Pražské matky rekapitulují

03. 12. 2019

Pražské matky rekapitulují rok 2019. Představily závěry tří svých projektů:

PĚŠKY DO ŠKOLY 2019
Výzvu Pěšky do školy přijalo 50 škol z 21 obcí v celé ČR. Celkově se akce zúčastnilo 14 400 dětí ze 760 tříd. Některé školy uspořádaly jeden pěší den, ale zhruba 2/3 zvolily delší časový úsek, tedy alespoň týden, mnohdy i dva. 20 škol se zúčastnilo soutěže o třídu, která nejvíce chodí. Pěší cesty zaznamenávalo v rámci soutěže celkem 4 431 dětí, které společně během akce vykonaly neuvěřitelných 24 008 pěších cest do školy. Absolutním vítězem soutěže se stala třída 5. A ze ZŠ Don Bosco v Praze 8, kde děti chodily pěšky každý den po dobu dvanácti dnů. Tématu pěší dopravy se žáci navíc věnovali také v přírodovědě a dokonce i v matematice. O druhé místo se dělila 8. A ze ZŠ Nad Plovárnou v Jihlavě s 1. B ze ZŠ Lipence. Na třetím místě je opět ZŠ Lipence, tentokrát třída 3. B. Pěšky chodily malé i velké děti, zapojily se dokonce i ty nejmladší z několika mateřských škol. 


Akce Pěšky do školy se stala součástí oficiálního programu Evropského týdne mobility nejen v Praze, ale i v Hradci Králové nebo Jihlavě. Podpořilo ji také město Ostrava, Brno či Písek. Školy si pochvalovaly, že se opravdu podařilo dosáhnout snížení automobilového provozu v jejich bezprostřední blízkosti a hlavně, že chodit pěšky děti bavilo. Pro trvalou změnu dopravního chování je však potřeba podobné motivační akce opakovat, proto se na Pěšky do školy můžete těšit i příští září, ne-li dříve. 

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Všechny tři školní projekty letošního ročníku se zdárně chýlí ke konci. Dopravní projektanti připravili tři perfektní studie s návrhy konkrétních opatření pro zvýšení bezpečnosti pěších v okolí škol. Studie do konce roku předáme příslušným městským částem, které, jak doufáme, návrhy posunou dále k realizaci. Výsledky jsou ale už nyní.
V ZŠ Klausova se podařilo zprovoznit osvětlení v podchodu před školou, nadějně vypadá i nový přechod v Klausově ulici u vyústění pěší cesty od polikliniky. Pokud se přechod opravdu podaří vyznačit už nyní v rámci probíhající souvislé údržby komunikace, bude se jednat o nejrychlejší realizaci z BCŠ, kterou pamatujeme. V ZŠ Na Slovance byla zahájena jednání mezi MČ Praha 8 a TSK o výstavbě nového přístřešku na kola a koloběžky. U ZŠ Školní, která se programu zúčastnila v loňském roce, by se každým dnem mělo objevit nově vyznačené "místo určené pro přecházení" u nepříjemné a nebezpečné křižovatky ulic Mezivrší a Nad Vinohradem. Děti ze ZŠ Švehlova se po dlouhých sedmi letech dočkaly bezpečné cesty přes křižovatku Topolová  - Macešková - Karafiátová. Návrh pochází z dopravní studie BCŠ z roku 2012. Děkujeme. 

CHODCI SOBĚ
Pražané, ale především návštěvníci hlavního města z blízka i z dáli, se konečně bezpečně a důstojně dostanou z Hlavního nádraží na Vinohrady, tzv. "chodníček smrti" je naštěstí již minulostí. Návaznost chodníku ani u nádraží ani u Vinohradské ulice sice není nic moc, ale zlepšení to rozhodně je.
https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/93/spojeni-vinohrady-hlavni-nadrazi 
 
Mezi další nedávno vyřešené podněty patří např.:


Článek za tým Pražských matek připravila Marie Čiverná
marie.civerna@prazskematky.cz • 775 065 435


Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality