Spolek Partnerství pro městskou mobilitu sbírá podněty na VeloCity v Gentu

18. 06. 2024

Jarda Martinek a Eva Štěrbová se za spolek Partnerství pro městskou mobilitu účastní VeloCity, největší cyklistické konference na světě, která se letos koná v belgickém Gentu.

Oba vám přináší zprávy z prvního dne.

Cyklistický summit zahájil starosta města Gent de Clercq, který se podělil o úspěšný příběh Gentu a podrobně popsal, jak se město díky svému průkopnickému duchu proměnilo v ráj cyklistů. Gent se stal prvním belgickým městem, které zavedlo vlastní plán pro cyklisty, realizovalo cyklistické ulice a vytvořilo centrum města převážně bez aut.

Dále vystoupila Janette Sadik-Khanová, bývalá komisařka pro dopravu v New Yorku, která se podělila o své zkušenosti s proměnou městských ulic od vybudování pěší zóny na Broadwayi na Times Square až po výstavbu téměř 400 mil cyklostezek. Zdůraznila, že ve velkých městech po celém světě, jako je Paříž a Londýn, dnes cyklisté převyšují počet řidičů automobilů, a současně poukázala na to, že budování města přátelského k cyklistům bude v konečném důsledku přínosem pro všechny. Plenární zasedání uzavřela živá panelová diskuse. A hlavní poznatek? Pokud je cyklistická doprava koncipována inkluzivně, pomáhá překonávat bariéry a spojovat komunity.

Hlavní body úterního zasedání.

Zaměstnavatelé vstřícní k cyklistům: Kde se úspěch setkává s dopadem.

Díky certifikačnímu systému Zaměstnavatel přátelský k cyklistům mění více než 800 certifikovaných zaměstnavatelů z 15 států svá pracoviště na prostředí přátelské k cyklistům pro více než 700 000 zaměstnanců. Na tomto zasedání, které moderoval Froso Christofides z ECF, byly představeny inspirativní příběhy z Turecka, Irska, Německa a Belgie. Sara Tsudomová z Německé asociace cyklistů (ADFC) zdůraznila, jak města mohou využívat certifikované zaměstnavatele ke sběru dat pro zlepšování cyklistické infrastruktury. Zároveň Wies Callens z Fietsersbond upozornil na potřebu poradenství pro změnu cyklistické kultury na pracovištích. Skutečnost, že Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální technologie (HaDEA) získala certifikaci zlaté úrovně, signalizuje rostoucí uznání na nejvyšší úrovni.

Vyslechli jsme si také Duygu Karabay Doğana, koordinátora kampaně Do práce na kole pro metropoli Gaziantep v Turecku, a Shanea Prendergasta, který se s námi podělil o poznatky z certifikační cesty irského úřadu pro udržitelnou energii. Zdůraznili, že jednoduchá opatření, jako je zajištění ručníkového servisu pro sprchy na pracovišti, mohou mít významný dopad.

Jak zajistit bezpečnost cyklistů v logistice na poslední kilometr - projekt SAFE-LMD
V rámci kulatého stolu, který vedla Cassandre de Froidmontová z ECF, vystoupili Ceri Woolsgroveová, Senior Policy Officer ECF, společně s Margot Vandorpeovou, projektovou manažerkou Urbike, a Philippem Van de Casteelem z Belgické federace pro logistiku na kolech, aby diskutovali o zásadní potřebě formálního i neformálního odborného vzdělávání a přípravy (VET), které by zaměstnancům v oblasti logistiky na jízdních kolech zajistilo bezpečné a udržitelné doručování bez nehod. V rámci projektu SAFE-LMD byl vyvinut samostudijní online vzdělávací program zaměřený na zvyšování odborných dovedností těchto pracovníků v sektoru doručování na poslední kilometr.

Ženy v cyklistice: Přinášíme rozmanitost do cyklistického sektoru
V místnosti The Mastel se konalo interaktivní zasedání, jehož cílem bylo zdůraznit sílu sítí při prosazování žen v oblasti dopravy. Tato tři roky stará iniciativa, kterou vedou CIE, ECF, Velokonzept, Mobycon a CONEBI, usiluje o posílení postavení žen v cyklistice a vytvoření inkluzivnějšího odvětví. Klíčové slovo, které publikum zmínilo pro budování silné sítě, bylo „důvěra“. Caroline Van Renterghemová, ředitelka pro dopad a veřejné záležitosti ve společnosti Fifteen, zdůraznila, že je důležité, aby v odvětví pracovalo více žen, a uvedla: "Více žen v cyklistice znamená více žen na kolech."

Paradox bezpečnosti cyklistiky: O přilbách, tanci a obviňování obětí
Jedno ze závěrečných zasedání dne se zabývalo rostoucími obavami o bezpečnost, a to i v tradičně bezpečných cyklistických zemích, spolu s zvyšujícím se počtem cyklistů. Padla otázka, jak se můžeme zabývat bezpečností cyklistiky, aniž bychom ji vykreslovali jako neodmyslitelně nebezpečnou aktivitu? Ceri Woolsgroveová z Evropské cyklistické federace přednesla příspěvek na téma "Neznámý pilíř bezpečnosti silničního provozu - politika Evropské unie v oblasti bezpečnosti silničního provozu a regulace motorových vozidel", v němž zdůraznila potřebu přísnějších pravidel pro motorová vozidla, která by vytvořila bezpečnější prostředí pro cyklisty. Vytvoření bezpečného prostředí pro cyklisty nakonec vyžaduje komplexní přístup. Díky prioritám v oblasti infrastruktury, podpoře odpovědného chování a prosazování bezpečnějších vozidel může cyklistika zůstat zábavnou, zdravou a dostupnou možností pro každého.

Od dopravní zácpy k jazzu - přehodnocení dopravy pro transformaci měst
Automobilová doprava postupně ovládla veřejná prostranství, což často vede ke vzniku každodenních dopravních zácp a omezení prostoru pro setkávání lidí a hry dětí. Na posledním plenárním zasedání tohoto dne jsme si znovu představili veřejná prostranství s ohledem na cyklisty, abychom podpořili bezpečnější a udržitelnější mobilitu. A někdy mohou být největším zdrojem inspirace vaše vlastní sny. Filip Watteeuw, stále poháněný svou vysněnou verzí Gentu, z této vize čerpá i nadále.

Na závěr zasedání byly uděleny ceny ECF, jako ocenění pro města a organizace, jež dosáhly významných pokroků v podpoře cyklistické dopravy. Počínaje inovativními oběhovými plány přes strategické regulační rychlosti dopravy až po politiku parkování aut je poselství evidentní: existuje soubor účinných řešení, která mohou pomoci transformovat naše města. Toto zasedání bylo silnou připomínkou toho, že vize, spolupráce a závazek k rozvoji cyklistické dopravy jsou předpokladem pro budování měst, která nebudou jen funkční, ale skutečně živá a vhodná pro život každého člověka.

Vítězové ocenění ECF pro rok 2024
 
Po druhém plenárním zasedání Evropská cyklistická federace hrdě vyhlásila vítěze třetího ročníku cen ECF, které oceňují některé z nejlepších evropských osobností, jež se zasloužily o rozvoj cyklistiky. Ceny předali prezident ECF Henk Swarttouw, generální ředitelka ECF Jill Warrenová a sponzoři ocenění:

  • Město Gent získalo ocenění za cyklistickou infrastrukturu, sponzorované společností
    Verhofsté "Nejmodernější parkovací systémy a přístřešky pro jízdní kola".
  • Město Boloňa získalo cenu za bezpečnost silničního provozu, kterou sponzoruje společnost Geveko Markings "100 let vášně pro dopravní značení a bezpečnost silničního provozu".
  • Evropský parlament získal ocenění "Zaměstnavatel přátelský k cyklistům", sponzorované společností JobRad "Dostáváme lidi na jízdní kola".
  • Metropole Lyon získala cenu za zlepšení cyklistické dopravy, sponzorovanou společností Eco-Counter "Poskytování potřebných nástrojů obcím pro sběr a přenos dat o počtu cyklistů a chodců".
  • Město Quelimane získalo cenu za nejlepší iniciativu v oblasti aktivní mobility, kterou sponzoruje nizozemské ministerstvo infrastruktury a vodního hospodářství "Ministerstvo infrastruktury a vodního hospodářství usiluje o zlepšení kvality života, přístupu a mobility v bezpečném a udržitelném prostředí&quot.
     
Spolek Partnerství pro městskou mobilitu sbírá podněty na VeloCity v Gentu
Modul: Novinky