Praha - Dolní Chabry - vítězná obec do 10 tis. obyv. v dubnové Výzvě 10 000 kroků

19. 06. 2024

PRAHA - DOLNÍ CHABRY

1. místo v kategorii Mníšecká výzva

V dubnu se konal už čtvrtý ročník pohybové a motivační výzvy 10 000 kroků. Městská část Praha-Dolní Chabry se tradičně drží na špičce mezi oběrateli bodů za nachozené kilometry a tentokrát vystoupala až na příčky nejvyšší.

V kategorii Mníšecká výzva (obce od 2,5 do 10 tisíc obyvatel) byla díky výkonům zapojených Chaberáků nejlepší ze všech a přidala tak pomyslně třetí medaili z posledních třech krokových zápolení.  Celorepublikově pak Chabry skončily mezi 73 zapojenými obcemi a městy třetí.

Ocenění za vítězství si do Mostu za městskou část jeli převzít zástupkyně nejlepšího chaberského týmu "Vstaň a choď" vzniklého kolem TJ ZŠ Chabry, kteří jsou pravidelnými účastníky výzvy.

Počet aktivních chodců a běžců v Dolních Chabrech výzvu od výzvy stoupá, a to i díky podpoře městské části, která vždy vyhodnotí konečné výsledky a ocení nejlepší účastníky diplomem a drobným dárkem. Další výzva se koná v říjnu.

Podaří se pro Dolní Chabry vyšlapat dostatek bodů k obhajobě?

Praha - Dolní Chabry - vítězná obec do 10 tis. obyv. v dubnové Výzvě 10 000 kroků
Modul: Novinky