POLITICKÉ DOKUMENTY / CHARTY / DEKLARACE / ZAJÍMAVOSTI

I POLITIKA MŮŽE BÝT ZAJÍMAVÁ

Politika nemá v Česku příliš dobré image. Nicméně, už jste slyšeli o dokumentu Česká republika 2030 s heslem: Česko mění svět? Můžete se podívat na ilustrační video.


Pravdou je, že bez politiky se změny neobejdou. Proto je potřeba ji věnovat pozornost. Strategický dokument Česká republika 2030 se nejblíže k otázkám dopravy a mobility přibližuje v rámci dílčího cíle 11.2. Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce. Pokud chceme něco změnit, pak se můžeme odkazovat nejen na tuto strategii, ale na celou řadu dalších klíčových  evropských a národních dokumentů týkající se mobility a dopravy.


INSPIRACE

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Akční plán Partnerství pro městskou mobilitu je na světě. Co to znamená pro nás?

Akční plán Partnerství pro městskou mobilitu je na světě. Co to znamená pro nás?
30. 11. 2018 | Evropská komise vydala finální akční plán Partnerství pro městskou mobilitu. Otázkou je, co si z daného dokumentu může vzít Česká republika a jaký dopad to bude mít na život lidí v naší zemi.  Zmíněný plán reaguje na  rostoucí dopravní přetíženost, s kterou souvisí hlukové znečištění a škodlivé emise v ovzduší, klimatické změny, nutnost hledat alternativy... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Co víte o SEAP?

Co víte o SEAP?
28. 11. 2018 | Dnes probíhá mezinárodní konference v italském Terstu na téma "NEW TRENDS IN URBAN ENERGY AND MOBILITY PLANNING", aneb o hledání harmonizace dvou dokumentů SEAP (Akční plán na úsporu energií) a SUMP (Plán udržitelné městské mobility). Zatímco o SUMPu se vedou u nás živé diskuse, tak o SEAP je zatím ticho po pěšině. Pokud se máme zapojit do projektu SIMPLA a spolupracovat... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Česká republika se připojila k memorandu o cestovním ruchu v Dunajském regionu. Co to pro nás znamená?

Česká republika se připojila k memorandu o cestovním ruchu v Dunajském regionu. Co to pro nás znamená?
27. 11. 2018 | Memorandum o společné podpoře cestovního ruchu podepsala politická reprezentace celkem 14 zemí dunajského regionu, jejímž členem je i Česká republika. Ten sdružuje celkem 14 zemí, devět z nich jsou členy EU zabývajících pět států je neunijních. Společná strategie vznikla v roce 2011, spojuje 14 zemí podél řeky Dunaje a pokrývá oblast, kde žije více než 112 milionů... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Co si může odnést Česká republika z třídenního školení projektu SIMPLA?

Co si může odnést Česká republika z třídenního školení projektu SIMPLA?
26. 11. 2018 | Projekt SIMPLA přichází s jednoduchou myšlenkou. Propojit, či harmonizovat pro města dva strategické dokumenty. Na jedné straně se jedná o dokument Plán udržitelné městské mobility, tzv. SUMP, na druhé straně strategie energetických úspor, známá v Evropě pod značkou SEAPs. Možná v Česku by se pod tím dala skrýt dnes tolik populární strategie Smart Cities. A v čem... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Jičín: 11 klíčů pro plán městské mobility

Jičín: 11 klíčů pro plán městské mobility
21. 11. 2018 | Město Jičín se připravuje na vytvoření strategického dokumentu, který by v následujících letech definoval principy rozvoje a podpory městské mobility. Dne 20. listopadu 2018 se v městském kině Biograf Český ráj proto konal seminář, jehož cílem bylo zároveň shromáždit podněty a směry pro tvorbu dokumentu. Akci organizovalo společně několik organizací – kromě Asociace... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36), Dánské výstavy (Občan, tag37)

Snažíme se zvýšit naši závislost na autech?

