CYKLOVIZE 2030 - regionální setkání - 17. 1. 2024 Jihlava

07. 02. 2024

V rámci projektu Cyklovize 2030 uspořádal kraj Vysočina 17. ledna v Jihlavě ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu pracovní seminář k problematice rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky na území Kraje Vysočina.

Seminář měl 2 cíle:

1. Představit Fond Vysočiny, program „Cyklodoprava a cykloturistika 2024“. 
2. Nastínit možnosti, jak docílit ambiciózní plánu Cyklovize2030.

Cílem Cyklovize2030 je vytvoření bezpečné dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy. Tato síť se staví na základě potřeb jednotlivých místních a regionálních úřadů. Jednotlivým úsekům vhodnýchpro cyklisty se přiřazují různé charakteristiky, jako je současný stav, plánované změny, odhadované náklady a dostupné zdroje financování. Charakteristiky pro jednotlivé úseky byly stanoveny skupinou expertů z různých regionů. Stávající plánované bezpečné dopravní cesty pro cyklisty se vkládají do mapové vrstvy na webu www.stavbycyklo.cz/mapovy-portal, kam je mohou po dohodě samy vkládat kraje i města. 

Každé město pak dostalo za úkol, aby do 17. 2. 2024 zaslalo plán svých stávajících a plánovaných bezpečných dopravních cest pro cyklisty (aneb cyklotras). Tento návrh může být zakreslen v jakékoliv podobě, nejlépe formou GIS (Geografického informačního systému), aby bylo možné jej zanést do mapového portálu Cyklovize2030, a to do mapové vrstvy kraje Vysočina - https://krvys.stavbycyklo.cz/.

CYKLOVIZE 2030 - regionální setkání - 17. 1. 2024 Jihlava
Modul: Novinky