Evropské fondy pomohou bezpečnějšímu cestování pěšky a na kole

07. 12. 2022

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2021-2027 jsou nebo budou otevřeny výzvy v celkové výši 7,5 mld. Kč. Díky tomu by mělo vzniknout 500 km cyklostezek a 130 km komunikací s ochrannými bezpečnostními opatřeními. Novinkou je i možnost financování pro cyklistické zóny. 
Hlavním cílem je přitom podpora udržitelné mobility jako celku, další peníze tedy míří na výměnu vozového parku, moderní dopravní terminály, opatření pro telematiku a další. Novinky představil ve své prezentaci Martin Janda z Ministerstva pro místní rozvoj na národní konferenci v Jičíně, která proběhla ve dnech 6.–7. 12. 2022.

Přehled aktuálních výzev IROP najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj

 

Spolek  Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. dlouhodobě konzultuje podmínky financování. V uplynulých měsících proběhla řada jednání, jak vyřešit financování především pro malé obce, případně města, jejichž projekty nesplňují kritéria pro přidělení evropské dotace. Zpráva bude k dispozici do konce tohoto roku.

 

Foto: archiv města Třebíč

Evropské fondy pomohou bezpečnějšímu cestování pěšky a na kole
Modul: Novinky