Doporučené menu nebo all you can eat. Čemu dáte přednost?

18. 07. 2018

Ne, není řeč o jídle, ale o plánování městské mobility. Dnes upozorňujeme na zajímavou prezentaci Andrase EKESE, který pracuje jako koordinátor maďarské sítě CIVINET a zároveň zástupce projektu PROSPERITY v Maďarsku. Pod názvem „FROM VISION TO GOAL SETTING - EXPERIENCES FROM SMALL AND MEDIUM SIZED CITIES IN HUNGARY“ se věnovala především malým a středním městům. Na první pohled byl zřetelný rozdíl mezi českým a maďarským přístupem.

Zde uvádíme jen několik výrazných míst, které zaujaly. Věříme ale, že v pohledu od města nad Dunajem si každý čtenář najde vlastní inspiraci.

  1. Důraz na silnou společnou vizi. Objevuje se zde termín „impact“, který pomalu začínáme používat i u nás. Impact, který odkazuje na dopad jednotlivých opatření. Participace nikoliv formální, ale velmi aktivně provedená a s dlouhodobým přesahem provází vytvoření společné vize města, na které se podílí nejen úzká skupinka odborníků, ale šanci se k ní vyjádřit dostane doslova každý obyvatel města.
  2. Důraz na „koncovku“ - implementaci. 
    Vytvoření priorit a jednotlivých opatření velmi pečlivě zvažuje výběr projektů k realizaci. Vedle sebe jsou tu postavené dvě možnosti, které všichni známe. Na jedné straně je to výběr projektů ze seznamu podle systému „all inklusive“ nebo také „all you can eat“. Druhou možností je vystavění smysluplného „menu“ z jednotlivých opatření, které sledují celkový dopad a berou ohled na vzájemné sladění jak časové, tak z hlediska přínosů pro město.
  3. Poslední poznámka směřuje k novému programovému období Evropské unie. Situace je velmi podobná jako u nás - příprava plánů mobility začala o pár let později, než bylo třeba a nestihlo se tak navázat opatření s možnostmi financování z operačních programů EU pro období 2014-2020:

Můžeme to ale vzít i jako výzvu do příštího programového období, které začíná už za dva roky. Nové plány mobility mohou pomoci nastavit jeho priority.

 Celou prezentaci najdete pod tímto článkem. Potkat se osobně s Andrasem EKESEM bude možné na konferenci Třebíči 4. - 5. 10. 2018, kde přislíbil svoji účast a bude zde přednášet.

 


Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality