Připravujeme se na Evropský týden mobility 2024

10. 07. 2024

Ve dnech 24.– 25. 6. 2024 proběhl v Českém ráji dvoudenní worskhop - Monitoring dopravních cest, kterého se zúčastnili cyklokoordinátoři měst a krajů. Kromě terénního porovnání cyklotras č. 14 a 17 s důrazem na tvorbu a značení pohodlných a bezpečných cest pro aktivní mobilitu jsme se zaměřili na přípravu a koordinaci kampaně „Evropský týden mobility“˜ (ETM).

Díky účasti celorepublikové koordinátorky ETM Mgr. Dominicy Tchaou jsme mohli jít více do hloubky a zaměřit se na témata jednotlivých dní:

Pondělí 16. 9.   Hledá se město budoucnosti

Úterý 17. 9.      Den městské chůze

Středa 18. 9.    Den bezpečné jízdy na kole

Čtvrtek 19. 9.   Cena Víta Brandy 2024

Pátek 20. 9.      Den otevřených dveří

Sobota 21. 9.    Den pohody na jízdním kole

Neděle 22. 9.    Mezinárodní den bez aut

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. a Ministerstvo životního prostředí připravilo u příležitosti Evropského týdne mobility řadu akcí, které mají pomoci zvidtelnit téma městské a regionální mobility. Akce jsou pouze inspirativní. Zapojená města si mohou vytvořit pro každý den jiný program, ale pravdou je, že iniciativy se lépe propagují, když se dělají společně. 

Pro každý den bude vydána tisková zpráva, která představí nejen společné téma, ale také upozorní na aktivity, které budou realizovány v zapojených městech.

Připravujeme se na Evropský týden mobility 2024
Modul: Novinky