Městský prostor a sociální izolace

22. 10. 2019

Podle posledních údajů žije víc než polovina (51 %) osob starších 75 let sama. Dvě pětiny seniorů uvádějí, že jejich hlavním společníkem je televize. K boji se sociální izolací může přispět i odstranění bariér, které starším osobám brání v pohybu v okolí jejich bydliště. O to se snaží organizace SUSTRANS.

Představte si vaši typickou každodenní trasu do práce nebo do obchodu.

Není asi úplně jednoduché někoho navigovat, jak touto cestou jít, že? Ucpané ulice a složité křižovatky, s tím musí bojovat každý chodec či cyklista.

A teď si představte, že stejnou trasou jdete jako starší osoba, představte si všechny ty překážky, které se před vás v městském prostoru staví.

Prostředí ve městě a v obci má velký dopad na zdraví a psychickou pohodu člověka. Charakter ulice a veřejného prostoru obecně do značné míry ovlivňuje, nakolik jsme aktivní. A nejen to, ovlivňuje také, nakolik jsme pozitivní ve vztahu k naší obci, k místní komunitě, jak reagujeme na své okolí a jak se zapojujeme do komunitních aktivit.

Pokud kvůli krátkým fázím na přechodu pro chodce nebo vysoké rychlosti dopravy senioři nejsou schopni bezpečně a v klidu přejít přes ulici, mohou se dostat až do stavu, kdy raději nebudou vůbec vycházet z domu.

Další problémy vznikají například kvůli autům zaparkovaným na chodnících, které jsou pak příliš úzké pro kolečková křesla a další pomůcky, které seniorům pomáhají s mobilitou. Důsledkem takových překážek v městském prostoru je sociální izolace a osamělost.

Během příštích dvaceti let vzroste počet osob starších 65 let, žijících ve Spojeném království, na 40 %. S tím by místní úřady měly začít počítat a postupně řešit problémy, které na seniory ve veřejném prostoru čekají.

Proto se britská organizace SUSTRANS snaží podporovat místní obyvatele prostřednictvím projektu Age-Friendly Tyburn. Snažíme se zjistit, které aspekty v městském prostředí znesnadňují dopravu a sociální interakci.

SUSTRANS má skupinu úžasných dobrovolníků, kteří se k nám přidávají na procházkách a mapovacích workshopech. Kontrolují celou oblast a upozorňují na problémy na přechodech, křižovatkách, na přerůstající vegetaci nebo auta na chodnících, ale i na nevyužité zelené plochy nebo komplikované spojnice mezi jednotlivými městskými částmi.

Společně s dobrovolníky se nyní SUSTRANS snaží připravit a realizovat testovací opatření, která by pomohla výše uvedené problémy řešit a vytvořit městské prostředí vstřícné a přístupné i pro starší osoby. Hledáme místa, kde vyzkoušet delší fáze na přechodech pro chodce, dočasné přechody pro chodce, ale i posezení, které lidem usnadní možnost pohybovat se samostatně.

SUSTRANS věří, že díky jejím snahám se místní lidé budou víc cítit součástí zdejší komunity.

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/our-blog/news/2019/october/tackling-social-isolation-through-the-urban-environment/

Zveřejněno: 9. 10. 2019 


Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Senioři (Občan, tag40), Ostatní (Občan, tag41)

Aktuality