Zakládací listiny, formuláře

Ode dne 10. 7. 2019 se původní sdružení transformovalo na spolek Partnerství pro městskou mobilitu. O změně rozhodla valná hromada Asociace měst pro cyklisty, která dne 29. března 2019 schválila nové stanovy a organizační řád. Jednoznačně největší změnou je posun v poslání asociace, a to od cyklistické dopravy směrem k městské mobilitě. Valná hromada schválila také změnu názvu spolku na Partnerství pro městskou mobilitu, společně se stanovami a organizačním řádem. 


Ke stažení

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.