Snažíme se zvýšit naši závislost na autech?
14. 11. 2018 | Články z britského sdružení SUSTRANS jsou fakt dobré. Dnes zveřejňujeme článek s názvem "Snažíme se zvýšit naši závislost na autech?" Když si uvědomíme, že příští rok se bude připravovat vládní koncepce městské mobility, tak musíme býýt hodně na pozoru, abychom neskončili v podobné pasti, jako ve Velké Británii. Horší je, že se jedná o obecné vzorce, které... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Stephan Kühn: Veřejná doprava musí nabízet stejnou svobodu jako auto

Stephan Kühn: Veřejná doprava musí nabízet stejnou svobodu jako auto
12. 11. 2018 | Víte, že se v Praze dne 19. 9. 2018 konala konference „Budoucnost udržitelné městské mobility“, kterou pořádala pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj (IPR) a Centrem pro dopravu a energetiku (CDE).  Je škoda, že daná konference proběhla mimo pozornost českých odborníků a českých měst. Mezi prezentujícími byl i Stephan... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Události - Přeplněné české silnice; Počet osobních aut v ČR

Události - Přeplněné české silnice; Počet osobních aut v ČR
11. 11. 2018 | Dnešní Události na ČT překvapily. Z ničeho nic se objevila reportáž o přeplněných českých silnicích a o tom, že počet osobních aut v ČR stále roste. Děkujeme za tuto reportáž, neboť právě Akademie městské mobility hledá odpovědi na otázku: "Co můžeme udělat proto, aby naše české silnice nebyly tak přeplněné a počet osobních aut v ČR už dále nerostl"? Odkaz... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Francie hodlá pomocí lepší infrastruktury ztrojnásobit podíl cyklistů

Francie hodlá pomocí lepší infrastruktury ztrojnásobit podíl cyklistů
08. 11. 2018 | Příští rok se začne připravovat nová vládní koncepce městské mobility, jeíž součástí bude i cyklostragie. Všichni už ale víme jedno. Nové informace o podpoře cyklistické dopravy už nás nepřekpaví. Spíše jde o to, co se nám podaří vyjednat. Podaří se to stejné, co ve Francii? A dočkáme se prohlášení od našeho premiéra? Paříž (Reuters) – Francouzská... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Jaký je potenciál aktivní dopravy v oblasti snižování emisí uhlíku?

Jaký je potenciál aktivní dopravy v oblasti snižování emisí uhlíku?
08. 11. 2018 | Dnes 8. listopadu 2018 se uskutečnilo jednání Evropské komise s představiteli České republiky v rámci tzv. Clean Air Dialogue (dále také jen „dialog“). Cílem dialogu bylo diskutovat o příčinách znečištění ovzduší v České republice a o hledání potřebných opatření ke zlepšení daného stavu. Jedno z diskutujících témat bude i problematika znečištění ovzduší... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

OECD: Jak zlepšit životní prostředí v Česku

OECD: Jak zlepšit životní prostředí v Česku
07. 11. 2018 | Nedávno jsme informovali o doporučeních OECD pro Českou republiku v oblasti zdravotnictví. Dnes se zaměříme na oblast životního prostředí, kterému se věnuje zvláštní zpráva. „Má-li Česká republika dosáhnout svých dlouhodobých cílů v oblasti klimatu, bude třeba, aby posílila politické odhodlání k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Hlavní priority by měly... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Inspirace pro Česko: Dopis vyzývající britskou vládu k financování a implementaci programu Čistý vzduch pro děti

Inspirace pro Česko: Dopis vyzývající britskou vládu k financování a implementaci programu Čistý vzduch pro děti
25. 10. 2018 | Dne 24. 10. 2018 zveřejnila britská organizace SUSTRANS, že podpořila dopis, kterým organizace ClientEarth a British Lung Foundation vyzývají vládu Spojeného království k financování a realizaci programu Čistý vzduch pro děti. Rachel Whiteová, hlavní poradkyně Sustrans pro politické a strategické záležitosti, k tomu řekla: „Musíme přijmout okamžitá opatření, která... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Dobrá zpráva pro Česko - máme dobře našlápnuto v podpoře cyklistické dopravy.

Dobrá zpráva pro Česko - máme dobře našlápnuto v podpoře cyklistické dopravy.
24. 10. 2018 | Je na čase, aby také jednou zazněla hodně dobrá zpráva. Na konferenci Akademie městské mobility v Třebíči (4. - 5. 10. 2018) zazněla z úst zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Ing. Zdeňka Hrubého mimo jiné i tato poznámka: "Pokud budou mít kraje, mikroregipny, města a obce připravené projekty na výstavbu cyklostezek, tak se je pokusíme v maximálně míře... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Připomeňme si přínosy cyklistické dopravy

Připomeňme si přínosy cyklistické dopravy
30. 07. 2018 | Ano víme, lidé nečtou, jen scanují informace. Ale i přesto je potřeba si čas od času připomenout přínosy cyklistické dopravy. V našem článku sme vycházeli z právě připravovaného Panevropského plánu cyklistické dopravy (Pan-European Master Plan). Jedná se o klíčový dokument, který se má stát základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě. Vzniká... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Doporučené menu nebo all you can eat. Čemu dáte přednost?

Doporučené menu nebo all you can eat. Čemu dáte přednost?
18. 07. 2018 | Ne, není řeč o jídle, ale o plánování městské mobility. Dnes upozorňujeme na zajímavou prezentaci Andrase EKESE, který pracuje jako koordinátor maďarské sítě CIVINET a zároveň zástupce projektu PROSPERITY v Maďarsku. Pod názvem „FROM VISION TO GOAL SETTING - EXPERIENCES FROM SMALL AND MEDIUM SIZED CITIES IN HUNGARY“ se věnovala především malým a středním městům.... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Amsterdam nemá Plán udržitelné městské mobility. Proč?

Amsterdam nemá Plán udržitelné městské mobility. Proč?
16. 07. 2018 | Amsterdam nemá Plán udržitelné městské mobility (PUMM). Jak se to mohlo stát? Tak na tuto otázku odpovíme na konferenci Akademie městské mobility, která proběhne ve dnech 4.. - 5. 10. 2018 v Třebíči. Ale není až těžké zjistit, proč tomu tak je. Prostě města v západní Evropě tento dokument nemusí mít. Pokud ho mají, tak ho berou jako příležitost, šanci, jak řešit... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Bezpečnost cyklistů z pohledu moderních trendů

Bezpečnost cyklistů z pohledu moderních trendů
15. 07. 2018 | Bezpečnost silničního provozu a cyklisté. Téma, na které může být tisíce názorů. Naposledy tuto diskusi bylo možné vidět kolem zakázu cyklistů na Praze 1. Je tedy na čase si připomout zprávu, která shrnuje závěry diskuze u kulatého stolu k tématu Bezpečnost cyklistů, kterou z dubna 2018, kterou uspořádalo již tradiční Mezinárodní dopravní fórum v Lipsku. Z celkem... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Inspirace pro Asociaci měst pro cyklisty - Manifest Národ v pohybu

Inspirace pro Asociaci měst pro cyklisty - Manifest Národ v pohybu
13. 07. 2018 | Asociace měst pro cyklisty existuje už pět a tak hledá nové výzvy a nové inspirace. Jedním z takových dokumentů je jistě Manifest Národ v pohybu / Moving the nation, představující  okamžitá opatření a vize budoucnosti, jak je vidí aliance organizací podporujících pěší a cyklistickou dopravu na území Spojeného království. Výborný podklad pro asociaci. Už příliš... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Nová aliance organizací na podporu pěší a cyklistické dopravy ve Velké Británii

Nová aliance organizací na podporu pěší a cyklistické dopravy ve Velké Británii
12. 07. 2018 | Jiř příští rok se bude formulovat nová Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2020 - 2025. Již nyní shromaźdujeme nápady a inspirace. Jak se vám líbí tyto myšlenky? Jsou aplikovatelné v Česku? Zákaz parkování na chodníku, kvalitní infrastruktura pro cyklisty, nejvyšší povolená rychlost 30 km/h v ulicích měst a obcí a kompletní přepracování pravidel... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Velo-city, 4. den: Governance a cyklistická doprava

Velo-city, 4. den: Governance a cyklistická doprava
04. 07. 2018 | Vracíme se ještě k červnové konferenci Velo-city, která proběhla v Brazilii. Tentokrát chceme se dotknout otázky, jak dostat politickou podporu do vládní politiky. To byla klíčová otázka, kterou řešili účastníci semináře o governanci se zaměřením na národní cyklistické strategie, národní rámce plánů udržitelné městské mobility a metodu „úplné ulice“ v Brazílii.... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Ohlédnutí za dny TEN-T v Lublani

Ohlédnutí za dny TEN-T v Lublani
01. 07. 2018 | Akce Dny TEN-T se konala již před časem a to ve dnech od 25. do 27. dubna 2018. Hostitelským městem byla nádherná slovinská Lublaň. Dny TEN-T (Program transevropských dopravních sítí) organizuje Evropská komise. Akce se každoročně účastní víc než 2000 registrovaných účastníků spolu s 26 ministry pro dopravu. Program TEN-T založila Evropská komise s cílem podporovat... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Blíží se volby. Je třeba toho využít!

