Cesta ke změně Veřejného prostoru. Plánujme společně.

04. 10. 2019

Proč by se na změně veřejného a uličního prostoru spolupodílet jen politici, úředníci a vybraná projekční firma. Co kdyby se na změně spolupodílela celá místní komunita? V Česku určitě takové příklady najdeme, ale zatím zveřejňujeme jen z Londýna, kde londýnská čtvrť Marks Gate se stala vítězem ceny London Transport Awards 2018 pro cyklistickou a pěší dopravu

P.S. 65 % respondentů uvádí, že  současnosti díky změnám realizovaným v této lokalitě jezdí na kole nebo chodí pěšky častěji

Marks Gate ve východním Londýně je čtvrtí, kde jsme realizovali jeden z mnoha našich projektů. Tento konkrétní dvouletý projekt byl zaměřen na design ulice, na kterém se podílela celá místní komunita, a také na změny chování obyvatel a úpravy infrastruktury. Cílem projektu bylo rozšířit v dané lokalitě možnosti pro pěší a cyklistickou dopravu, a současně vytvořit živé prostředí, orientované v první řadě na člověka.

Naše práce v Marks Gate zvítězila v loňském ročníku soutěže London Transport Awards v kategorii pro pěší a cyklistickou dopravu.

Základní informace

Sustrans na projektu spolupracoval s místní komunitou, radou městské části Barking and Dagenham (jejíž součástí je Marks Gate), organizací Transport for London a dalšími partnery.

Projekt v Marks Gate byl na území Londýna první svého druhu. Byl zahájen v roce 2015 s cílem vyřešit některé problémy v lokalitě: prostředí s dominancí osobní automobilové dopravy, nízký podíl cyklistů, špatné indikátory v oblasti fyzického a psychického zdraví, nedostatečná participace místní komunity.

Problémy

Marks Gate je mladá, kulturně rozmanitá rezidenční čtvrť, která se potýkala s mnoha problémy:

 • Vysoká míra sociální deprivace: 7. nejhorší postavení mezi čtvrtěmi Londýna, 22. celonárodně;
 • Míra nezaměstnanosti 16 % (celostátní 1,8 %);
 • Jedno ze tří dětí a mladistvých žije v chudobě;
 • 65,3 % dospělých má nadváhu;
 • Maximální povolenou rychlost 30 km/h překračuje 85 % vozidel.

Jak jsme pomohli

Když jsme poprvé jako Sustrans přijeli do Marks Gate, jen jsme poslouchali. Byli jsme pověřeni radnicí, abychom motivovali zdejší veřejnost k pěší a cyklistické dopravě, my jsme ale chtěli nejprve pochopit problémy této lokality v širším měřítku, chtěli jsme, aby nám sami místní řekli, po jakých pozitivních změnách touží.

Náš celostní přístup přispěl k angažovanosti celé komunity. Zorganizovali jsme 145 akcí, které oslovily 7000 místních obyvatel. Ti se s námi podělili o svou představu výsledných změn.

Řešení

Místní lidé nás informovali o celé řadě konkrétních problémů a s pomocí našich odborníků spolurozhodovali o způsobech jejich řešení.

Co jsme udělali:

 • Upozornili řidiče, že vjíždějí do zóny s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h. K tomu jsme využili stromy jako vstupní bránu a dětské kresby na značkách na obou koncích hlavní třídy Rose Lane.
 • Vybudovali jsme Yellow Brick Road, žlutý chodník, dobře viditelný chodník po trase, kterou lidé v této zóně skutečně chodí; a také jsme vyřešili přechod mezi dvěma autobusovými zastávkami.
 • Rozšířili jsme chodník k mateřské škole a před oběma školami jsme vybudovali prostor, kde mohou rodiče čekat na své potomky; prostor pojme několik chodců i s kočárkem.
 • Zpříjemnili jsme problematickou situaci se zapáchajícím a často zatopeným podchodem pod hlavní silnicí A12 – podél celého podchodu vznikla nástěnná malba a ve spolupráci s Transport for London dostala nátěr proti případným graffiti, došlo i na opravy osvětlení a odvodnění.
 • Rozjasnili jsme okenice na výlohách obchodů podél Rose Lane, aby ulice vypadala příjemněji i ve večerních hodinách. Uspořádali jsme workshopy pro děti a mládež, kteří potom s pomocí umělců a dobrovolníků návrhy namalovali přímo na okenice.
 • Zorganizovali jsme společné úklidy pouličního odpadu, na kterých se podíleli kromě místních obyvatel i zaměstnanci zdejší pobočky MacDonald’s, zástupci z místního fóra mládeže BAD Youth Forum a organizace Challenge, a také starosta pro mládež (volený zástupce pro mládež 11-18 let).
 • Založili jsme cyklistické vyjížďky pro místní ženy, pořádané jednou týdně, i cyklistický trénink Bikeability pro děti, které si chtějí aktivně užívat prostor, kde žijí.

Na konci projektu jsme uspořádali pouliční party ve stylu DIY (Udělej si sám), která ukončila celý projekt a umožnila komunitě společně oslavit všechny změny.

Výsledky projektu

Marks Gate je nyní barevná čtvrť s osobitým charakterem a mnohem vyšším počtem cyklistů.

Výsledky průběžného průzkumu:

 • 65 % obyvatel, kteří se zúčastnili průzkumu, častěji jezdí na kole i chodí pěšky;
 • 64 % vnímá, že se zvýšila bezpečnost v lokalitě;
 • Podíl obyvatel, kteří si myslí, že jedním z problémů je rychlost dopravy, se snížil o 22 %;
 • Podíl obyvatel, kteří si myslí, že lokalita nabízí prostor k sociálním kontaktům, se zvýšil o 32 %;
 • Snížení průměrné rychlosti vozidel na problematických silnicích.

Co říkají lidé

Radní Sam Terry: „Sustrans nám pomohl vizuálně zlepšit celou oblast a, což je ještě důležitější, nabídl místním lidem šanci dělat něco společně.“

Jennifer Williamsová, místní obyvatelka: „Unikátní spojení dopravní bezpečnosti, participace místní komunity a cyklistických tréninků je základem úspěchu tohoto projektu.“

Louise Goldová, vedoucí projektů v Sustrans: „Spolupráce s lidmi v Marks Gate byla velmi inspirativní, stejně jako možnost vidět, jak jejich nápady ožívají a formují danou lokalitu v místo, jehož součástí lidé skutečně chtějí být. Věříme, že ostatní městské části a jejich zástupci budou tento příklad následovat, budou chtít s námi spolupracovat a pomáhat lidem vést aktivní a zdravý život.“

Co jsme se naučili

Behaviorální změny, úpravy na dopravní infrastruktuře a design ulice, na němž se podílí celá komunita – kombinace těchto faktorů je předmětem zájmu projektů, které jsou klíčové pro vytváření zdravého prostředí v ulicích měst, projektů, jejichž přínosem je život v komunitě, která se cítí bezpečně a která ví, že se může podílet na formování svého okolí.

Když se na výsledné koncepci ulice podílí kromě úředníků, inženýrů a dalších odborníků i místní komunita, vznikají praktická řešení některých moderních urbanistických problémů, jako je znečištěné ovzduší, dopravní zácpy, obezita nebo psychické problémy obyvatel.

Shrnutí projektu Marksgate ke stažení zde

 

https://www.sustrans.org.uk/marksgate


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality