Jak se stát členem

 

ČLENSTVÍ

Žádost o členství je podmíněna zasláním:

  1. dopisu s vyjádřením vůle stát se členem, 
  2. a dalších dokladů, prokazujících rozhodnutí a oprávněnost rozhodnutí příslušného orgánu žadatele  stát se členem Asociace (v případě obcí výpis usnesení rady nebo zastupitelstva o pověření osoby za člena a výpis usnesení rady nebo zastupitelstva o schválení podání žádosti o členství.

Dopis a další náležitosti prosím zašlete na sektetariát Asociace: Chomoutov 388, 783 35 Horka nad Moravou, Ing. Jaroslav Martinek, jednatel Asociace měst pro cyklisty a také na e-mailovou adresu jarda@dobramesta.cz.

Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení. Vznik členství je podmíněn zaplacením ročního členského příspěvku na činnost sdružení.

 

PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ

  • Žádost o přidružené členství se podává zasláním dopisu s vyjádřením vůle stát se přidruženým členem.
  • O přijetí přidruženého člena rozhoduje správní rada.
  • Přidružené členství vzniká okamžikem zaplacení poplatku.

 

Stanovy a Organizační řád spolku Partnerství pro městskou mobilitu jsou ke stažení zde.


Ke stažení

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.