Dopravní politika a změny klimatu. Projeví se ve vzhledu ulice?

05. 11. 2019

Včera jsme uveřejnili varovná čísla z rakouské zprávy o klimatu a následující návrhy Rakouského dopravního klubu VCO. Podobná data máme i u nás. Objevila se mimo jiné v přednášce na předávání cen Adapterra Awards, soutěži jež hledá a oceňuje projekty, které pomáhají přizpůsobit se klimatickým změnám. Informace tedy máme, otázka je, jak s nimi umíme a chceme pracovat.

Naše dopravní chování  ovlivňuje stav planety, a to velmi významně. Podíl dopravy na celkové spotřebě energie se v tuzemsku blíží jedné třetině, podobně jako v sousedním Rakousku. Objem dopravy a podíl jednotlivých zdrojů energie, které k přesouvání osob a předmětů použijeme, se výrazně projeví na emisích CO2, a tedy mimo jiné i stavu klimatu. Celou přednášku v českém jazyce najdete se stažení pod článkem, níže jen několik základních faktů o současném nepříliš povzbudivém stavu.

Řešení nabízí mimo jiné strategické plány, které připravují jednotlivá města a nově i několik regionů. Teorie je tedy jasná a velmi dobře zpracovaná, v odborných kruzích se o ní ví již dlouho. Na následujících principech je postavena i nově připravovaná vládní koncepce městské mobility, kterou připravuje Ministerstvo dopravy ve spolupráci s dalšími resorty. 

Co když ale naše kultura není na uvedené teoretické závěry připravená? Zkušenosti měst ukazují, že většina veřejných diskusí se nakonec stočí k tématu parkování. Pokud tedy města chtějí nabídnout alternativu, jsou velmi rychle vrácena k základnímu problému a kruh se uzavírá. 

Naše dopravní kultura, společenské normy a výše investic stále ještě neodpovídají těm propracovaným slovům a větám v obvykle velmi kvalitně připravených politických strategiích. Toto hodnocení sice pochází ze Skotska, ale nejsme v podobné situaci jako ostatní evropské státy? Jak tedy můžeme změnit naši kulturu, které dominuje automobilová doprava? 

My všichni máme nějakou roli v prosazování změny. Základním úkolem je ale dobře navrhnout vzhled ulice, která by  měla odpovídat budoucímu životnímu stylu obyvatel. A tady se situace vyvíjí. Zatímco před několika lety byla ulice vnímána především jako prostor spojující destinace hlavně pro motorová vozidla, dnes už je situace jiná. Příklady toho najdete v posledním bulletinu Partnerství pro městskou mobilitu (září 2019).

Do bulletinu se zdaleka nedostaly všechny příklady, které by si zasloužily větší pozornost. Také proto chceme s tématem pokračovat. Dnes proto přicházíme s konkrétní výzvou. 

Pošlete nám na dané téma vaše příklady "POVEDLO SE" a "PODAŘÍ SE?" a to ve dvou kategoriích: 1) cyklistické pruhy na silnicích I., II., III. třídy, na místních komunikacích; 2) úprava veřejného prostoru (náměstí), zklidňování ulic, apod. Z vašich příběhů uděláme sbírku příkladů, které následně zveřejníme. Krátký popis můžete poslat mailem na info@dobramesta.cz.  

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Prezentace Partnerství pro městskou mobilitu

Adapterra Awards.pdf (2.4 MB)
Aktuality