Ostrava opět věnuje týden udržitelné dopravě

12. 09. 2023

Rada města Ostravy rozhodla o zapojení statutárního města Ostravy do kampaně na podporu udržitelných forem dopravy Evropský týden mobility. Ostrava se do kampaně zapojuje pravidelně, letos již po 15.

Ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy byl připraven doprovodný program, který bude probíhat ve vybraných pobočkách. Akce pro veřejnost pak doplní také komentovaná vycházka ze Slezskoostravského hradu na haldu Ema a do evropsky významné lokality Děhylovský potok – Štěpán v Ostravě-Martinově.

Již v sobotu 14. září se mohou zájemci zúčastnit akce Zažít Ostravu jinak, která se koná v centru Ostravy na ulici 30. dubna a v přilehlém parku Čs. letců a zároveň v Porubě U Oblouku. V rámci této akce proběhnou workshopy, edukační akce a happening na téma čisté dopravy, budou se konat také sousedské slavnosti a cyklojízda z Poruby do centra města a naopak.

Že knihovny nejsou jen klidným místem pro čtenáře, se budou moci přesvědčit návštěvníci poboček knihovny v Mariánských Horách, Porubě a Výškovicích, které pro děti připravily zábavné sportovní odpoledne. Pro klidnější povahy pak pracovníci poboček připravili spoustu kvizů, soutěží a workshopů, kde si budou moci vyzkoušet své vědomosti o dopravě. Nebude chybět také společné čtení, výstavy knih o dopravní tematice, besedy s policisty nebo výtvarné dílny pro děti a maminky s dětmi. Více o akcích se dočtete zde.

Dopravní opatření

Město Ostrava se ke kampani Evropský týden mobility symbolicky připojí také závazkem realizace další části cyklostezky „Cyklistická stezka Nová Ves – vodárna“. Z plánovaných 416 km cyklotras je v Ostravě vybudováno již více než 250 km a další stavby budou postupně přibývat. Cyklistická infrastruktura, se tak postupně rozšiřuje a zkvalitňuje.

Evropský den bez aut

V roce 2000 iniciovala Evropská komise Evropský den bez aut (EDBA) a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce si drží stálý termín, kterým je 22. září. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení – podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budováni cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp.

O kampani Evropský týden mobility

Evropský týden mobility se každoročně koná ve dnech od 16. do 22. září a je příležitostí pro města na celém světě, ale především v Evropě, zviditelnit téma udržitelné dopravy, jako alternativy vůči osobní automobilové dopravě. Tato kampaň je možností také pro jednotlivce zamyslet se, zda je pro ně přínosem, aby se dopravovali jinak než osobním automobilem, například chodili pěšky nebo jezdili na kole.  Informace zveřejňované v rámci Evropského týdne mobility se zaměřují na témata, jak mohou snížit emisi oxidu uhličitého, zlepšit kvalitu ovzduší, zlepšit své zdraví a vytvořit městské prostředí, kde se bude příjemně žít i pracovat. V roce 2018 proběhl dosud nejúspěšnější ročník Evropského týdne mobility, do kterého se zapojilo více než 2 800 měst. Letošním tématem je bezpečná chůze a jízda na kole.

Ostrava opět věnuje týden udržitelné dopravě
Modul: Novinky