MOBILITA Z POHLEDU ČLOVĚKA - OBJEVOVAT, VZDĚLÁVAT SE, KOMUNIKOVAT

Už jste někdy řešili tyto otázky?

 • Parkoviště nebo dětské hřiště?
 • Nádraží v centru, nebo na periférii?
 • Krajina bude méně, nebo více prostupná pro člověka?
 • Nová parkující místa, nebo cyklistické pruhy?
 • Budeme rušit regionální železniční tratě?
 • Kdy se stávají silnice bariérou?
 • Je zde ještě hodně otázek, na které jsou často rozdílné odpovědi.

 


Má se podpořit růst dopravy, nebo ne?

 • 1.Ekonomové + politici + uživatelé aut: ANO! Víc silnic, levnější doprava, konec dopravním zácpám, víc parkovacích míst!
 • 2.Environmentalisté: chraňme životní prostředí: NE!

A konflikt mezi “více dopravy” a “méně dopravy” se zhoršuje! Takže můžeme:

 1. buď zajistit mobilitu a plynulý provoz na mnoha silničních komunikacích,
 2. nebo snížit míru znečištění a naplnit ekologické normy.

Jak odpověď na tyto otázky? Jak mohu zvýšit svoje osobní výhody, pokud se mi zdají příliš omezené?

VZDĚLÁVACÍ A MARKETINGOVÉ PROGRAMY

Připravili jsme vzdělávací programy, fakta, informace pro ty, které není třeba přesvědčovat. Jsou tzv. v obraze, ale vždy je dobré, jim informace lépe poskládat. Namátkou lze uvést. 1) Na dopravní systém by se také mělo dívat z pohledu dětí a rodin. Systém, který je bezpečný pro děti, bude prospěšný pro všechny, a to by se mělo stát při plánování standardem. 2) Zohlednění vlivu pohybové zátěže vyžaduje systémové řešení. 3) Klimatické procesy doopravdy akcelerují a může hrozit překročení nějaké kritické hranice.

Lidský rozměr

Cílem je propojit společenské a humanitní obory s těmi technickými..

Vzdělávací program

Program, který se může modifikovat pro různé cílové skupiny (politici, úředníci, školy, atd.)

Kampaň City Changers

S oblibou říkáme: "máš na to 2 sekundy, abys měo tom přesvědčil" A to umí jen marketing.

4 TIPY PRO ARGUMENTACI

Aktivní mobilita

Proč veteráni na závodech poráží akademiky?

Mobilita a životní prostředí

Přiznáme si, že máme skutečné problémy s dopravou?

Bezpečnost

Je otázkou, z jakého úhlu pohledu se díváme na bezpečnost?

Mobilita a dopravní chování

Známe dobře naše město?

O NÁS

Proč se tolik lidí brání tahle fakta přijmout a neustále mají potřebu je zpochybňovat?

Moderní psychologie vysvětluje, že se rozhodujeme na základě citových, či spíše hodnotových měřítek. To znamená: lidé, kteří si svět chtějí spíše užívat nebo nebrat ohledy, na existenci problémů s dopravou, stejně na žádné změny nepřistoupí. Když někdo miluje jen auta, prostě ho nedonutíte, aby najednou jezdil jen na kole, a naopak. Uvědomili jsme si, že vůbec nemá cenu lidi přesvědčovat. 

Změna stereotypů

Je těžké změnit své dopravní chování ve 40. Ale pokusme se o to, třeba to má své výhody

Svět očima dětí

Dopravní návyky se rodí v dětství.

Svět potřeb firem a zaměstnanců

I oni mají své potřeby, ale mobilita se netočí jen kvůli ekonomice..

Svět očima seniorů

Známe jejich potřeby?

DOPROVODNÉ PROGRAMY A KAMPANĚ

Něco jiného je o problému psát a mluvit o něm, jiná věc je, jak je přijímán.

O nějaké myšlence je většinou nutné hovořit dlouhou dobu, někdy i desítky let, a pak situace sama dozraje do stádia, že lidé myšlenku třeba ze dne na den přijmou. Stejné, jak to bylo s kouřením. V 70 - letech 20. století se kouřilo v nemocnicích, ve školních kabinetech, dnes je to nemyslitelné. Rádi budeme využívat pro přenos informace různé další nástroje, jako jsou dánské výstavy, kampaně, či Evropský týden mobility.

Dánské výstavy

Dozvíte se o vše o principech řešení mobility a dopravy


Pomáhat v osvětě mají kampaně

Např. Do práce na kole, Nakupuj na kole, atd.


a Evropský týden mobility

Každoročně probíhá v období 16. - 22. 9..