Ohlédnutí za konferenci CityChangers – Koncepce SmartCities v oblasti dopravy a mobility.

13. 11. 2023

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a Středočeského kraje uspořádal dne 9. 11. 2023 v Praze konferenci CityChangers – Koncepce SmartCities v oblasti dopravy a mobility.

Cílem konference bylo rozšířit mezi odbornou veřejnost hlubší povědomí o dokumentu „Koncepce Smart Cities, a to s důrazem na komponent C.4. Dopravní infrastruktura a mobilita, který je řešen ve třech rovinách:

  • Komponent C.4.1. Dostupná dopravní infrastruktura odpovídající potřebám, bezpečná infrastruktura pro alternativní pohony a pro rozvoj udržitelné dopravy v obcích, městech a regionech, s ohledem na snižování emisí a dopad na klima.
  • Komponent C.4.2. Cílená komunikace s místními obyvateli umožňuje přijetí atraktivní alternativy v oblasti mobility s minimálními dopady na životní prostředí.
  • Komponent C.4.3. Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury a mobility je řešen ve strategických plánech a plánech udržitelné městské mobility.

Všechny prezentace a podrobnosti k jednotlivým komponentům lze si prohlédnout na webu konference - https://konference2023.citychangers.eu/.

SMART řešení je takové, které má na prvním místě za cíl zlepšení každodenního života jednotlivce, teprve až pak skupiny, obce, města nebo celé země. A přesně tak by mělo být chytré řešení komunikováno. Důvod je jednoduchý – lidé zajímá jen to, co se jich bezprostředně dotýká, a chtějí jen to, co jim osobně přinese konkrétní výhody.

Komunikace SMART agendy by proto měla být založená na identifikaci potřeb různých cílových skupin, jež SMART řešení dokážou naplnit. Pokud tedy mají být výhody chytrých řešení vysvětleny samoživitelce na rodičovské dovolené, nejspíš k tomu nepomůže příběh o fantastických brýlích pro virtuální realitu. Stejně tak senior z Ústí nad Labem pravděpodobně nezmění názor na SMART agendu jen proto, že vývoj zcela autonomních automobilů je na dobré cestě.

Jsme „země krátkých vzdáleností“, kde je kombinace dopravy po železnici a aktivní mobility logickou volbou. Každá druhá cesta je kratší než čtyři kilometry. S tím souvisí potřeba transformovat stávající dopravní infrastrukturu a proměnit městská prostranství tak, aby více zohlednila potřeby bezemisní dopravy a lidí pohybujících se a setkávajících se ve veřejném prostoru. I o tom je Koncepce Smart Cities. 

 

Ohlédnutí za konferenci CityChangers – Koncepce SmartCities v oblasti dopravy a mobility.
Modul: Novinky