Jak a proč se snažíme zvýšit úroveň skotských projektů pro pěší a cyklistickou dopravu

27. 09. 2019

Skvělý článek, jak pracuje SUSTRANS, vzor pro práci našeho spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Je prostě vzrušující se zapojit do aktivní mobility.

Zprávy o tom, jaké přínosy má pěší a cyklistická doprava pro lidské zdraví a pro životní prostředí, si postupně razí cestu jak do řad politiků, tak mezi veřejnost. Skotská vláda jasně ukázala, že svůj závazek udělat z pěší a cyklistické dopravy příjemnou a bezpečnou dopravní alternativu na celém území státu bere skutečně vážně, když nejprve v roce 2017 zdvojnásobila rozpočet na aktivní dopravu, a následně v roce 2018 jmenovala Lee Craigieovou do nově stanovené funkce Komisařky pro aktivitu národa. Neznamená to, že jsme bitvu už vyhráli, musíme se společně snažit udržet a dále rozvíjet každý impuls ke změně.

Náš každoroční „Den za zvyšování úrovně“ je skvělou příležitostí podrobněji se podívat na to, jak a proč pracujeme. Inspirovat a být inspirován. Spojit se s našimi partnery, s úřady a dalšími subjekty, a společně hledat inovativní a kreativní cesty k řešení problémů. Jde o příležitost ohlédnout se za tím, čeho jsme dosáhli, a současně se dívat do budoucnosti, čeho ještě dosáhnout můžeme.

Změna přichází

Je to také vhodná doba zamyslet se nad úrovní naší práce. Myslíme na to a snažíme se naslouchat našim partnerům a lidem, kteří žádají o granty. Chápeme, že existuje mnoho věcí, které by přístup k financím mohly usnadnit, proto chceme naše současné tři zdroje financí – Community Links, Community Links PLUS a Bezpečné cesty do škol - sjednotit do jednoho fondu. Tahle změna výrazně zjednoduší žádost o grant a vy můžete věnovat víc času samotné realizaci. Proces změn ve financování už probíhá, více informací vám poskytneme během následujících týdnů.

Spolupráce

Je příliš snadné zaměřit se jen na vlastní práci.

V Sustrans prosazujeme spolupráci a chceme, aby naše týmy byly maximálně integrované ve všech fázích přípravy a realizace projektu. A tohle bychom rádi viděli napříč celým odvětvím. Mezioborové týmy dělají rychlejší rozhodnutí, která vycházejí z několika odlišných úhlů pohledu, a měla by tedy reagovat na větší počet potřeb a požadavků než v případě, že všechna rozhodnutí dělá jediné oddělení. Otevřená partnerství, založená na spolupráci, jsou jedinou cestou k ještě ambicióznějším projektům.

Širší měřítko

Nesmíme zapomínat, že naším úkolem není jen přemýšlet o nové infrastruktuře, ale především vidět vše v širším měřítku. Chceme, aby pěší a cyklistická doprava byly dosažitelné pro každého, chceme infrastrukturu, která lidem usnadní změnit celoživotní návyky v oblasti dopravy.

Příkladem takového ambiciózního projektu je naše privilegium financovat a jako partnerská organizace spolupracovat na transformaci centra města Edinburghu. V blízké budoucnosti také pomůžeme Glasgow s jeho revizí dopravní strategie města, zaměřené především na lepší vyváženost investic s ohledem na pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Tyto projekty demonstrují fakt, že si začínáme uvědomovat, jaké by naše ulice měly být – prostor pro nákupy, hry a život, a ne jen silnice pro auta.

Existuje mnoho důvodů, proč se tak nadšeně pouštíme do naší mise – přínosy pro lidské zdraví, snížení hladiny nečistot v ovzduší atd. Hlavně nás ale žene myšlenka na to, že spoluvytváříme lepší místa pro život každého člověka. Podle průzkumů je v případě chodců a cyklistů vyšší pravděpodobnost, že se zastaví a budou se podílet na revitalizaci obce a komunity. A v Sustrans jsme hrdí na to, že můžeme být v samém srdci hnutí, které města a obce vrací zpět lidem.

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/blog/how-and-why-we-are-working-raise-standards-walking-and-cycling-projects-across-scotland?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=10310676_The%20Network%20Feb%202019&utm_content=link%20Scotland&dm_i=6EB,64ZRO,MOUJV,O4SLV,1

Autor Matthew MacDonald, 23. 1. 2019


Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Aktuality