Další ročník Ceny Víta Brandy

26. 04. 2024

Cena Víta Brandy je ocenění pojmenované po architektovi Vítu Brandovi (1963–2009), který je autorem lávky na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. To, jakým způsobem lávku “vyřešil”, je v českých podmínkách velmi výjimečné. Lávka byla dokonce nominována mezi nejlepší evropské stavby posledních let.

Ve čtvrtek 2. května bude spuštěna možnost posílat přihlášky do již druhého ročníku Ceny Víta Brandy. První se konal na podzim roku 2022 a bylo přihlášených 54 projektů. Letos věříme ve vyšší počty.

Cenu Víta Brandy organizuje Partnerství pro městskou mobilitu, z. s a hodnocení je pak na nezávislé porotě, které je složená se zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministesrtva dopravy ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a dalších odborných organizací. Vznikla za účelem ocenění dopravních staveb, které obohacují veřejný prostor. Přihlášky mohou zasílat architekti, urbanisté, města, regiony, kraje a další organizace v České republice. Smyslem celé akce je kultivace veřejného prostoru, podpora aktivní mobility a zdravého životního stylu i kultivace veřejného prostoru. A proto bychom rádi ocenili ty, kteří smýšlejí podobně a konají.

Akce je pod záštitou ministra pro místní rozvoj PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D. ministra pro životního prostředí Mgr. Petra Hladíka.

Soutěže se mohou zúčastnit jednotliví autoři či týmy – architekti či urbanisté, města, regiony, kraje a další organizace v České republice.

Více o Ceně Víta Brandy se dočtete ZDE.

Vyhlašované kategorie:

  • Hlavní cena za stavbu nebo opatření
  • Zvláštní cena partnera Ceny Víta Brandy za opatření pro chodce
  • Zvláštní cena partnera Ceny Víta Brandy za opatření pro cyklisty
  • Zvláštní cena partnera Ceny Víta Brandy za nerealizovaný návrh
  • Zvláštní cena partnera Ceny Víta Brandy za přínos v regionu
  • Cena veřejnosti

Přihlášení projektů od: 2. 5. 2024

Uzávěrka přihlášek do: 30. 6. 2024

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 19. září 2024 v Praze v rámci Evropského týdne mobility. Projekty minulého ročníku si můžete prohlédnout v galerii.

Další ročník Ceny Víta Brandy
Modul: Novinky