Město Rokycany požádalo o dotaci na projekt "Vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty – Šťáhlavská, Rokycany"

16. 09. 2023

Primárním cílem projektu je realizace nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce se společným provozem v délce 905 m podél silnice II/183 v Rokycanech pro zajištění kontinuálního provozu bezpečné bezmotorové a bezbariérové dopravy do zaměstnání, škol a za službami.

Cíle projektu navazují na specifický cíl IROP 6.1. Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství a na podporovanou aktivitu výzvy Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury.

 

Číslo programu: 06

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_22_036

Název výzvy: 36. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (PR)

Název projektu CZ: Vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty - Šťáhlavská, Rokycany

Název projektu EN: Building a mixed path for pedestrians and cyclists - Šťáhlavská, Rokycany

Registrační číslo:  CZ.06.06.01/00/22_036/0003075

Projektem je řešena změna stávajícího chodníku pro pěší na smíšenou cyklostezku pro pěší a cyklisty podél silnice II/183 od stávající okružní křižovatky ulic Šťáhlavská x Boženy Němcové x VysokýPrůhon až do prostoru stávající okružní křižovatky ulic Šťáhlavská x Plzeňská x Arbesova v celkové délce stavební úpravy 952,70 m. Délka úprav od začátku dopravní značky pro smíšenou stezku po koncovou dopravní značku pro smíšenou stezku je 905 m. Dopravně bude tato vyhrazená komunikace značena jako C9a/C9b.

Základní šířka je 3,00 m, od silnice II/183 bude oddělena pruhem doprovodné zeleně v šíři 2,00 m. V některých místech bude šířka změněna na 2,75 m s ohledem na stávající vzrostlou zeleň a šířka doprovodného pruhu 1,50 m.

Smíšená stezka je navržena včetně úprav stávajících samostatných sjezdů sousední nemovitosti. Stezka bude mít povrch z asfaltového betonu, část pro pěší bude mít povrch z asfaltového betonu a betonové dlažby. Bude zavedeno nové LED osvětlení svítidly na 8 m stožárech. Součástí stavby bude kromě zemních prací také kácení stávající zeleně v rozsahu nezbytném pro uvolnění staveniště – tj. ke kácení jsou navrženy pouze dřeviny rostoucí v prostoru stavby, které nelze zachovat, případně dřeviny zdravotně či esteticky neperspektivní. Během realizace bude stavba zahrnovat dopravně inženýrská opatření a přechodné dopravní značení. Výsledné dílo pak bude vybaveno trvalým svislým a vodorovným dopravním značením.

 

Město Rokycany požádalo o dotaci na projekt
Modul: Novinky