SPOKOJENOST & KVALITA ŽIVOTA

ÚVAHA ÚVODEM

Celá záložka je o faktech a číslech? Jak chcete ale vypočítat lidské štěstí a pohodu? I na to je recept. S trochou nadsázky se můžeme učit od Bhútánské království, kde od roku 1972 měří svůj rozvoj podle tzv. hrubého národního štěstí. Klasičtí ekonomové se možná ohradí, že měřit něco tak subjektivního jako štěstí prostě nejde. Je to jakýsi extrémní protipól k našemu hrubému domácímu produktu. Ten měří velmi dobře ekonomickou výkonnost, ale jako ukazatel kvality života je značně zavádějící.

Malé je krásné, tvrdil již před čtyřiceti lety britský ekonom německého původu E.F.Schumacher. Není třeba být posedlý kvantitativním růstem a velkostí. Příroda miluje rozmanitost.


Indikátor ECI A.1 - Spokojenost s místním společenstvím

Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common Indicators) jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni.

 • Titulkový indikátor: Podíl spokojených (velmi, mírně) a nespokojených (velmi, mírně) občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují.
 • Ukazatel: Úroveň spokojenosti občanů (obecně a s ohledem na různé rysy fungování obce) 
 • "Spokojenost" se měří na stupnici od 0 do 10, pouze titulkový indikátor se měří v podílu spokojených a nespokojených osob.

Otázky

 • I. Jak jsou občané spokojeni se svou obcí, jako místem, kde žijí a pracují?
 • II. Jak jsou občané spokojení sjednotlivými rysy fungování obce?
 • III. Jak občané hodnotí různé rysy fungování obce, a který z těchto rysů vnímají jako nejdůležitější z hlediska kvality jejich života?

Více informací k danému indikátoru jsou zde.


Vazba na mobilitu a dopravu:


Oblast měření a stanovení cílů: Kvalita života

 • Indikátor: % rezidentů spokojených se svou čtvrtí jako místem pro život
 • Měření / potřebná data: Dotazníkové průzkumy


Oblast měření a stanovení cílů: Spokojenost koncových uživatelů

 • Indikátor: Spokojenost s MHD (čistota, spolehlivost, frekvence, obsazenost, ...)
 • Měření / potřebná data: Dotazníkové průzkumy
 • Indikátor: Spokojenost s železniční dopravou (čistota, spolehlivost, frekvence, obsazenost, ...)
 • Měření / potřebná data: Dotazníkové průzkumy
 • Indikátor: Spokojenost s pěší a cyklistickou dopravou
 • Měření / potřebná data: Stav dopravních komunikací; Stav chodníků a cyklistických komunikací

INSPIRACE

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Vídeň zavádí klimatické zóny: ročně vznikne 8 000 bytů, které nebudou využívat fosilní paliva

Vídeň zavádí klimatické zóny: ročně vznikne 8 000 bytů, které nebudou využívat fosilní paliva
13. 08. 2019 | Návaly tepla, tropické noci a extrémní deště – nejen Vídeň pociťuje stále více dopady klimatických změn. V rozvíjejícím se městě jako je rakouská metropole představuje výstavba novostaveb jeden z centrálních nástrojů pro účinnou ochranu klimatu. Osm z deseti bytů tak nebude moci využívat fosilní paliva na vytápění, chlazení nebo ohřev vody. Podle náměstkyně... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)

Vídeň otevřela první knihovnu věcí

Vídeň otevřela první knihovnu věcí
05. 08. 2019 | První vídeňská knihovna věcí wien dings otevřela své brány na trhu Schwendermarkt. Svou činností přispívá k udržitelnosti a úzce spolupracuje s Magistrátem města Vídně. Set akuvrtaček, reproduktor s připojením přes bluetooth nebo skateboard. To, co si v běžné knihovně nezapůjčíte, je v městské knihovně na trhu Schwedenmarkt zcela normální. V 15. městském... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Praha se může pochlubit vysokou kvalitu života. Celkovou známku zhoršuje nedostupné bydlení a doprava

Praha se může pochlubit vysokou kvalitu života. Celkovou známku zhoršuje nedostupné bydlení a doprava
01. 11. 2018 | Obyvatelé metropole mají jedny z nejlepších podmínek pro život. Praha zaujímá druhou pozici na žebříčku měst s nejvyšší kvalitou života v Česku. Podle mezinárodních srovnání je na tom nejlépe ze všech evropských měst bývalého "východního bloku".  Vyplývá to z žebříčku, který sestavuje konzultační společnost Mercer na základě průzkumu 231 měst. Jak z uvedených... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14)

Město Jičín zve na den mobility

Město Jičín zve na den mobility
26. 10. 2018 | Město Jičín připravilo ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty a s podporou Královéhradeckého kraje setkání na téma městské mobility. Cílem setkání je začít veřejnou debatu o podobě budoucí automobilové, pěší, cyklistické a veřejné hromadné dopravy v Jičíně. Cílem akce je iniciování veřejné diskuze o kvalitě života ve městě Jičín, především v souvislosti... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Dánské výstavy (Občan, tag37)

Na kole za šťastným a kvalitním životem

Na kole za šťastným a kvalitním životem
24. 05. 2018 | Asi není žádným překvapením, když se napíše, že jízda na kole je o radosti a může přispět k celkové kvalitě života. Téma se objeví  také na konferenci Velo-city 2018! Vzhledem k tomu, že proběhne v Brazílii a moc Čechů tam tedy asi nepojede, tak budeme alespoň průběžně informovat o jednotlivých tématech. ŠTĚSTÍ a KVALITA ŽIVOTA jsou pojmy, které rozšiřují... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Cyklistika jako indikátor kvality života

Cyklistika jako indikátor kvality života
02. 04. 2018 | Nejnovější žebříček celosvětově uznávaného indexu kvality života byl zveřejněn koncem března 2018 a jak Asociaci měst pro cyklisty, tak i Evropskou cyklistickou federaci opět velmi těší skutečnost, že na předních místech se umístila města přátelská k cyklistům Posoudit a ohodnotit celkovou obyvatelnost města není vůbec jednoduché, protože faktorů, které přispívají... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14)

Více cyklistů znamená méně emisí

Více cyklistů znamená méně emisí
02. 02. 2018 | O vliv dopravy na znečištění vzduchu už není sporu. Hlavně ve velkých městech znamená doprava vážný problém.  S kvalitou ovzduší, respektive dodržováním limitů dle evropských směrnic, má problém 18 členských států EU a Evropská komise se všemi vede řízení o porušení Smlouvy o EU. Evropská cyklistická federace proto vyzvala vybrané státy, aby před ministerským... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

ARCHÍV NOVINEK Z ROKU 2017


 • Fahrradklima-Test organizace ADFC: které z německých měst má nejlepší podmínky pro cyklisty?Koncem května 2017 představila organizace ADFC, která je jedním z členů ECF, již 7. ročník svého Fahrradklima-Testu, zaměřeného na cyklistické podmínky v německých městech a obcích. Jde celosvětově o nejrozsáhlejší studii svého druhu, čítající více než 120 000 účastníků a 539 měst.
 • Většina obyvatel Německa chce být méně závislá na svém autě.Většina řidičů aut si umí představit každodenní život bez auta, pokud k tomu bude mít vhodné podmínky. Podle reprezentativního průzkumu o ekologickém povědomí, který společně provedlo Federální ministerstvo životního prostředí (BMUB) a Německá agentura pro životní prostředí (UBA), by většina obyvatel Německa ráda snížila svou závislost na autě.
 • Obyvatelé EU hodnotili kvalitu dopravy po městech a po silnicích. Jaká je současná realita a jaké formy dopravy podporují obyvatelé EU? Odpověď dávají výsledky průzkumu provedeného ve všech státech EU28 na sklonku roku 2014. Od průzkumu sice již uběhly dva roky, ale stále zřejmě platí - ve městech hlavně pohodlně a rychle, Čechy zajímá také cena. Pětina obyvatel EU včetně Čechů odmítá cestovat v prostředcích MHD.
 • Index udržitelnosti měst 2016 (Sustainable Cities Index 2016) . Sustainable Cities Index 2016 hodnotí míru udržitelnosti měst a objevuje se na něm stovka světových velkoměst, která se v tomto hodnocení umísťují nejlépe. Mezi prvních pět nejlépe hodnocených patří Curych, Singapur, Stockholm, Vídeň a Londýn. Praha se v žebříčku hodnocení světových velkoměst objevuje na devátém místě.


ÚVAHA ZÁVĚREM

V poslední době se stále častěji v souvislosti s urbánní politikou skloňuje slovo udržitelnost. Svět prochází změnami, které se přirozeně dotýkají také mobility. Se zvyšující se poptávkou po dopravě a přepravě v České republice se zvyšuje i počet automobilů osobního a nákladního typu. Města musí stále častěji reagovat na problémy s tím spojené.

Negativní důsledky rostoucí prostorové mobility a suburbanizace už byly mnohokrát popsány. Negativním důsledkem suburbanizace je zvyšování dopravní zátěže (zejména individuální automobilovou dopravou) ve spádových oblastech měst a doprava ve městech samotných. Růst mobility lidí má významný dopad i na lokální úrovni, a to na prostorové rozložení obslužných funkcí a pracovišť. Bez účinné územní regulace se zejména komerční zařízení občanského vybavení (obchody, služby obyvatelstvu) soustřeďují do větších zařízení a komplexů, naopak zanikají malé místní provozovny, které dosud obsluhovaly malé obce nebo místní části ve městech. Tento vývoj negativně pociťují zejména sociálně slabší obyvatelé a senioři, tedy ty skupiny, jejichž prostorová mobilita je finančně nebo fyzicky omezena.

Nadále lze očekávat růst i prostorové mobility spojené s jednotlivými fázemi životního cyklu. I v tomto ohledu začíná česká populace sledovat trendy západoevropských zemí, kdy zejména senioři odcházejí z metropolitních a městských regionů a vyhledávají klidnější prostředí s blízkostí přírody, ale zároveň s dobrou dostupností potřebných služeb ve své zemi či v zahraničí.

Se zvyšující se poptávkou po dopravě a přepravě v České republice se zvyšuje i počet automobilů osobního a nákladního typu. Doprava, zejména automobilová, je zdrojem emisí velkého množství znečišťujících látek. V odborné literatuře a metodikách pro hodnocení kvality ovzduší je identifikováno několik set polutantů emitovaných mobilními zdroji. Hlavním zdrojem emisí jsou spalovací motory dopravních prostředků, nezanedbatelný podíl však mají i emise pocházející z mechanického opotřebení jejich součástí (brzdy, pneumatiky) a povrchu vozovek, jakož i resuspenze částic usazených na povrchu komunikací.

Řešení předpokládá částečnou změnu dopravního chování, která je ovšem výsledkem celé řady faktorů. Téma udržitelnosti je dnes spojováno hlavně s úsporou energií, šetření potravinami, vodou a třídění odpadu. Přestože hustota motorové dopravy patří mezi nejvíce kritizované jevy v našich městech, v porovnání s jinými aktivitami je omezení p