Potřebuje město dlouhodobou vizi? Názory šesti starostů

11. 01. 2018

Nedávno web www.cityone.cz uveřejnil článek, ve kterém zazněl názor, že dlouhodobé městské vize nedokážou dostatečně reagovat na aktuální výzvy. Zároveň mnoho starostů měst opakuje mantru, že dlouhodobá strategie je nezbytná pro naplňování dílčích, tedy aktuálních cílů. Na webu Smart City Brand se této otázce věnují. Redaktor Santiago Martin Caravasa položil šesti starostům měst otázku: Bylo by vaše město chytré bez dlouhodobé a veřejně sdílené vize?

Článek byl zveřejněn na www.citeone.cz a přinášíme vám ho v plné délce.

Raymond Johansen, starosta města Oslo/Norsko

Naše město je v mnoha směrech "smart", ale pro další rozvoj chytrého města potřebujeme společnou strategii. V současnosti připravujeme strategický dokument pro celkovou vizi chytřejšího Osla. Týká se všech oblastí městského života a spolupracujeme na něm se všemi zainteresovanými stranami.

 

Kajsa Ollongren, starostka města Amsterdam/Holandsko

Vytvoření rámcového plánu pro chytrá města je komplikovaná záležitost. Úspěšný přístup zahrnuje stovky různých stran a je obtížné předvídat dynamiku takového inovačního procesu. Z těchto důvodů Amsterdam nevěří ve standardní strategický plán. Myslíme si, že mnoho konceptů se bude vyvíjet méně organizovaně, než by se dalo čekat. Koncept chytrých měst je jako umění: kontext je důležitější než produkt. A práce na inovacích vyžaduje neustálou zpětnou vazbu, což je důležitá součást plánu krok za krokem: je toto řešení technicky proveditelné? Je společensky přijatelné? Je škálovatelné?

 

Zoran Marković, starosta města Lublaň/Slovinsko

Pravděpodobně ne. Protože pokud jasně nedefinujeme cíle, je obtížné k nim dospět. Každé město by si nejdřív mělo vytvořit jakousi myšlenkovou vizi, která vymezí směr, jakým se ubírat. Tu pak posílí strategie jednotlivých odvětví, operační plány a konkrétní realizované projekty. Nic z toho pochopitelně není možné bez týmu skvělých spolupracovníků.

 

Federico Gutiérrez Zuluaga, starosta města Medellin/Kolumbie

Z mého pohledu to není možné. Úloha samosprávy je zásadní, protože ta má moc promyslet budoucnost města a naplánovat ji. A pozice chytrých měst se upevní pouze v případě, že budou časem udržitelná. Kromě této síly funguje také veřejný prostor: slouží jako počáteční zdroj informací o městě a má určitou schopnost povzbudit soukromý sektor a občany, aby sdíleli a využili tato data k vývoji nových řešení.

 

Michael Häupl, starosta města Vídeň/Rakousko

Prvním krokem bylo vytvoření rámcové strategie, kterou městská rada přijala v roce 2014. Jde o dlouhodobou zastřešující strategii do roku 2025. Tuto strategii jsme vyvinuli se všemi zainteresovanými stranami v rámci městské správy i mimo ni: požádali jsme je o konzultaci, některé týmy se zaměřily na konkrétní otázky. Strategie je založena na podpoře různých městských oddělení, občanských iniciativ i soukromých firem. Naše vize říká, že Vídeň výrazně sníží množství využívaných zdrojů a zároveň zajistí sociální soudržnost a nabídne lidem vysokou kvalitu života. Strategie také definuje cíle, jejich hierarchii i konkrétní strategické přístupy. V současnosti pracujeme na zlepšení ukazatelů, které měří pokrok v rámci různých strategických cílů.

 

Roberto Dipiazza, starosta města Terst/Itálie

Pracujeme na několika frontách: budujeme strategický plán ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Jednotlivé kroky k naplnění programu zahrnují administrativní služby a služby místních společností, na což čerpáme podporu z regionálních i evropských fondů. Jde nám o zvýšení kvality života, zlepšení mobility, energetické úspory městského hospodaření, vytváření nových pracovních míst a podporu lokálních start-upů.


Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Aktuality