Blíží se volby. Je třeba toho využít!
27. 06. 2018 | V říjnu jsou volby. Mnohým je to jedno, nicméně právě tato doba je vhodná k tomu, abychom s nimi začali intezivněji komunikovat. Možná nás začnou více vnímat. Připadá vám to jako scifi? Asi ano. Žijeme v určité politické kultuře a mechanismy, které fungují v zahraničí, u nás často selhávají. Ale i tak se o to pokusme. Příklad: Londýn. Často hovoříme o pozitivním... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Seminář k Evropskému týdnu mobility, aneb udělejme si jasno ohledně aut

Seminář k Evropskému týdnu mobility, aneb udělejme si jasno ohledně aut
26. 06. 2018 | Ministerstvo životního prostředí uspořádalo dne 26. 6. 2018 pracovní seminář k Evropskému týdnu mobility (ETM), který se pravidelně koná ve dnech 16. - 22. 9.  V příloze najdete prezentace, které se týkaly čtyř témat: Základní informace o ETM + video Evropský týden mobility 2018: https://www.youtube.com/watch?v=imwgVYV_mZs Příklad - ETM v Praze + video Den bez aut 2016... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

PARTNERSTVÍ pro MĚSTSKOU MOBILITU SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ POLITICKÝCH A VEDOUCÍCH ZÁSTUPCŮ

PARTNERSTVÍ pro MĚSTSKOU MOBILITU SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ POLITICKÝCH A VEDOUCÍCH ZÁSTUPCŮ
07. 06. 2018 | Jestli se má rozvíjet městská a regionální mobilita, pak bez politiky se neobejdeme. Pravda ale je, že její "kultura" je v každé evropské zemi jiná. Proto oceňujeme, že v rámci projektu Partnerství pro městskou mobilitu (PUM) bylo dne 6. března 2018 vyhlášeno PARTNERSTVÍ pro MĚSTSKOU MOBILITU SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ POLITICKÝCH A VEDOUCÍCH ZÁSTUPCŮ, které postupně podepisovali... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Inspirace pro další ročník konference o Dopravní infrastruktuře

Inspirace pro další ročník konference o Dopravní infrastruktuře
16. 05. 2018 | Právě probíhá 13. ročník konference Dopravní infrastruktura, která se koná v Zámeckém pivovaru Litomyšl s tématickým zaměřením bezpečná dopravní infrastruktura a plánování dopravní infrastruktury. Program najdete zde. A naše otázka zní. Kolik přednášek se týkalo cyklistické infrastruktury? I když víme, že žádná, tak netruchlíme. SFDI, spolu s MD a Asociací měst... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Asociace měst pro cyklisty nabízí pomoc při ochraně kvality ovzduší v České republice.

Asociace měst pro cyklisty nabízí pomoc při ochraně kvality ovzduší v České republice.
09. 05. 2018 | Ministerstvo životního prostředí (spolu s ministerstvy dalších osmi zemí) mělo zaslat evropskému komisaři Karmenu Vella informace o tom, jaká dodatečná opatření Česko přijme, aby konečně začalo plnit limity kvality ovzduší, ke kterým se před lety zavázalo ... Informace byla zveřejněna k 12. 2. 2018. Česká republika poslala takové výsledky, které nakonec uspokojily... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Dotazník pro města v české verzi pro Panevropský plán cyklistické dopravy

Dotazník pro města v české verzi pro Panevropský plán cyklistické dopravy
14. 04. 2018 | Chcete, aby vaše město bylo jako příklad uvedeno v právě připravovaném Panevropském plánu cyklistické dopravy? Pak jen stačí vyplnit dotazník o vašem městě, který najdete v příloze. Pokud na nějakou otázku neznáte odpověď, tak vyplňte jen to, co znáte. Jelikož pro mnohé může být angličtina překážkou, je zajistěn překlad ze strany Asociace měst pro cyklisty. Dotazník... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Posílení procesu plánování udržitelné městské mobility

