Námět pro developery - realizujte filtrované čtvrti

13. 11. 2019

Co jsou filtrované čtvrti?: „Městská část, v níž má pohyb osob přednost před pohybem motorových vozidel. Nejčastěji toho lze dosáhnout tak, že automobilová doprava nemá povolen průjezd ulicí (slepá ulice), ale cyklisté a chodci mohou volně projíždět/procházet. Využitím této koncepce do ulice proniká víc zeleně a vzniká prostor pro dětské hry a společenské kontakty.“ Definice britské organizace Sustrans

V českém překladu by se dalo říci, že se jedná o zklidňovací opatření, která mají pomocí upřednostnit chůzi a jízdu na kole, neboli aktivní mobility. Je tedy, jak tomu budeme říkat, podstatné je, aby se myšlenka realizovala. Na jedné straně se mohou opatření realizovat na stávajích městských čtvrtí, ale co kdyby si to vzali k srdci developeři? Mají na srdci jen zisk, nebo také kvalitní bydlení? Znají moderní trendy?

Níže dvě uvedené novinky budiž jim tedy inspirací, o čem je také kvaltní bydlení....

První novinka: Začínají práce na první „filtrované městské čtvrti“ v Manchesteru

Společně se sítí Levenshulme Bee Network a místní komunitou pracujeme na plánech pro první „plně filtrovanou městskou část“ v Manchesteru. Lidé zde budou mít přednost před auty.

 „Naše aktivní čtvrť“ je projekt městské části Levenshulme, jehož cílem je vytvořit klidnější, bezpečnější ulice, vhodné pro společenský život komunity, vytvořit prostředí, které lidem umožní dostat se z centra kamkoliv do deseti minut, a to na kole nebo pěšky.

Projekt navazuje na návrh sítě Bee Network s rozpočtem 1,5 miliard liber. Jde o vizi komisaře pro pěší a cyklistickou dopravu Chrise Boardmana, která mj. zahrnuje víc než 2800 km tras pro chodce a cyklisty. Tato síť křižuje v městském regionu Velký Manchester 25 tzv. filtrovaných městských částí.

„Městský obvod Levenshulme v současnosti rozděluje dálnice A6 na dvě části a na mnoha zdejších ulicích převládají auta a dopravní zácpy. Náš tým nyní shromažďuje názory obyvatel na komunitních akcích i na novém interaktivním webu.

Ve spolupráci s místní komunitou budeme hledat problémy, se kterými se lidé na ulicích setkávají a které jim brání v tom, aby častěji chodili pěšky nebo jezdili na kole, případně používali veřejnou dopravu. Společně vytvoříme návrhy na klidnější ulice, které budou motivovat k využití aktivních způsobů dopravy i ke společenské interakci. Na ulicích mohou vzniknout miniparky, změny se mohou týkat koncepce křižovatek nebo dopravních omezení v okolí škol.

Spolupracovat budeme i se šesti místními školami, kde proběhne řada workshopů a dalších akcí pro žáky, učitele a rodiče. S jejich pomocí provedeme průzkum okolních ulic se zaměřením na otázky bezpečnosti a na podmínky pro vytvoření prostředí vhodného pro chodce a cyklisty.

Školy pak pomohou našemu týmu vypracovat takové návrhy koncepce ulic, které na první místo kladou místní obyvatelstvo.

Rosslyn Colderleyová je ředitelkou Sustrans pro severní Anglii: „Jsme rádi, že se můžeme zapojit do budování první filtrované městské části v Manchesteru.

Spolu s místní komunitou budeme v průběhu celého projektu zjišťovat, jaké jsou aktuální problémy v ulicích Levenshulme a jak společně vytvořit prostor, kde se všichni cítí bezpečně, i když jedou na kole nebo jdou pěšky.“

Hlavní cíle projektu:

  • Vybudovat aktivní čtvrť, která je založena na tom, že z jejího centra se pěšky dostanete kamkoliv do deseti minut
  • Omezit jízdy autem na krátké vzdálenosti a podpořit udržitelnou a aktivní mobilitu
  • Bezpečnější aktivní doprava do škol
  • Zvýšit podíl cyklistické a pěší dopravy
  • Snížit dopady dálnice A6 a železnice, které obě procházejí centrem čtvrti Levenshulme.

Projekt vzniká ve spolupráci s Levenshulme Bee Network, radou města Manchesteru, organizacemi Transport for Greater Manchester a BeSpoke Transport Consulting a s finančními prostředky z fondu Challenge Fund starosty města.

Jde o první z 25 filtrovaných městských částí v Manchesteru, jejichž celková koncepce posílí aktivní způsoby dopravy na území města.

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/news/2019/november/work-begins-on-manchester-s-first-filtered-neighbourhood/

Druhá novinka: Filtrované čtvrti jsou klíčem k úspěchu cyklistických a pěších tras

Při tom všem nadšení, které panuje nad víc než 1500 km pěších a cyklistických tras, plánovaných na území hrabství Velký Manchester, můžeme celkem snadno podcenit význam projektu tzv. filtrovaných městských částí. Projekt nachází inspiraci v Holandsku a jde o městské části, které používají nějaký druh filtru pro blokování automobilové dopravy při zachování průchodnosti pro cyklisty a chodce. Jako filtry mohou sloužit např. sloupky nebo větší květináče, rozmístěné na celém území čtvrti. Jejich přítomnost zklidňuje život v ulicích a motivuje obyvatelstvo k častějšímu využití pěší a cyklistické dopravy.

