Ceny SDG za příspěvek k udržitelnosti budou letos uděleny již podruhé

03. 03. 2018

Po úspěšném vyhlášení historicky prvního ročníku Cen SDGs v roce 2017 pokračuje Česko i nadále v tradici udělování takto prestižních cen. Také v roce 2018 budeme hledat konkrétní aktivity a strategie, které podnikají české firmy a organizace a přispívají tak k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN. Motivovat hráče nejen z řad byznysu, ale takéneziskových organizací, veřejné správy i široké veřejnosti k začlenění udržitelnosti do každodenního života. Česko ocení nejlepší projekty, které se na národní úrovni zasazují o naplňování Agendy 2030, rozvojové spolupráce a skrze SDGs mění svět k lepšímu. Novinkou letošního ročníku je Cena pro mladé leadery do 30 let od Forbes Česko.

Neváhejte proto sdělit Vaše pokroky a dosažené výsledky, přihlásit se ale můžete i s novými projekty, se kterými přispíváte k naplňování Cílů udržitelného rozvoje, a kterými můžete dále inspirovat.

Přihlášky přijímáme do 31. března 2018.

Pravidla souteže jsou zde.

Více o Cenách SDGs 2018 naleznete na webových stránkách zde.


Štítky: Vize (Role města, tag1), Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality