PELHŘIMOV: Budování cyklostezky je ve finiši. Otevřena bude koncem října.

18. 09. 2023

Ještě pár týdnů a lidé z Pelhřimova a okolí dostanou k dispozici další cyklostezku. Po kilometrovém okruhu u Stráže, který byl slavnostně otevřen v červenci, bude dokončena stezka, která spojí pelhřimovský Polní Dvůr a silnici III/11244 na Pavlov. Její délka je zhruba tři kilometry.

„Termín dokončení byl stanoven na konec října a pevně věřím, že ho dodržíme,“ uvedl místostarosta Zdeněk Jaroš. Postup prací ho ostatně k optimismu opravňuje. Zhotovitelská firma, kterou je Swietelsky stavební s.r.o., dodržuje harmonogram, v úvodu měsíce už začala pokládat finální povrchy. „Samozřejmě určité penzum prací ještě zbývá, ale je zřetelné, že se blížíme do finiše,“ dodal.

Pro Zdeňka Jaroše je projekt této cyklostezky srdeční záležitostí. Po svém nástupu do funkce v roce 2018 usiloval o propojení Pelhřimova s Rynárcem, původní záměr ale musel trochu upravit. „Vybudovat cyklostezku do Rynárce se nabízelo jako asi nejzajímavější varianta, ale z druhé strany odezva nebyla taková, jakou jsme čekali. Proto jsme původní záměr změnili a vyústění budou na Pavlov a Vokov,“ vysvětlil.

Stezka nabídne nejen projížďku kolem malebného toku řeky Bělé, ale i zajímavý, a hlavně bezpečný výjezd cyklistů z Pelhřimova jižním směrem. „Cyklisté tak dostanou alternativu, jak se vyhnout rušné silnici na Rynárec. Věřím, že to ocení především rodiny s dětmi,“ uvedl místostarosta a dodal: „Z cyklostezky se nabízí několik možností, jak pokračovat po polních cestách či silnicích nižší třídy třeba na Křemešník, Lešov, Čejkov či do Nového Rychnova.

Náklady na vybudování cyklostezky dosáhnou zhruba 38,5 milionů korun. Vzhledem k tomu, že Pelhřimov se při finančním krytí tří etap projektu opřel o tři dotační tituly, projekt zatíží rozpočet města minimálně. „Na zhruba na třiatřicet milionů máme přislíbené dotace. Čerpat je budeme ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z Fondu Vysočiny z programu Cyklodoprava a cykloturistika a z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),“ vyjmenoval Zdeněk Jaroš.

Město také získalo dar od společnosti DEKINVEST, která sídlí vedle trasy cyklostezky. Do výlučného vlastnictví společnost darovala drobnou sakrální stavbu – výklenkovou kapličku. Ta bude po provedené opravě přesunuta na místo u cyklostezky poblíž odstavného parkoviště.

 

Náklady a finanční podpory pro cyklostezku

Celkové náklady: 38 538 500 Kč

Dotace IROP na úsek A a B: 13 442 433,53 Kč

Dotace FOND VYSOČINY na úsek C: 2 000 000 Kč

Dotace SFDI na úsek C: 17 522 802 Kč

 

PELHŘIMOV: Budování cyklostezky je ve finiši. Otevřena bude koncem října.
Modul: Novinky