O AKADEMII

Modul: Seznam podstránek

Vítejte na stránkách Akademie městské mobility, která sleduje dva hlavní cíle:

Právě ony určily strukturu tohoto webového portálu:

  • GOVERNANCE - správa a plánování: nabízíme 12 doporučení pro veřejnou správu.
  • DOSTUPNOST a veřejná doprava: Cíle našich cest mají být dostupné. Pokud víme, že většina našich cest se většinou týká krátkých vzdáleností, pak je potřeba tomu přizpůsobit i plánování, které počítá s chodci, cyklisty, lidi s omezenou pobyhlivostí, dětmi, seniory. Vlajkovou lodí je význam kvalitní veřejné dopravy, která je propojená s ostatními druhy doprav-
  • VEŘEJNÝ PROSTOR a aktivní doprava: pokud víme, že veřejný prostor je jen jeden, ale přitom všichni lidé chtějí všechno, více parkovacích míst, více cyklistických opatření, více bezpečí pro chodce, více prostoru pro děti, více zeleně, pak se musíme někdy rozhodnout, komu dát občas přednost a proč.
  • INOVACE: chceme upozorňovat na moderní technologie a služby, které nám mají pomoci vybudovat udržitelnou mobilitu. Ano téma, které dnes hodně často uslyšíme.

Kromě těchto čtyř základních témat jsou podporována další dvě průřezová témata, kterými jsou životní prostředí & zdravíbezpečnost & bezpečí v dopravě.


Informace o udržitelné mobilitě jsou určeny třem cílovým skupinám:

  • Politikům: ptáme se, co považují politici za nejlepší volbu a co jsou ochotni financovat! Je tedy potřeba zajistit politickou podporu: tu lze hledat v organizacích a lidech, kteří mohou využít svou pravomoc k vytvoření plánu a realizaci a financování plánu; nacházejí se především v politických subjektech.
  • Stratégům, úředníkům, vědcům a inženýrům: ptáme se, jaké strategie předkládají odborníci jako řešení a jsou technicky proveditelné! Je potřeba použít přístup, který zajistí kompetence nad dopravními sítěmi a službami a dále zajistí technickou dokonalost ve vývoji plánu: odborné znalosti, dovednosti, data a informace jsou nejen o sektoru dopravy, ale i o oborech, které s dopravou souvisejí, jako územní plánování, ekonomický rozvoj, životní prostředí a energie. Streategii ale vždy nakonec schvalují politici.
  • Občanům: ptáme se, které problémy považuje širší veřejnost za urgentní! Je tedy potřeba znát problémy, které determinují veřejné mínění (a možností, jak je ovlivnit), musí se zajistit přístup k těm veřejným činitelům, kteří mohou budovat veřejnou podporu; nacházejí se především v takových veřejnoprávních subjektech, které díky svým schopnostem, kompetencím a postupům mohou proniknout do problémového proudu a mají povědomí o tom, co stakeholdeři a občané města považují za problém i za možné řešení.

 

Webové stránky spravuje spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. Odbornou garanci nad portálem převzaly čtyři vysoké školy: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích, VŠE v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci. Ve spolupráci se spolkem NaKole, z.s. jsou zveřejňovány informace na sociálních sítí.

Nicméně jsme si vědomi toho, že doprava a mobilita ve městech je velmi komplexní téma, které se dotýká mnoha oborů a odvětví a vyžaduje angažovanost řady dalších organizací a spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. počítá s jejich  postupným zapojováním do společných aktivit.