Rozhovor o výstavbě páteřní síti dálkových cyklotras

18. 08. 2023

Cyklistická doprava sice zažívá v České republice boom, ale infrastruktura pro cyklisty tomu stále nenasvědčuje. K čemu nám jsou statistické údaje, že 82 % dospělých Čechů se věnuje pravidelně jízdě na kole, když Je cyklistická síť nespojitá? Během cesty jsou její uživatelé často vystaveni nebezpečným situacím, kdy je cyklotrasa přivede na rušnou silnici nebo stezka náhle končí bez pokračování. Obrázek je o to horší, když člověk vyjede za hranice a najednou vidí, že to jinde jde. Kde je tedy chyba?

Řešení se snaží najít CYKLOVIZE 2030, což je soubor opatření k tvorbě bezpečné dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy v České republice. CYKLOVIZE 2030 má přispět k tomu, aby se síť budovala a fungovala podobně jako je tomu u železnic nebo silnic.

Jedním z opatření je podpora výstavby páteřních dálkových tras.  Účelem je provést takové úpravy, aby dálková cyklotrasa co nejvíce uspokojovala dopravní potřeby obyvatel daného území. Páteřní cyklotrasy definované v jednotlivých krajích představují základní páteř pro budoucí ucelenou dopravní infrastrukturu pro aktivní dopravu. Její realizací dojde k vytvoření odpovídajícího dopravního prostoru nejen pro cyklisty, ale pro moderní prostředky individuální dopravy obecně.

Národní cyklokoordinátor Ing. Jaroslav Martinek na dané téma poskytl rozhovor pro DENÍK, který následně vyšel ve všech regionálních číslech. V rámci článku je uveden výtah z tohoto rozhovoru. Celý článek si můžete přečíst např. na tomto odkaze: https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/cyklostezky-cesko-rozhovor-koordinator-jaroslav-martinek-20230815.html 

Česká republika by měla být křižovatkou zásadních evropských tras. Nejen autem, vlakem, letadlem, ale i pokud jde o cyklistiku. Mapy i na úrovni Unie už existují, ale realita je jiná. Často velmi složitá. „Jsme rádi za každý souvislý úsek,“ říká pro Deník český národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek.

Na existující mapě evropských dálkových cyklotras vypadá Česká republika lépe než na mapě, kde je dálniční síť. Jaká je skutečnost?
Na mnoha úsecích těchto plánovaných evropských cyklotras jsou dnes neprůjezdné úseky, musí se postavit lávky a podobně. Snažíme se, aby v rámci Cyklovize 2030 skutečně vzniklo aspoň něco.

Jaké dálkové trasy jsou do této evropské sítě cyklotras za Česko zahrnuty?
Samozřejmě ty klasické, Labská nebo Moravská. Celkově jich je v tom návrhu asi třicet. Tato síť je základem naší práce s kraji a obcemi, jejímž smyslem je dostat tyto trasy do ideálního stavu, kterým jsou souvislé cyklostezky. Třeba u Mohelnice začínají vznikat tři kilometry, které nám ale umožní stáhnout cyklisty dálkové moravské trasy ze silnice druhé třídy. Nechceme budovat vzdušné zámky, netvrdíme, že teď vybudujeme 300 kilometrů labské cyklostezky. To se nepodaří. Ale velmi intenzivně jednáme s kraji, městy a obcemi a bojujeme o každý další kilometr dálkových cyklotras, aby vedly, kudy mají, a i tak vypadaly. A hledáme na to i finanční prostředky.

Jak jsme na tom v dálkových cyklotrasách v porovnání s jinými státy?
Jsme zatím takový zlatý střed. Nizozemsko a Dánsko, které jsou už teď plné cyklodálnic, budou za těch sedm let dál než my. Ale zase na tom budeme lépe než Slovensko nebo Bulharsko a Rumunsko.

Kolik peněz z evropských fondů na cyklostezky do Česka přichází?
Jen z evropských fondů půjde přímo do cyklostezek 4,7 miliardy korun mezi lety 2021 až 2027. Další tři miliardy z evropských fondů jsou na to použitelné. A další peníze na cyklostezky jdou z českého Státního fondu dopravní infastruktury.

  

 

 

Rozhovor o výstavbě páteřní síti dálkových cyklotras
Modul: Novinky