Co jsou filtrované čtvrti?

Projekt Beelines definuje filtrované čtvrti takto: „Městská část, v níž má pohyb osob přednost před pohybem motorových vozidel. Nejčastěji toho lze dosáhnout tak, že automobilová doprava nemá povolen průjezd ulicí (slepá ulice), ale cyklisté a chodci mohou volně projíždět/procházet. Využitím této koncepce do ulice proniká víc zeleně a vzniká prostor pro dětské hry a společenské kontakty.“

Bez realizace filtrovaných čtvrtí, díky kterým budou místní dopravní komunikace přátelské k chodcům a cyklistům, se síť Beelines mine účinkem a pravděpodobně se nedočkáme toho bzukotu a radosti, na které se všichni tak těšíme, a to proto, že většina lidí nebydlí přímo na některé z tras sítě Beeline, a aby se na ně dostala, musí využít místní komunikace. A to může být problém, protože obavy o bezpečnost v provozu jsou nejčastějším důvodem, proč lidé na kole nejezdí. V Anglii v roce 2017 souhlasilo ve skupině osob nad 18 let 62 % respondentů s tvrzením, že „jízda na kole na silnici je pro mě příliš riziková“.

Kromě toho velká část tras Beelines využívá některé úseky na místních komunikacích, které v současnosti slouží jako objízdné trasy pro řidiče projíždějící městem a vyhýbající se hlavním silnicím.

Pokud vytvoříme filtrované čtvrti po celém městě, objem motorové dopravy se sníží a bezpečnost pro chodce a cyklisty na místních komunikacích vzroste. A díky kreativním prvkům jako barevné přechody pro chodce nebo květináče s rostlinami vznikne v okolí tras Beelines atraktivní prostor.

Nakolik se podaří zvýšit podíl cyklistů a chodců v těchto oblastech bude do značné míry záviset na koncepci a velikosti filtrovaných čtvrtí, stejně jako na tom, do jaké míry se místní obyvatelstvo zapojí do rozhodovacích procesů.

Učíme se od druhých

Na území Spojeného království najdeme řadu zajímavých příkladů, z kterých se můžeme něco naučit.

Ve Walthamstow se pustili do budování filtrovaných čtvrtí v rámci programu Mini Holandsko a podařilo se jim snížit objem motorové dopravy o 16 %. Rada města tak jasně ukázala, že se správným cílem a nasazením lze zajistit takové prostředí, kde se pěší a cyklistická doprava budou intenzivně rozvíjet.

Cyklistický Cambridge, který je s 54 % dospělých využívajících nejméně jednou týdně cyklodopravu na vrcholu žebříčku anglických měst, celkem přirozeně a účelně vybudoval filtrované čtvrti na celém území města a omezil průjezd motorové dopravy vedlejšími uličkami v rezidenčních čtvrtích a v centru města. Díky tomu jsou místní komunikace mnohem příjemnější pro zdejší cyklisty, kteří se mohou pohodlně dostat k cyklopruhům a cyklostezkám. Vzniká tak rozsáhlá a souvislá cyklistická síť.

A naopak město Milton Keynes je názorným příkladem toho, že pouhé budování cyklistické infrastruktury nestačí k tomu, aby ve městě vznikla cyklistická kultura. Navzdory cyklistické síti podle holandského vzoru byla ve městě v roce 2011 jen 3 % lidí dojíždějících na kole a 7 % těch, kdo chodí pěšky. Příklad Milton Keynesu nám ukazuje, že k cyklistické kultuře přispívají i další faktory.

Pokud chceme, aby lidé chodili pěšky nebo jezdili na kole, musíme zajistit, aby tato volba pro ně byla jednodušší než jízda autem. To znamená zavádět různá omezení pro motorovou dopravu, jaká přinášejí například filtrované čtvrti. Jízda autem pak bude časově náročnější, a naopak jízda na kole nebo chůze příjemnější, bezpečnější a rychlejší.

Překonání překážek

Ze zkušenosti však víme, že realizovat koncept filtrovaných čtvrtí není úplně jednoduché.

Zcela zásadní je spolupráce s místní komunitou, a to v každé fázi procesu. Jen tak lze zajistit maximální informovanost mezi veřejností i firmami o plánovaných omezeních pro motorovou dopravu. Klidnější ulice mnohem víc vybízejí procházejícího člověka, aby se zastavil, dal si ranní kávu, nakoupil jídlo nebo jen omrknul výlohy místních obchodů.

Angažování veřejnosti od samého začátku projektu bylo klíčovou součástí naší práce na Quietways v Londýně, což je síť cyklostezek probíhajících přes zklidněné ulice, parky a vodní trasy.

Pokud opravdu chceme, aby 75 % obyvatel hrabství Velký Manchester bylo do roku 2025 aktivní nebo celkem aktivní, musíme spolupracovat s místními komunitami a odradit je od krátkých jízd autem.

Jen tak budou trasy Beelines k užitku.

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/opinion/2018/august/filtered-neighbourhoods-key-to-beelines-success/

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Aktuality