Na Královéhradeckém kraji dne 21. 2. 2024 proběhlo pracovní jednání k Cyklovizi2030

26. 02. 2024

Na Královéhradeckém kraji dne 21. 2. 2024 proběhlo pracovní jednání za účasti MMR, MD, krajských a městských cyklokoordinátorů, a spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., které směřovalo ke stanovení postupu, jakým způsobem docílit ambiciózního plánu, a to propojit všechny obce s rozšířenou působností (ORP) bezpečnou sítí dopravních cest vhodných pro cyklisty.

Vychází se ze všední reality, kdy je na českých cestách řada nebezpečných úseků, které ohrožují bezpečnost cyklistů a vyžadují okamžitá opatření. Jedete po cyklostezce, která náhle skončí, stezka se promění v blátivé koryto, nebo vyústí na nebezpečnou silnici. A nejde přitom jen o celkový komfort. Na cestách čekají na cyklisty i vysloveně nebezpečné adrenalinové situace a úseky, kde může jít o život. 

Proto spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. za podpory Fondu zábrany škod realizuje s partnery projekt Cyklovize 2030 (www.cyklovize2030.cz). Jeho cílem je identifikovat kritické body a společně s obcemi a městy najít řešení na jejich odstranění. Bezpečné cesty jsou klíčové nejen pro pohodlí, ale především pro snížení dopravních nehod a jejich obětí! Nespojitá síť téměř 5000 km cyklostezek se tak má postupně doplňovat, do roku 2030 by mělo vzniknout dalších 700 km. K naplnění cíle pomáhají finance jak z evropských, tak národních fondů. Nejde přitom jen o nové cyklostezky, podstatné je vytvořit souvislou síť tvořenou různými opatřeními, kde se budou lidé na kolech cítit bezpečně.

Spolupráce v rámci projektu Cyklovize 2030 tak pomáhá identifikovat úzká místa, upozorňovat na systémové problémy a hledat cesty, jak efektivně vynakládat prostředky, kde je to nejvíce potřeba. Někdy ale stačí sednout si k jednomu stolu a objeví se řešení, které nestojí víc než čas a trochu úsilí.

Odměnou nám budou bezpečné cesty pro bezmotorovou dopravu, které mohou pomoci snížit obrovskou ekonomickou zátěž z dopravních nehod, nemluvě o tom nejdůležitějším – ztrátě lidských životů. Pracovní skupina se shodla na devíti principech, pomocí kterých lze realizovat ambiciózní plán:

 1. Základem je tým. Je třeba zmobilizovat 205 ORP, aby přijala zodpovědnost za své území. Tomu jim pomáhají kraje a stát.
 2. Definování společné filozofie a terminologie. Co chceme, pro koho to děláme, co je cyklotrasa, cyklokoridor, dopravní síť pro cyklisty apod.
 3. Plán je tvořen zespodu. Dopravní síť pro cyklisty vzniká tak, že je potřeba složit 205 dílků puzzle (ORP) do jednoho celku. Kraje pak koordinují aktivity ORP prostřednictvím své krajské cyklostrategie.
 4. Konkretizace. Aby vznikla bezpečná dopravní síť pro cyklisty, je nutné, aby města i kraje začlenila plány na výstavbu bezpečné dopravní infrastruktury do svého strategického, územního a dopravního plánování.
 5. Skládání puzzle. V principu je to jednoduché. Složí se 205 dílků puzzle a je vytvořen návrh dopravní sítě pro cyklisty České republiky, který je zakreslen
  v mapové aplikaci Cyklovize2030. Kde se nepodaří najít dílek puzzle, tak toto bílé místo má pomoci „zalepit“ kraj. Jedná se o první návrh, který je upřesňován v navazujících krocích.
 6. Otevřenost. Semináře, zpravodaje – mluvit o vizi pro všechny cílové skupiny je samozřejmost, ale získat důvěru k vizi je daleko těžší.
 7. Práce s detailem a kontextem. Každá ORP vidí jen svůj svět, ale je třeba vidět za hranice ORP, další návaznosti, propojení s veřejnou dopravou, počítat se sdílenou mobilitou. Je třeba otevřít filozofii značení cyklotras, jejich rušení, přeznačování a tvoření nových.
 8. Schválení vize s vazbou na finance. 21. 2. 2024 proběhla pracovní porada, na které se dohodl společný postup. Ten ale musí být schválen politiky. O to cennější byla účast hejtmana Královéhradeckého kraje, který garantoval připravenost Asociace krajů. Na tahu je nyní Ministerstvo dopravy.
  Nicméně schválení musí být propojené s financemi, tedy evropské fondy, SFDI atd.
 9. Monitoring. Každý plán musí být spojen s daty. Je potřeba mít stále k dispozici on-line data, kolik je cyklostezek, jaké jsou plány, kde jezdí cyklisté, jaká je nehodovost apod.

Stále ale platí. Ambiciózní plán je postaven na aktivitách zespodu. A to je asi nejnáročnější úkol. Motivovat obce a města, aby se připojila k tomuto plánu.

V příloze je možné si stáhnout prezentace z jednání a také pracovní verzi metodiky, o které se diskutovalo na jednání. Zvláštní poděkování patří společnosti KPMG, Česká republika, s.r.o., která byla zpracovatelem Cyklokoncepce Jihomoravského kraje, a která poskytla svou metodiku terminologie pro tento dokument.

Na Královéhradeckém kraji dne 21. 2. 2024 proběhlo pracovní jednání k Cyklovizi2030
Modul: Novinky