Středočeský kraj má připravenou zcela novou Koncepci rozvoje cyklistiky

11. 05. 2024

Středočeský kraj, člen spolku Partnerrství pro městskou mobilitu, z.s., má připravenou zcela novou Koncepci rozvoje cyklistiky. Hlavní strategický dokument, který stanovuje priority pro rozvoj cyklistiky a cyklodopravy v regionu, dnes radní doporučili schválit zastupitelům. Materiál informuje o stávajícím stavu cyklistiky a o potřebách měst a obcí pro období následujících 6 let.


Krajští radní na svém dnešním zasedání doporučili zastupitelům schválit Koncepci rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024–2030. Ta informuje o stávajícím stavu cyklistiky v regionu a o potřebách měst a obcí k rozvoji cyklistické infrastruktury a stanovuje priority pro rozvoj cyklistiky a cyklodopravy. „Připravili jsme koncepci, která se soustředí na praktickou stránku věci, na skutečné možnosti výstavby nových stezek. Proto jsme ke spolupráci přizvali města, obce a další subjekty. Chtěli jsme znát jejich názor, jejich možnosti i jejich případná přání. Náměty byly zohledněny při zpracování návrhů na doplnění a úpravy krajské páteřní, regionální i místní cyklistické sítě,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Krajem v současné době prochází 503 km cyklostezek

Síť je však nespojitá a území pokrývá nerovnoměrně. „Chceme, aby koncepce byla do jisté míry i metodickým návodem anebo příkladem pro ostatní kraje tak, aby v České republice vznikla ucelená síť stezek a tras, včetně jejich klasifikace a zatřiďování. Pro všechny krajské cyklokoordinátory připravujeme setkání, kde budeme například řešit sjednocení názvosloví, kategorizace atd.,“ připomíná Petr Borecký.

Prioritami jsou budování sítě páteřních tras v kraji, ale i rozvoj a údržba stávající sítě, na což se v Česku často zapomíná. Dále je nutná integrace cyklistické dopravy do systému dopravní obslužnosti regionu (PID), využívání sítě tras a stezek k rozvoji cestovního ruchu a vůbec řízení a koordinace rozvoje cyklistiky a cykloturistiky.

Koncepci by měly, na základě doporučení rady, schvalovat zastupitelé. Následovat by mělo posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA), zahrnutí chybějících úseků páteřních tras do Zásad územního rozvoje jako veřejně prospěšných staveb a odsouhlasení maximální kupní cenu pozemků dotčených výstavbou.

Zdroj: Středočeský kraj, Mgr. Josef Holek ©

Modul: Novinky