Průzkum k tématu dopravy a volného času dětí v Mladé Boleslavi z roku 2012

22. 11. 2019

V roce 2012 proběhl v Mladé Boleslavi průzkum k tématu dopravy a volného času dětí. Proč?


Dnešní děti mají mnohem méně příležitostí k samostatnému pohybu venku, než mívala generace jejich rodičů. Bezpečný prostor pro spontánní hry s kamarády nebo třeba pro ježdění na kole je pro většinu z nich nedostatkovým zbožím.
Jejich potřeby pro zdravý vývoj se ale nezměnily: psychologické průzkumy potvrzují, že i dnešní děti potřebují dostatek neorganizovaného času, který tráví se svými vrstevníky venku.

  • Děti, které jsou zvyklé se pohybovat venku za každého počasí, bývají otužilejší a zdravější. 
  • Děti, které si často svobodně hrají se svými vrstevníky, mají víc sociálních zkušeností a dokážou se snáze dohodnout a prosadit. 
  • Děti, které rodiče nechají samostatně pohybovat po městě, bývají samostatnější a sebejistější a dokážou si snáze poradit v nepředvídaných situacích.

Dnešní děti ale tráví většinu svého volného času buď v organizovaných kroužcích, nebo doma u počítače či televize.

  • Děti, které jsou stále organizované a kontrolované, trpí nedostatkem samostatnosti. 
  • Děti, které nemají dostatek přirozeného každodenního pohybu (nejlépe chůze), bývají méně pohyblivé a línější. 
  • Děti s nedostatkem pohybu a pobytu venku mívají slabší imunitní systém a větší náchylnost k onemocněním a alergiím. 
  • Děti, které rodiče všude vozí autem, nemají zkušenost s jinými způsoby dopravy a stávají se automobilově závislými.

Všeobecný trend zhoršování podmínek pro přirozený a zdravý vývoj dětí byl podnětem k řadě aktivit, které z iniciativy Ekocentra ZAHRADA proběhly v roce 2012 v Mladé Boleslavi a okolí:

  • Téma doprava a sdílení veřejného prostoru ve městě bylo vybráno jako ústřední téma letošního Týdne Země Mladoboleslavska a zároveň se stalo celoroční prioritou projektu Mladá Boleslav – Zdravé město. 
  • V rámci Týdne Země byla v mladoboleslavském okrese vyhlášena Soutěž o zelenou koloběžku, mající za cíl motivovat žáky, jejich rodiče i pedagogy k používání šetrnějších a zdravějších způsobů dopravy po městě, než autem. 
  • Ekocentrum ZAHRADA zadalo a zpracovalo průzkum, jakým způsobem obvykle děti a rodiče na Mladoboleslavsku cestují, kolik času tráví společnou chůzí či jízdou na kole a jak děti tráví svůj volný čas.

Smyslem tohoto průzkumu bylo nejen zmapovat, jakým způsobem se děti dopravují do školy a jak tráví svůj volný čas, ale také zjistit důvody, které brání rodičům dopřát dětem více samostatnosti a dětem trávit víc času venku se svými vrstevníky.

Výsledky jsou k dispozici v přiloženém souboru.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Děti (Občan, tag38)

Aktuality