Prezentace o městské mobilitě (Technická univerzita v Delftu)

27. 03. 2017

Informací o městské mobilitě není v české kotlině nikdy dost. MMR od 1.1.2017 koordinuje projekt "Partnerství městská mobilita", ale ještě před začátkem projektu uspořádala dne 14. 12. 2016  Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s českým ministerstvem pro místní rozvoj Policy Lab k tématu městské mobility. Nyní představujeme jednu z klíčových prezentací, která zde zazněla.

GONÇALO CORREIA O UDRŽITELNÉ MOBILITĚ

Dr. Correia je odborným asistentem na katedře dopravy a plánování Fakulty stavebního inženýrství a geologických věd na Technické univerzitě v Delftu (Holandsko). Prezentaci je možné si stáhnout v příloze.

Ve svém projevu dr. Correia zdůraznil, jak důležité je vnímat mobilitu z širší perspektivy, nejen jako automobilovou dopravu. Jak uvedl, udržitelná mobilita je kombinací ekonomických, sociálních a environmentálních faktorů, které spolu vzájemně velmi úzce souvisejí:

Dále dr. Correia představil patnáct principů pro udržitelnou mobilitu včetně příkladů z evropských měst, kterým se podařilo tyto principy dodržet:

 • Kvalitnější infrastruktura pro chodce. Plánování koncepce městských ulic a čtvrtí by mělo podporovat a usnadňovat pěší dopravu a celkově vycházet vstříc chodcům. Podpora pěší dopravy zlepšuje bezpečnost v ulicích, zdraví obyvatel i jejich ekonomickou aktivitu.
 • Kvalitnější infrastruktura pro cyklisty. Jízda na kole je levnou a zdravou formou mobility, nicméně plánování a realizace cyklistických sítí vyžaduje nemalé investice. Cyklistické sítě v Holandsku jsou tak rozsáhlé, že lidé jezdí na kole celoročně bez ohledu na počasí, věk nebo výši příjmů. Plánování cyklistické sítě by mělo probíhat v několika fázích a s ohledem na místní podmínky. Opatření, které v jedné zemi funguje dobře, může na jiném místě fungovat zcela odlišně.
 • Pohodlná, bezpečná a rychlá veřejná doprava a příjemnější prostředí pro cestující – např. rekonstruovaná nádraží, zavádění výkonných autobusů nebo celostátních systémů "smart card". V Holandsku lze například jedinou elektronickou kartu využít pro různé dopravní prostředky: vlaky, tramvaje, autobusy, a dokonce i pro pronájem jízdního kola.
 • Pro řízení dopravy využijte chytré technologie. S jejich pomocí lze například zpomalit nebo přesměrovat motorovou dopravu, případně zavádět poplatky pro uživatele osobních aut (poplatky za přetížení dopravy), jak to dělají v Londýně nebo Stockholmu.

Současně rozvíjejte a zdokonalujte služby veřejné dopravy, které vám zajistí podporu veřejnosti pro výše uvedená tvrdá opatření.

