Říčany - ativní politika při řešení udržitelné mobility

12. 11. 2019

Dnes 12. 11. 2019 v Praze na Ministerstvu dopravy proběhne konference "Od plánů udržitelné městské mobility 1. generace k SUMP 2.0". MImo jiné zde zazní skvělá prezentace na téma "What is it and how to make it more attractive for politicians and decision makers" od Roberta Pressla z Rakouska. Prezentace nebude o ničem jiném, než o tom, jak motiovat naše politiky, aby šli do změn. Níkdy ale nebude nad konkrétní a pozitivní příklady z našich měst. A tak dnes je novinka věnována městu Říčany, konkrétně panu místostarostovi a radnímu pro dopravu Davidu Michaličkovi. Prostě jde to v i Česku, když se chce. Plán udržitelné městské mobility není žádná věda, jen se musí brát vážně.

Pojďme se tedy podívat, jak se bude plánovat doprava a mobilita v Říčanech:

Udržitelná mobilita v Říčanech

Každý Říčaňák asi bude souhlasit, že naše město je přetíženo automobilovou dopravou. Radnice proto chystá koncepci včetně konkrétních opatření, která povedou ke zlepšení této situace. Chceme, aby Říčany byly lépe průjezdné po hlavních silnicích, ale zklidněné a bezpečné v rezidenčních částech. Naše občany chceme ochránit před negativními dopady tranzitní dopravy i živelného parkování a nabídnout jim výhody oproti přespolním.

Hlavní cíle a cestu k jejich dosažení budeme popisovat v následujících číslech Kurýra. Dozvíte se mimo jiné příklady dobré praxe z evropských i českých měst, ale i konkrétní návrhy řešení pro Říčany, které nám doporučují odborníci. 

  • Zklidnění dopravy ve městech 12/2019
  • Bezpečně do školy i na kroužek 01/2020
  • Moderní veřejná doprava 02/2020
  • Parkování pro sídliště i centrum 03/2020
  • Veřejný prostor a design ulice 04/2020
  • Inovace a technologie v městské mobilitě 05/2020

V první řadě samozřejmě myslíme na klíčové dopravní stavby v nejbližším okolí. Ty by měly snížit počet automobilů, které městem projíždí. Proto jsme v minulém čísle přinesli rozhovor s generálním ředitelem ŘSD, který přiblížil jejich stav. Vedení města veřejně podporuje dostavbu pražského okruhu od D1 do Běchovic, stejně jako tzv. Tehovskou spojku či propojení II/101 od Pacova přímo k Černokostelecké v místě budoucího křížení s okruhem. Realizace těchto staveb za miliardy či vysoké stovky milionů je ale běh na dlouhou trať. Navíc město je zde ve vleku investorů, kterými jsou ŘSD anebo kraj. Na významný odliv dopravního zatížení si ale musí Říčany, bohužel, ještě chvíli počkat.

Přesto lze s dopravou v Říčanech něco dělat. Více než tradiční slovo „doprava“ se dnes používá pojem „mobilita“. Často též „aktivní mobilita“ či „udržitelná městská mobilita“. Pod tímto slovem jsou zahrnuty všechny druhy přepravy lidí po městě, tedy nejen individuální automobilová, ale i doprava veřejná, pěší, cyklistická či sdílená.

Na západ od našich hranic již několik desítek let dochází k proměně ulic tak, aby veřejný prostor sloužil více lidem, byl bezpečný a vybízel k potkávání. Občan tam získává širší škálu možností, jak se bezpečně a rychle přepravit, pro nejkratší cesty nemusí vždy využívat auto a děti si mohou zase začít hrát na ulici. Opravdu J

Ač to dnes v Rakousku, Švýcarsku či Dánsku vypadá ideálně, i tam před lety řešili stejné problémy jako my dnes. Ulice plné aut, pocit nebezpečí, nezdravé životní prostředí i nedostatek pohybu. I proto vstoupily Říčany do spolku Partnerství pro městskou mobilitu, kde se pravidelně scházíme s mnoha starosty českých a evropských měst a sdílíme zkušenosti. Chceme se poučit od těch, kteří si proces proměny města úspěšně prošli. A zkušenosti jsou všude stejné – po prvotním odmítání jakýchkoliv změn jsou nakonec lidé výrazně spokojenější.

Aktuálně sbíráme data, abychom mohli v budoucnu vyhodnotit dopady. Ve městě proběhl na jaře směrový průzkum dopravy. Ten ukázal, že mnoho aut, která městem pouze projíždí, nezůstávají na hlavních trasách, ale snaží se cestu zkrátit přes centrum či rezidenční oblasti. Tím nejen, že vytváří nebezpečí ve Vaší ulici, ale též způsobují zpomalení provozu tam, kde se na hlavní zase zpět napojují.

V příštích číslech představíme možné varianty řešení problémů Říčan. Plánujeme samozřejmě širokou diskuzi, představení záměrů a projednání s občany.

Pojďte s námi měnit Říčany.

Ing. David Michalička, místostarosta a radní pro dopravu


Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Aktuality