Sympozium o bezpečnosti silniční dopravy ve Florencii a Za hranice Vize nula

05. 02. 2018

Dne 22. ledna 2018 se konalo ve Florencii na půdě Evropského univerzitního institutu[1] výkonné sympozium o bezpečnosti silniční dopravy. Organizátorem sympozia byl kabinet evropské komisařky Violety Bulcové společně s generálním ředitelstvím Evropské komise pro dopravu a mobilitu a Oddělením pro dopravu na florentské School of Regulation. Nejvýznamnější odborníci na bezpečnost dopravy jak z evropských institucí, tak z jednotlivých členských států EU byli vybráni, aby diskutovali o možném obsahu Akčního programu EU pro bezpečnost silniční dopravy 2020-2030, a také o rolích pro jednotlivé partnerské subjekty. Účastníky sympozia byli kromě komisařky Bulcové i další vedoucí pracovníci DG MOVE.

I na tomto sympozium byla připomenuta výzva Za hranice Vize nula!“, která byla poprvé představena na zasedání švédské Rady dopravní bezpečnosti pro aktivní a udržitelnou mobilitu. Jde o významné přehodnocení priorit dopravní bezpečnosti ve Švédsku.

Na tuto výzvu upozornil generální tajemník ECF Bernhard Ensink: „Inspirováni komisařkou Bulcovou konstruktivně pracujeme na tom, aby se do roku 2050 stala Vize nula skutečností! Mým hlavním příspěvkem je prohlášení, že potřebujeme jít Za hranice Vize nula!“

Inspirací je pro nás Švédsko, kde především tamní člen ECF Cykelfrämjandet usiluje o překročení hranice Vize nula, a také o začlenění doposud opomíjených zdravotních benefitů aktivní mobility do celé problematiky Vize nula[2] .

Členové sympozia se zabývali především těmito tématy: Jaká data sbírat a jakým způsobem; stanovení určité cílové hranice počtu vážně zraněných osob v zemích EU; jak snižovat rychlost motorové dopravy; kvalitnější infrastruktura; řízení, správa a financování; úloha automatizace a nových technologií v oblasti dopravní bezpečnosti.

 „Pěší a cyklistická doprava představují nejen bezpečné způsoby mobility, ale také zdravou mobilitu. Měli bychom změnit naše paradigma na „bezpečná a zdravá mobilita“!“

Bernhard Ensink rovněž podpořil rozmach technologie ISA (Intelligent Speed Assistant), která by na evropských silnicích mohla ukončit problém s překračováním povolené rychlosti. Ten je dalším významným aspektem Vize nula. Zdůraznil také nutnost zajistit kvalitnější infrastrukturu; i zde by EU mohla sehrát zásadní roli[3].

Evropská komise by měla přijmout Cyklostrategii EU[4], kterou ECF navrhla s cílem odstranit roztříštěnost jednotlivých politických strategií, připravovaných odpovědnými evropskými institucemi, dále zmenšit překážky, které stojí v cestě spolupráci, snížit náklady na spolupráci a posílit vzájemnou výměnu informací týkajících se cyklistické dopravy. Bezpečnost silničního provozu je důležitou součástí strategie, díky níž EU může pomoci členským státům vybudovat bezpečnější infrastrukturu, regulovat využití technologií vozidel tak, aby se zvýšila bezpečnost osob vně vozidel, a propagovat bezpečné chování řidičů vozidel v celé EU.

V návaznosti na sympozium by na jaře měl být zahájen Akční program EK pro bezpečnost dopravy, který bude obsahovat návrhy opatření vhodných k realizaci v zemích EU. Tato opatření nejen umožňují zvýšit bezpečnost dopravy, ale mají motivovat členské státy k rozvoji vlastních plánů a strategií. Akční program má být zveřejněn současně s revizí Obecných předpisů o bezpečnosti a ochraně chodců[5] , platnými pro nové vozy, a Směrnice pro řízení bezpečnosti silniční dopravy[6]. Letošní rok bude tedy zvlášť důležitý pro všechny, kdo se snaží prosadit kvalitní opatření v oblasti bezpečnosti silniční dopravy. ECF bude samozřejmě aktivní součástí každého jednotlivého kroku.

[1] http://fsr.eui.eu/event/executive-symposium-road-safety/

[2] https://ecf.com/news-and-events/news/it-time-move-beyond-vision-zero-%E2%80%93-swedish-sustainable-mobility-stakeholders

[3] https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/policy_en

[4] https://ecf.com/eu_cycling_strategy

[5] ECF Position paper here https://ecf.com/sites/ecf.com/files/ECF%20Position%20Paper%20on%20GSR%20and%20Ped%20Protection%20Regs_November%202016.pdf

[6] ECF Position Paper here https://ecf.com/sites/ecf.com/files/rism_position_paper-ECF.pdf

 
Převzato od autorky Ceri Woolsgrove
Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/ecf-attends-select-road-safety-symposium-commissioner-bulc-florence
Překlad: Asociace měst pro cyklisty

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Aktuality