Chceme podpořit výstavbu cyklistických stezek, zejména na páteřních trasách

Monitorujeme záměry obcí, měst a krajů na výstavbu cyklistických stezek, které mají vyšší náklady. Je třeba správně nastavit podmínky pro IROP v novém programovém období 2021-2027 a dále je koordinovat s podporou ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Přehled investičních záměrů má vyvolat diskusi o výši alokace ze státních a evropských fondů na tyto projekty.

V roce 2020 přišlo na Státní fond dopravní infrastruktury celkem 75 žádostí na výstavbu cyklostezek, s dosud rekordní výší požadovaného příspěvku 833 mil. Kč. Vyřazeny byly i některé žádosti, které splnily formální i věcné náležitosti. To jen potvrzuje velký zájem žadatelů o tento druh příspěvku, a zároveň kvalitní přípravu předložených projektů. 
Výbor SFDI proto rozhodl, že k pokrytí schválených příspěvků bude využita alokace finančních prostředků pro rok 2021, která je ve střednědobém výhledu schválena ve stejném objemu jako pro rok 2020, tedy ve výši 200 mil. Kč. V praxi to bude znamenat, že u části schválených příspěvků bude možné začít čerpání prostředků SFDI až v roce 2021.
Z evropských fondů už dávno nelze čerpat na cyklostezky, neboť naplánovaná alokace na období 2014 - 2020 byla nízká.


Další informace najdete v článku Aktivní mobilita ve městech. Počítají s její podporou evropské a národní fondy?

Prototyp mapové aplikace projektů v cyklodopravě

Rádi posuneme Váš projekt kupředu! Pošlete nám podklady na e-mail: info@dobramesta.cz

Získané informace budou použity v rámci činností spolku Partnerství pro městskou mobilitu z.s.


Zobrazit mapu v plném rozlišení

Přehled projektů (postupně budou doplňovány)

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Zlínský kraj