 • Regulujte dobu i místo pro zásobování, zřizujte bezemisní zóny a/nebo zóny s omezenou rychlostí, díky nimž budou města čistší, bezpečnější a méně hlučná. V Paříži například podléhá regulaci jak doba, kdy zásobovací vozy mohou vjet do centra města, tak jejich maximální velikost. Tato opatření snižují hladinu emisí a omezují dopravní zácpy.
 • Zajistěte, aby veřejný prostor ve městě byl víceúčelový s množstvím aktivit, jako je tomu v centru Madridu. Město je živější a můžete se tak vyhnout nerovnováze v dopravním toku kvůli dopravní špičce v době dojíždění.
 • Zaměřte se na hustotu dopravní sítě v okolí hlavních tranzitních stanic, jako jsou vlaková nádraží nebo stanice metra, především pak na ty, které se nacházejí uvnitř města. Usnadníte tak využívání služeb veřejné dopravy a zlepšíte celkovou propojenost města.
 • Pro pěší trasy použijte propustné dlaždice menší velikosti, zvýšíte tak propojenost sítě.
 • Chraňte a využívejte sociální, kulturní a historické hodnoty místa, jako je tomu například v Lisabonu, kde se kulturní dědictví a identita staly konkurenční výhodou města.
 • I ve stavebnictví používejte udržitelné metody, městské stavby tak budou stát po dlouhou dobu a starší infrastruktura tvoří ve městě přidanou hodnotu. V New Yorku se například podařilo přebudovat staré tramvajové tratě ve vysokorychlostní tratě metra. To je příklad udržitelného a kreativního nakládání se starou infrastrukturou.
 • Městská mobilita se musí vyznačovat rozmanitostí, a nejde jen o služby veřejné dopravy, ale i o pěší či cyklistickou dopravu nebo carsharing. Pokud nabídnete obyvatelům města několik variant, jak se někam dopravit, je méně pravděpodobné, že si koupí vlastní auto, a město bude čelit menším problémům se smogem a dalším znečištěním.
 • Do veřejné dopravy zapojte autonomní vozidla, např. pro poslední kilometr ze stanice  do cílové destinace. V holandském Wageningenu studenti testují přepravu pomocí sebeobslužných autobusů z nádraží do areálu univerzity.
 • Integrujte veškerou nabídku v oblasti mobility a jasně a srozumitelně ji představte veřejnosti, usnadníte tak lidem proces rozhodování. K tomu slouží například balíčky mobility.
 • Využijte veškeré informační systémy, abyste věděli co nejvíc o stavu a možnostech městské mobility ve vašem městě (např. aplikace v mobilních telefonech).
 • Nedílnou součástí městského plánování by se měly stát i možnosti, které nabízí elektromobilita. Pomůže to snížit lokální znečištění a zvýšit obyvatelnost městských center. Jedním z příkladů je carsharing elektromobilů. V některých evropských městech, např. Amsterodamu, Berlíně nebo Madridu, existují rozsáhlé sítě carsharingového systému Car2Go, které umožňují pronájem elektromobilu přes aplikaci v mobilním telefonu.

GONÇALO CORREIA O UDRŽITELNÉ MOBILITĚ

Dr. Correia je odborným asistentem na katedře dopravy a plánování Fakulty stavebního inženýrství a geologických věd na Technické univerzitě v Delftu (Holandsko). Ve svém projevu dr. Correia zdůraznil, jak důležité je vnímat mobilitu z širší perspektivy, nejen jako automobilovou dopravu. Jak uvedl, udržitelná mobilita je kombinací ekonomických, sociálních a environmentálních faktorů, které spolu vzájemně velmi úzce souvisejí:

 

Dále dr. Correia představil patnáct principů pro udržitelnou mobilitu včetně příkladů z evropských měst, kterým se podařilo tyto principy dodržet:

 

1.                  Kvalitnější infrastruktura pro chodce. Plánování koncepce městských ulic a čtvrtí by mělo podporovat a usnadňovat pěší dopravu a celkově vycházet vstříc chodcům. Podpora pěší dopravy zlepšuje bezpečnost v ulicích, zdraví obyvatel i jejich ekonomickou aktivitu.

2.                  Kvalitnější infrastruktura pro cyklisty. Jízda na kole je levnou a zdravou formou mobility, nicméně plánování a realizace cyklistických sítí vyžaduje nemalé investice. Cyklistické sítě v Holandsku jsou tak rozsáhlé, že lidé jezdí na kole celoročně bez ohledu na počasí, věk nebo výši příjmů. Plánování cyklistické sítě by mělo probíhat v několika fázích a s ohledem na místní podmínky. Opatření, které v jedné zemi funguje dobře, může na jiném místě fungovat zcela odlišně.