Posílení procesu plánování udržitelné městské mobility
08. 04. 2018 | Průběžně vás informujeme o zpracování návrhu akčního plánu 3letého projektu – Partnerství pro městkou mobilitu („PUM“), jehož je spolukoordinátorem i naše MMR. Po dohodě s pracovním skupinou na MMR zveřejňujeme pracovní překlad návrhu opatření 9. Posílení procesu plánování udržitelné městské mobility. Cílem je upozornit na fakt, že i v Česku proces plánování... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Posílení víceúrovňové spolupráce a vládnutí ve smyslu Governance a nikoliv Goverment

Posílení víceúrovňové spolupráce a vládnutí ve smyslu Governance a nikoliv Goverment
07. 04. 2018 | Průběžně vás informujeme o zpracování návrhu akčního plánu 3letého projektu – Partnerství pro městkou mobilitu („PUM“), jehož je spolukoordinátorem i naše MMR. Po dohodě s pracovním skupinou na MMR zveřejňujeme pracovní překlad návrhu opatření 8. Posílení víceúrovňové spolupráce a "Governance". Cílem je upozornit na fakt, že i Česká republika potřebuje takovou... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Formujeme budoucnost městské mobility

Formujeme budoucnost městské mobility
27. 03. 2018 | Včera byla zveřejněna novinka k projektu Partnerství pro městkou mobilitu, který spolukoordinuje naše MMR. Otázka je, nakolik tento projekt berou české organizace vážně. Jedna ano - Asoacice měst pro cyklisty. A proč? Jen pozoruje, jak se na evropské úrovni chová Evropská cyklistická federace (ECF), která je spolukoordinátorem pracovní skupiny pro aktivní mobilitu. Asociace... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Urban agenda - Partnerství pro městkou mobilitu („PUM“).

Urban agenda - Partnerství pro městkou mobilitu („PUM“).
26. 03. 2018 | Dovolujeme si informovat o prodloužení termínu pro veřejnou konzultaci prvního návrhu akčního plánu zpracovaného v rámci ČR (MMR) spolukoordinovaného 3letého projektu – Partnerství pro městkou mobilitu („PUM“). Termín pro připomínky byl prodloužen na základě požadavku našich německých kolegů, ale i kvůli zatím relativně slabé účasti partnerů v rámci EU. Např.... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Problémy při využívání důkazů za účelem tvorby efektivní dopravní politiky

Problémy při využívání důkazů za účelem tvorby efektivní dopravní politiky
11. 03. 2018 | Co má společného Velká Británie s Českem? Zkuste se začíst do toho článku, který zpracovala britská organizace Sustrans a možná mnohé překvapí zajímavé souvislosti a paralely.Dobře víme, že pěší a cyklistická doprava jsou ideální cestou, jak si udržet kondici a jak zmírnit problémy se znečišťováním. Stejně dobře ale víme, že z různých důvodů nejsou pro lidi... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Zveřejňujeme přehled dokumentů s dílčí tématikou Smart Cities

Zveřejňujeme přehled dokumentů s dílčí tématikou Smart Cities
26. 02. 2018 | 1) Evropská dimenze Koncept Smart City se objevil jako součást Strategického evropského technologického plánu (SET-Plan) uveřejněného v roce 2007. SET Plan má řešit otázky spojené s budoucnosti energií. Součástí je i Smart Cities. Sdělení Evropské komise z roku 2012 koncept upřesňuje a definuje The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities. Stručným... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Nová iniciativa Světové banky pro oblast udržitelné mobility

Nová iniciativa Světové banky pro oblast udržitelné mobility
23. 02. 2018 | V polovině ledna ve Washingtonu proběhlo 10. setkání konsorcia Sum4All v sídle Světové banky. Mezinárodní odborníci pro oblast udržitelné mobility podepsali novou Chartu Sum4All, a to za přítomnosti Laury Tuckové, viceprezidentky Skupiny Světové banky pro udržitelný rozvoj.Iniciativa Udržitelná mobilita pro všechny (Sustainable Mobility for All (SuM4All)) vznikla na základě... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Jak můžeme realizovat udržitelnou mobilitu pro všechny v digitální éře?

