Představujeme projekt SMACKER

19. 09. 2019

Městská část Praha–Suchdol je partnerem projektu SMACKER - Opatření a aktivity pro změnu chování a znalostí v periferních oblastech, který je organizován v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE.  Městská část bude v projektu řešit:

  • návrh organizace a začlenění připravovaného tramvajového terminálu Výhledy a souvisejícího P+R, BUS a cyklo terminálu do území a do systému veřejné dopravy, do systému sdílení aut a kol.
  • rozšíření a optimalizace veřejné hromadné dopravy z přilehlé části pražské aglomerace s cílem snížit individuální automobilovou dopravu
  • organizaci dopravní obsluhy území městské části s podporou veřejné hromadné dopravy, cyklistiky a pěší.

Cílem projektu je připravit opatření k preferenci veřejné dopravy a k omezení individuální automobilové dopravy z pražské aglomerace do hl.m. Prahy a na území městské části PrahaSuchdol. 

Projekt SMACKER je financován z programu INTERREG Central Europe celkovou částkou ve výši 2,1 milionu EUR, městská část obdrží na přípravu projektu dotaci ve výši 3,5 mil. Kč při 15% spoluúčasti. Projekt bude trvat 3 roky a také zahrnuje 6 pilotních akcí v 6 zemích EU: Východní Tyrolsko (Rakousko), město Budapešť (Maďarsko), městskou část Praha-Suchdol, město Gdynia (Polsko) a oblast Pomurska (Slovinsko). Odborné aspekty projektu se budou řešit ve spolupráci s univerzitou ve Vídni, univerzitou v Mariboru a ITL Bologna.

Projekt SMACKER řídí instituce pro organizování veřejné dopravy v metropolitní oblasti Bologna SRM Reti e Mobilità a celkem se jej účastní 9 partnerů ze 6 evropských zemí.

Projekt SMACKER bude pomáhat místním samosprávám zlepšit dopravní obslužnost na základě zjištění potřeb jejich uživatelů a spolupráce mezi místními partnery a dalšími zainteresovanými subjekty. Současně podpoří využívání nových dopravních služeb prostřednictvím motivačních nástrojů a kampaní. Realizace projektu tedy přinese výhody především rezidentům, dojíždějícím za prací či do škol, návštěvníkům a turistům.

Projekt SMACKER představuje také „synonymum“ pro inovace především díky zavádění motivačních nástrojů a využívání informačních technologií.

Kontakty:


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality