Teorie a praxe - zapojení veřejnosti za účelem rozvoje plánování městské mobility

26. 01. 2017

Dopravní plánování může být kontroverzním tématem. Takto začíná článek, který byl nedávno zveřejněn na stránkách www.eltis.org. V Česku bychom mohli ovšem napsat "Dopravní plánování je kontroverzním tématem". Proto je třeba věnovat zapojování veřejnosti tolik pozornosti. V loňském roce byly zveřejněny na dané

  • Město s dobrou adresou by rádo uplatnilo "placemaking".
    Co je to placemaking? Český překlad neexistuje, ale doplňující otázka může napovědět. Co kdybychom budovali komunitu místa? Placemaking je idea i praxe zastřešující veškeré postupy, které vedou ke zkvalitnění čtvrtí, měst nebo regionů. Slouží jako inspirace pro všechny, kdo společně znovuobjevují a přetvářejí veřejný prostor jako centrum každé sociální komunity. ...více
  • Manuál participace: JAK ZAPOJIT VEŘEJNOST DO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA. Pražští radní schválili v listopadu 2016 Manuál participace, který má pomoci zapojit obyvatele do plánování rozvoje města. Dokument navrhuje organizovat sousedská setkání, kde se lidé předem dozví, co se má v okolí jejich bydliště změnit. Dokument a další informace k participaci si můžete stáhnut na tomto odkaze - http://www.iprpraha.cz/manualparticipace Čím dál víc ...více
  • Starší články jsou dostupné zde.
  • Téma zapojování veřejnosti bylo také hlavním tématem lednového zpravodaje sítě CIVINET: http://www.civinet.cz/zpravodaje-civinet/

Změny v infrastruktuře, které ovlivňují každodenní cestování, a především ty, které nutí jedince upravit své dopravní chování, se mohou setkat s odporem ze strany veřejnosti. Pokud se ale podaří zapojit veřejnost do plánování již v počátcích, kdy teprve vznikají nápady a vize, lidé budou následná rozhodnutí snáze považovat za legitimní. Mohou tak vzniknout nové, inovativní modely řízení, které dokážou dobře vybalancovat odlišné postoje a zájmy.

Participace veřejnosti v plánování obce může přispět k lepší transparentnosti rozhodovacích procesů a k většímu vzájemnému pochopení mezi občany města a správními orgány obce, zvyšuje také akceptovatelnost daných rozhodnutí u veřejnosti a umožňuje projektantům zohlednit každodenní problémy obyvatel města a přijít s novým řešením. Není divu, že místní samospráva ve všech koutech Evropy procitá a dochází k poznání, že zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů v oblasti městské mobility je oboustranně výhodné.

Na evropském kontinentu můžeme uvést celou řadu příkladů, kdy zapojení veřejnosti proběhlo úspěšně. Když ve skotském Aberdeenu připravovali plán udržitelné městské mobility (SUMP), řídící tým projektu vyzval tamní obyvatele k účasti na workshopech, kde získal jejich názory na stávající dopravní situaci i na možná řešení. Lidé se vyjadřovali k pěší, cyklistické i osobní automobilové dopravě, k nákladní dopravě, taxislužbám ve městě, k dopravě hromadné i nákladní a k životnímu prostředí obecně.

V italském městě Pascara vyšli do ulic úředníci včetně starosty a žádali kolemjdoucí o vyplnění dotazníku, který se týkal rozvoje zdejší cyklistické sítě. Jejich mise byla úspěšná, dotazník vyplnilo více než 100 osob. Podle úředníků veřejnost vyjádřila zájem a ocenila snahu administrativních pracovníků zahájit realizaci udržitelné mobility v jejich městě.

Španělská Valencie se v konceptu participace vydala jiným směrem. V únoru 2016 zde byl za účelem rozvoje městské mobility založen výbor složený ze 40 občanských organizací, soukromých firem a správních orgánů. Cílem výboru, který byl vytvořen jako informační a konzultační orgán pro veřejnou participaci a diskuzi, je shromažďovat návrhy občanů na mobilitu ve městě.

Obyvatelé finského města Espoo zase mohou testovat novou aplikaci. Město Espoo zahájilo proces, kdy občané využijí své smartphony na pomoc místním orgánům identifikovat silniční infrastrukturu, kterou je třeba opravit. Pomocí svých mobilních telefonů mohou obyvatelé vyfotit problémy, se kterými se potýkají na silnicích a odeslat je online pomocí aplikace Mapillary. Tato aplikace umožňuje uživatelům sdílet své fotografie a označit…Více informací lze najít na stránkách CIVINET.

Dalším příkladem je Vídeň. Vídeňský plán udržitelné městské mobility je odrazem změn v dopravním plánování především po stránce technicko-logistických požadavků v oblasti mobility a jako reakce na interdisciplinární výzvy společnosti. SUMP se ve Vídni připravoval od podzimu 2013 do roku 2014 a byly při něm dodrženy všechny standardy tvorby plánu udržitelné městské mobility. Propojil odborníky z různých oborů, firmy a podnikatele a představitele ze strany města. Kategorizace a výběr klíčových zainteresovaných stran má napomoci získat kvalitní výsledky.

Protože naše společnost stále častěji využívá internetové zpravodajství a způsoby komunikace, dalším logickým krokem je přemístit konverzaci na dané téma do virtuálního prostoru. Postupují takto již mnohá města, včetně skotského Aberdeenu - veřejnost oslovují prostřednictvím Facebooku a Twitteru a reakce je mnohem větší než u předchozích dopravních průzkumů.

Finance z řady evropských projektů v oblasti mobility mají pomoci s informovaností a vedením správních orgánů na cestě k participaci veřejnosti. V rámci projektu CH4LLENGE vznikl participační nástroj, poskytující praktické rady, založené na konkrétních příkladech, které ukazují, jak konkrétní města postupovala při zapojování nejen veřejnosti, ale i dalších zainteresovaných stran do procesu přípravy SUMP. Dvě brožury k projektu CH4LLENGE v češtině najdete v přiložených souborech

Projekty WIKI  a CAPITAL, jež jsou součástí iniciativy CIVITAS, zveřejnily podrobné pokyny k možnostem využití sociálních médií pro účely zapojení veřejnosti do projektů městské mobility a do městského plánování obecně. Materiál obsahuje i příklady z evropských měst.

"Plánování mobility vyžaduje náležité informace. Vhodné informace lze shromáždit v rámci participačního procesu, odbor mobility je pak dále zpracovává, třídí a interpretuje," říká Teije Gorris z mezinárodní konzultační firmy v oblasti mobility DTV Consultant.

"Úřady někdy nemají správnou představu o tom, jaká je skutečná dopravní situace v obci, ale veřejnost, to jsou oči a uši města, které pomáhají vyplnit mezery v informacích a vytvořit systém mobility, jenž je prospěšný pro celou společnost."

Další zdroje:

Pokud chcete zjistit víc nebo se přidat k městům, která s veřejností spolupracují, připojte se k diskuzi na CIVITAS Thematic Group on Public Involvement(link is external) nebo na CIVITAS Interactive(link is external).

Zdroj: http://www.eltis.org/content/involving-public-better-urban-mobility-planning

Aktuality