Jak můžeme realizovat udržitelnou mobilitu pro všechny v digitální éře?
18. 02. 2018 | Světová banka společně s iniciativou Embarq (iniciativa pro udržitelnou mobilitu, WRI Ross Centre for Sustainable Cities) se staly organizátory letošního ročníku konference Transforming Transportation, která se konala ve Washingtonu DC 11. - 12. ledna 2018. Téma znělo „Jak realizovat udržitelnou mobilitu pro všechny v digitální éře“. Úvodní řeč pronesli Laura Tucková,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Jaká dodatečná opatření přijme Česko, aby se začaly plnit limity kvality ovzduší?

Jaká dodatečná opatření přijme Česko, aby se začaly plnit limity kvality ovzduší?
12. 02. 2018 | Ministerstvo životního prostředí (spolu s ministerstvy dalších osmi zemí) mělo zaslat evropskému komisaři Karmenu Vella informace o tom, jaká dodatečná opatření Česko přijme, aby konečně začalo plnit limity kvality ovzduší, ke kterým se před lety zavázalo ... Možná otázka tedy zní: „Jaká dodatečná opatření přijme Ministerstvo životního prostředí (MŽP), resp.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Novinka z jiné planety - zákon o aktivní dopravě.

Novinka z jiné planety - zákon o aktivní dopravě.
07. 02. 2018 | Je jednoduché přeložit zahraniční článek, pak jej zveřejnit a zkusit ho aplikovat v českém prostředí. Proč ne, ale myslíme si, že tato novinka je na české poměry dost silné kafe. Představte si, kdyby u nás byl vydán zákon o aktivní mobilitě, o podpoře cyklistické a pěší dopravy. A to není vše. Za dalších pět let se udělá průzkum, zda se naplňuje. Tak si představte,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Více cyklistů znamená méně emisí

Více cyklistů znamená méně emisí
02. 02. 2018 | O vliv dopravy na znečištění vzduchu už není sporu. Hlavně ve velkých městech znamená doprava vážný problém.  S kvalitou ovzduší, respektive dodržováním limitů dle evropských směrnic, má problém 18 členských států EU a Evropská komise se všemi vede řízení o porušení Smlouvy o EU. Evropská cyklistická federace proto vyzvala vybrané státy, aby před ministerským... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Vzniká národní platforma pro městskou mobilitu

Vzniká národní platforma pro městskou mobilitu
30. 01. 2018 | Jedním z výstupů konference City Changers, která se konala ve dnech 6. – 7. 12. 2017 v Ostravě, byla silná podpora pro vznik platformy Partnerství pro městskou mobilitu. Pojďme se nyní podívat na to, proč vznikla a jaké jsou její cíle.  Co je cílem platformy? Všichni tušíme, jaké jsou bolesti dnešních měst: Co dýcháme? 89 % Čechů se nelíbí, co ve městech dýchají.... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Normy a zákony: Jak jsme na tom s regulací parkování kol a automobilů?

Normy a zákony: Jak jsme na tom s regulací parkování kol a automobilů?
15. 01. 2018 | Evropská cyklistická federace připravuje přehled, jak jednotlivé evropské země regulují parkování automobilů a jízdních kol. Asociace měst pro cyklisty tak zpracovala analýzu pro Českou republiku, jaké legislativní předpisy se dotýkají parkování.Zatímco normy u nových budov dost přesně určují, kolik parkovacích míst pro motorová vozidla má vzniknout, u jízdních kol... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Představujeme základní strategické dokumenty pro resort životního prostředí

Představujeme základní strategické dokumenty pro resort životního prostředí
04. 01. 2018 | Dne 19.4.2014 byl Vládou ČR schválen Strategický rámec Česká Republika 2030, který v celé šíři zahrnuje problematiku udržitelného rozvoje.  Oblasti, které má ve své gesci Ministerstvo životního prostředí (MŽP ČR), určuje kompetenční zákon. Hlavní strategické dokumenty i příslušné zákony obsahuje strategická mapa, kterou najdete ke stažení pod tímto článkem.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Proč Německo víc než nové typy aut potřebuje změnu koncepce mobility

