Staňte se členy skupiny CityChangers


Chcete se zapojit do diskuse o principech městské mobility? Hledáme aktivní lidi v našich městech, kteří se aktivně zapojují do změn v oblasti dopravy a mobility. Tématem bude především využití veřejného prostoru a využití veřejných financí v dané oblasti.  


Za všechny stačí uvést jeden příklad. Ve městech obvykle není problém vypracovat studie cyklodopravy. Města obvykle řeší problémy, pokud chtějí dovést tyto studie k finální realizaci a zrušit několik parkovacích míst. Podobných příkladů je ale více.