3.                  Pohodlná, bezpečná a rychlá veřejná doprava a příjemnější prostředí pro cestující – např. rekonstruovaná nádraží, zavádění výkonných autobusů nebo celostátních systémů "smart card". V Holandsku lze například jedinou elektronickou kartu využít pro různé dopravní prostředky: vlaky, tramvaje, autobusy, a dokonce i pro pronájem jízdního kola.

4.                  Pro řízení dopravy využijte chytré technologie. S jejich pomocí lze například zpomalit nebo přesměrovat motorovou dopravu, případně zavádět poplatky pro uživatele osobních aut (poplatky za přetížení dopravy), jak to dělají v Londýně nebo Stockholmu.

Současně rozvíjejte a zdokonalujte služby veřejné dopravy, které vám zajistí podporu veřejnosti pro výše uvedená tvrdá opatření.

5.                  Regulujte dobu i místo pro zásobování, zřizujte bezemisní zóny a/nebo zóny s omezenou rychlostí, díky nimž budou města čistší, bezpečnější a méně hlučná. V Paříži například podléhá regulaci jak doba, kdy zásobovací vozy mohou vjet do centra města, tak jejich maximální velikost. Tato opatření snižují hladinu emisí a omezují dopravní zácpy.

6.                  Zajistěte, aby veřejný prostor ve městě byl víceúčelový s množstvím aktivit, jako je tomu v centru Madridu. Město je živější a můžete se tak vyhnout nerovnováze v dopravním toku kvůli dopravní špičce v době dojíždění.

7.                  Zaměřte se na hustotu dopravní sítě v okolí hlavních tranzitních stanic, jako jsou vlaková nádraží nebo stanice metra, především pak na ty, které se nacházejí uvnitř města. Usnadníte tak využívání služeb veřejné dopravy a zlepšíte celkovou propojenost města.

8.                  Pro pěší trasy použijte propustné dlaždice menší velikosti, zvýšíte tak propojenost sítě.

9.                  Chraňte a využívejte sociální, kulturní a historické hodnoty místa, jako je tomu například v Lisabonu, kde se kulturní dědictví a identita staly konkurenční výhodou města.

10.              I ve stavebnictví používejte udržitelné metody, městské stavby tak budou stát po dlouhou dobu a starší infrastruktura tvoří ve městě přidanou hodnotu. V New Yorku se například podařilo přebudovat staré tramvajové tratě ve vysokorychlostní tratě metra. To je příklad udržitelného a kreativního nakládání se starou infrastrukturou.

11.              Městská mobilita se musí vyznačovat rozmanitostí, a nejde jen o služby veřejné dopravy, ale i o pěší či cyklistickou dopravu nebo carsharing. Pokud nabídnete obyvatelům města několik variant, jak se někam dopravit, je méně pravděpodobné, že si koupí vlastní auto, a město bude čelit menším problémům se smogem a dalším znečištěním.

12.              Do veřejné dopravy zapojte autonomní vozidla, např. pro poslední kilometr ze stanice  do cílové destinace. V holandském Wageningenu studenti testují přepravu pomocí sebeobslužných autobusů z nádraží do areálu univerzity.

13.              Integrujte veškerou nabídku v oblasti mobility a jasně a srozumitelně ji představte veřejnosti, usnadníte tak lidem proces rozhodování. K tomu slouží například balíčky mobility.

14.              Využijte veškeré informační systémy, abyste věděli co nejvíc o stavu a možnostech městské mobility ve vašem městě (např. aplikace v mobilních telefonech).

15.              Nedílnou součástí městského plánování by se měly stát i možnosti, které nabízí elektromobilita. Pomůže to snížit lokální znečištění a zvýšit obyvatelnost městských center. Jedním z příkladů je carsharing elektromobilů. V některých evropských městech, např. Amsterodamu, Berlíně nebo Madridu, existují rozsáhlé sítě carsharingového systému Car2Go, které umožňují pronájem elektromobilu přes aplikaci v mobilním telefonu.

Ke stažení :

Goncalo Correia_Urban Mobility.pdf (6.7 MB)
Aktuality