Proč Německo víc než nové typy aut potřebuje změnu koncepce mobility
01. 12. 2017 | Zatímco německé politické strany stále bojují o vytvoření nové koaliční vlády, ADFC, německý člen Evropské cyklistické federace, důrazně volá po změnách v oblasti mobility. Pokud chce Německo dodržet své závazky vyplývající z Pařížské dohody o klimatu, musí překonat svou dopravní politiku, která se soustředí především na automobilovou dopravu, a konečně... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
26. 11. 2017 | Právní kancelář Frankbold připravila analýzu, jejímž cílem bylo poukázat na nejvýznamnější změny, které přinesou novely zákona EIA schválené v roce 2017.  Základní informace o EIA a novelizaci zákona Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment, zkráceně EIA), představuje významnou součást povolovacích procesů u záměrů, u kterých... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

ARCHÍV NOVINEK Z ROKU 2017


ZPRÁVY Z EVROPY NA TÉMA MĚSTSKÁ MOBILITA

ZPRÁVY Z EVROPY NA TÉMA MĚSTSKÁ MOBILITA

 • Městská mobilita z pohledu Evropské komise Jaký bude rok 2017? To nevíme, ale víme, že převážná většina obyvatel Evropy žije v městských aglomeracích, přičemž přes 60 % ve městech s více než 10 000 obyvateli. Svůj každodenní život tráví ve stejném prostoru a pro účely mobility používají stejnou infrastrukturu. Městská mobilita je zodpovědná za 40 % všech emisí CO2 ze silniční dopravy a až za 70 %.
 • Akční plán pro městskou mobilitu. O městské mobilitě můžeme vést spory, můžeme mít na ni různé názory, ale pokud člověk chce, tak si najde zdroje, které městskou mobilitu srozumitelně představují. Příkladem může zelená kniha „Akční plán pro městskou mobilitu“, kterou Evropská komise přijala dne 30 9. 2009. Součástí Akčního plánu je návrh dvaceti opatření, jak na místní, regionální i státní úrovni.
 • Zelená kniha Evropské komise „Na cestě k nové kultuře městské mobility“. O městské mobilitě můžeme vést spory, můžeme mít na ni různé názory, ale pokud člověk chce, tak si najde zdroje, které městskou mobilitu srozumitelně představují. Příkladem může zelená kniha „Na cestě k nové kultuře městské mobility“, kterou Evropská komise přijala dne 25. 9. 2007.
 • Předseda výboru pro dopravu a cestovní ruch EK navštívil Česko. Do České republiky dorazil předseda výboru pro dopravu a cestovní ruch EK Michael Cramer. Dokonce v úterý 20.9.2016 byl hostem pořadu Události, komentáře. Poslední otázku, kterou dostal, byla: "vysvětlete nám prosím pojem udržitelná mobilita". Více - http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/216411000370920/ (53 minuta vysílání).


ZPRÁVY Z ČESKÉ REPUBLIKY NA TÉMA PODPORY MĚSTSKÉ MOBILITY

 • Strategický rámec ČR 2030 a platforma Města s dobrou adresou. Dne 19.4.2014 byl Vládou ČR jednohlasně schválen Strategický rámec ČR 2030. ČR 2030 je umístěna na www.cr2030.cz, který lze propagovat. Tímto byla zahájena příprava implementačního dokumentu, který bezprostředně navazuje. Platforma značky Města s dobrou adresou je připravena pomáhat s jeho implementací v oblasti dopravy a mobility - více zde. Jak se zapojit?
 • Dne 22.3.2017 byla schválena vládou "Politika ochrany klimatu ČR". Dne 22.3.2017 byla schválena vládou "Politika ochrany klimatu ČR". Realizace jednotlivých opatření a politik navržených Politikou v kombinaci s opatřeními navrhovanými ve Střednědobé strategii zlepšení kvality ovzduší v České republice (do roku 2020), Národním programem snižování emisí v ČR a Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR rovněž směřuje k podpoře městské mobility.
 • Co bychom měli vědět o Programech zlepšování kvality ovzduší? Programy zlepšování kvality ovzduší jsou spolu s Národním programem snižování emisí ČR hlavními nástroji zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro řízení kvality ovzduší v ČR. Programy zlepšování kvality ovzduší se vydávají v případě, že je v zóně nebo aglomeraci (PNG, 58 kB) (definované v příloze č. 3 zákona č. 201/2012 Sb.) překročen.
 • MMR se zapojuje do podpory městské mobility. Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem jednoho z 8 tzv. tematických partnerství, tj. 3letých projektů, a to konkrétně pro téma/partnerství městská mobilita (PUM). Spolupráci s druhým koordinátorem, městem Karlsruhe, MMR spustilo již na prvním společném setkání v Praze 29. listopadu 2016 – viz prezentace.
 • Kdy bude v Česku vytvořen národní program na podporu a rozvoj udržitelné mobility? Na stránkách www.eltis.org byl zveřejněn článek na téma: "Italská Florencie dostane finance z národních fondů na podporu udržitelné mobility". Je sice pěkné, že italská Florencie dostane finance z národních fondů na podporu udržitelné mobility, ale je třeba se ptát, proč takovou možnost nemají česká města? Jedinou výjimkou je dotační titul ze SFŽP na kampaně.

