CYKLOVIZE 2030 - regionální setkání - 16. 1. 2024 Zlín

05. 02. 2024

V rámci projektu Cyklovize 2030 uspořádal Zlínský kraj 16. ledna ve Zlíně ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu regionální setkání pracovní skupiny pro rozvoj cyklistiky.

V první části pracovního jednání byly představeny novinky ve Zlínském kraj, kterými byly:

  • Schválení Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje v Zastupitelstvu Zlínského kraje
  • Nastavení podmínek dotačního programu RP02-24 DT č.5  Projekty na podporu rozvoje cyklistiky v roce 2024

Dále proběhla diskuse k tématům směřujících k zástupci Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Druhá část semináře se už zaměřila na představení Cyklovize2030. Cílem bylo představit možnosti, jakým způsobem realizovat bezpečnou síť dopravních cest vhodných pro cyklisty propojující všechny obce s rozšířenou působností (ORP). Jedná se přitom o stejnou síť dálkových a regionálně významných cyklotras, které jsou navržené v Koncepci rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje.

CYKLOVIZE 2030 - regionální setkání - 16. 1. 2024 Zlín
Modul: Novinky