Výhody členství

 „Díky tomu, že jsme členem spolku Partnerství pro městskou mobilitu, má naše město možnost získat potřebné znalosti a dovednosti, aktuální informace i praktické zkušenosti, ale i přátele mezi odborníky z celé České republiky, ale i Evropy. Tato síť nám pomáhá najít konkrétní řešení pro naše místní problémy, s nimiž se v oblasti městské mobility potýkají i další česká města.“

Renata Krystyníková

vedoucí odboru dopravy, město Otrokovice

Proč se stát členem spolku Partnerství pro městskou mobilitu?

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu je tu pro vás…

Nabízíme podporu pro členy spolku, kterými jsou města, kraje, odborné organizace, nevládní a neziskové organizace (NNO), občanské iniciativy i firmy. Všechny naše aktivity mají jeden společný cíl – vytvoření týmu, který může změnit „tvář“ městských sídel.

Členům poskytujeme odborné konzultace a zapojení do twinningového programu, pomoc při komunikaci s veřejností i klíčovými partnery ve městě. 

Chceme motivovat občany, aby se aktivně zapojili do procesu změn v oblasti dopravy a mobility ve svém městě. Přijedeme za Vámi na setkání s představiteli města, hlavními klíčovými partnery nebo připravíme společně s vámi veřejnou diskusi. 

 

Výhody pro členy Spolku

Z členství může Vaše město čerpat následující výhody:

 • Přímý vliv na tvorbu vládní koncepce městské mobility a další legislativy
 • Odborná pomoc, přístup k informacím, poradenství, kontakty
 • Volný vstup na konference, semináře, školení na téma městské mobility, veřejného prostoru a inovací
 • Spolupodílení se na vytváření nástrojů financování pro města a obce (dotační programy)
 • Možnost čerpání financí z těchto zdrojů financování
 • Realizace pilotních projektů s partnery ze soukromého sektoru
 •  Zařazení do katalogu příkladů dobré praxe
 • Zapůjčení exkluzivních putovních výstav pro vaše náměstí či ulici

 

Přínosy pro společnost

Města se potýkají s celou řadou problémů, které souvisí s dopravou. Doprava je v současné době největším zdrojem emisí ve městech, v zemích EU každoročně na silnicích umírá 25 000 lidí v důsledku nehod, znečištění vzduchu zodpovídá podle odhadů k 400 000 předčasným úmrtím. 

Asociace měst pro cyklisty dlouhodobě usiluje o vznik národní komunikační platformy, která má pomoci připravit a implementovat novou vládní koncepci městské mobility. Chceme, aby národní strategické dokumenty reagovaly na problémy, se kterými se v oblasti mobility a dopravy potýkají česká města. Připravujeme podklady a přehledy pro státní správu i mezinárodní organizace. Naším cílem je zlepšovat podmínky v oblasti legislativy, financování i znalostí.

Jsme partneři pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci a zprostředkovat zkušenosti našich měst v rámci poradních panelů a národních pracovních skupin, kde jsme členy (Smart Cities, Partnerství pro městskou mobilitu, Clean Air Dialogue, pracovní skupina pro přípravu vládní Koncepce městské mobility, mezinárodní pracovní skupina pro přípravu Panevropského plánu rozvoje cyklistiky).

 • Vyvážená mobilita města neřeší jen dopravní problém, kudy povedou hlavní dopravní proudy, ale také kde budeme parkovat.
 • Vyvážená mobilita řeší, jak se budeme a hlavně jak se chceme po městě pohybovat.
 • Vyvážená mobilita odpovídá na otázku, jak zajistit bezpečný pohyb pro naše děti, abychom je nemuseli vozit do školy a na kroužky pouze autem.

  

Co umíme?

 • Umíme lépe komunikovat s občany i partnery města,
 • díky síťové spolupráci máme řadu inspirací a osvědčených praxí,
 • naše ukázkové aktivity dokážeme nyní lépe „prodat“ a medializovat,
 • díky spolku máme dosah na řadu tuzemských i zahraničních odborníků a partnerských organizací,
 • ale hlavně jsme součástí týmu, který může změnit "tvář" městských sídel.


Partnerství sdružuje více než 80 subjektů, které usilují o vyváženost při dělbě přepravní práce. Zde najdete  návod, jak se stát členem Spolku.

Jsme tu prostě pro vás…

Nabízíme podporu pro členy spolku, kterými jsou města, kraje, odborné organizace, nevládní a neziskové organizace (NNO), občanské iniciativy i firmy. Všechny naše aktivity mají jeden společný cíl – vytvoření týmu, který může změnit „tvář“ městských sídel.

Členům poskytujeme odborné konzultace a zapojení do twinningového programu, pomoc při komunikaci s veřejností i klíčovými partnery ve městě. Chceme být partneři pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci a zprostředkovat zkušenosti našich měst v rámci poradních panelů a národních pracovních skupin, kde jsme členy (Smart Cities, Partnerství pro městskou mobilitu, Clean Air Dialogue, pracovní skupina pro přípravu vládní Koncepce městské mobility, mezinárodní pracovní skupina pro přípravu Panevropského plánu rozvoje cyklistiky).


Co se podařilo v roce 2019?

Přečtěte si výroční zprávu za rok 2019, ve které jsou popsány aktivity spolku.
Ke stažení

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.