 

Další zprávy z Česka:

JAKÁ REGULAČNÍ OPATŘENÍ MOHOU DÁLE PODPOŘIT TÉMA MĚSTSKÉ MOBILITY?

Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s MMR uspořádala dne 14. 12. 2016 Policy Lab k tématu městské mobility. Jedním z cílů byla identifikace překážek v oblasti lepší regulace a pro nalezení jejich možných řešení. Byly identifikovány tři aktivity, které se mohou stát náplní činnosti české akademie městské mobility.

Aktivita 1: Stanovme kritéria kvality pro zadávání veřejných zakázek na úrovni ČR a EU
 • Problém: Potřebujeme kritéria kvality, která by mohla prokázat přidanou hodnotu veřejných investic do městské mobility. Současná pravidla pro zadávání veřejných zakázek práci s kvalitativními kritérii znesnadňují.
 • Opatření: Plány udržitelné městské mobility by měly projít transfomací, stejně jako pravidla pro jejich zavádění a realizaci. Přezkoumejme pravidla pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti se zaváděním kritérií kvality.
 • Cíl: Omezit časově náročné a příliš komplikované postupy, které se týkají pravidel pro státní podporu a zadávání veřejných zakázek. U veřejných zakázek zajistit tu nejlepší výslednou hodnotu za investované peníze, tedy aby systém veřejných zakázek fungoval optimálně. Politici a úředníci tak budou mít možnost prokázat veřejnou hodnotu investic do městské mobility.
Aktivita 2: Zaměřme se na intenzivnější participaci obyvatel na projektech městské mobility
 • Problém: Městská mobilita má přímý dopad na způsob, jakým se obyvatelé po městě pohybují. Ve většině případů však veřejnost hraje pouze okrajovou roli.
 • Opatření: Zkusme obyvatele města přímo zapojit do projektů městské mobility.
 • Cíl: Ve spolupráci s občany propagovat a podporovat veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu. Tvořit politiku a strategie, v jejichž centru jsou obyvatelé měst.
Aktivita 3: Usilujme o integraci jednotlivých úrovní plánování a přípravy politických strategií
 • Problém: Mezi úřady a dalšími subjekty, které se podílejí na městské mobilitě, nefunguje dostatečná koordinace. Ve většině evropských států odpovídá jedno ministerstvo za problematiku urbanismu, jiné za dopravu a další za finance nebo strategie.
 • Opatření: Proveďme revizi rozhodovacích procesů, které se týkají městské mobility. Vyzkoušejme takové rozhodovací postupy, na kterých spolupracují veškeré orgány, jejichž práce je pro městskou mobilitu nezbytná.
 • Cíl: Cílem je maximálně zkvalitnit a zrychlit rozhodovací procesy a zajistit spolupráci mezi všemi subjekty zainteresovanými v problematice městské mobility.


ZPRÁVY

 • Daňové úlevy pro dojíždějící na kole jsou evropským trendem. Během několika posledních měsíců zavedly nové nebo rozšířily stávající daňové úlevy pro osoby dojíždějící do práce na kole hned čtyři evropské státy: Francie, Belgie, Lucembursko a Itálie. Jak se ukazuje, myšlenka daňových pobídek jako odměny za to, že lidé své dopravní návyky upraví ve prospěch udržitelné mobility, začíná prorůstat celým evropským kontinentem. V Belgii, ...více