Aktualizovaný web Cena Víta Brandy

07. 02. 2024

Cena Víta Brandy je ocenění za dobré změny ve veřejném prostoru.

Přihlášky se otevírají 1. 3. 2024 a přihlásit se mohou jednotliví autoři nebo týmy – architekti či urbanisté, města, regiony, kraje a další organizace z ČR. 

Porota pak bude přihlížet zejména nejen k originalitě a uměleckému dojmu, ale i vyváženosti mezi kvalitně a koncepčně zrealizovaným záměrem, který ponese prvky krajinného kontextu, kvalitního architektonického řešení, a přitom bude uživatelsky komfortní a zároveň bezpečný pro všechny uživatele. Dalšími kritérii jsou vypořádání se s technickými problémy, udržitelnost stavby, náklady spojené s provozem a případně i důraz na chytrá řešení, která mohou stavbu zlevnit, avšak nikoliv na úkor kvality.

Přečtěte si veškeré informace na aktualizovaném webu Cena Víta Brandy.

Organizátorem soutěže je Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

Architekt Vít Branda (1963–2009), jehož jméno soutěž nese, je autorem lávky na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Jeho řešení lávky bylo nominováno mezi nejlepší evropské stavby posledních let.

Aktualizovaný web Cena Víta Brandy
Modul: Novinky