Co je plán udržitelné městské mobility a k čemu slouží?

08. 08. 2018

I po pěti letech je dobré si položit zcela primitivní otázku. Co je plán udržitelné městské mobility a k čemu slouží? Definic existuje hodně, můžete si ji najít i na tomto odkaze, ale možná pořád máme zkreslené informace a dáváme důrazy tam, kde nejsou. Takže přicházíme s další odpovědí, kterou jsme získali na mezinárodní letní škole Udržitelná mobilita - Made in Lipsko.

Co je plán udržitelné městské mobility a k čemu slouží?

Na cestu směrem k udržitelné mobilitě potřebuje každé město správnou mapu – plán udržitelné městské mobility (PUMM). Účelem PUMM je předložit vizi pro městskou mobilitu ve vašem městě, představit účinná opatření, vyjasnit odpovědnosti a pravomoci při realizaci a definovat odolný a flexibilní plán financování.

Správa města, která se významně podílí na nastavení služeb v oblasti mobility a na budování infrastruktury, může do značné míry ovlivnit dopravní chování obyvatel. Dřívější a dnes již zastaralý přístup k plánování dopravy, který lze vyjádřit jako „předpovídej a zajišťuj“, v minulosti vedl k enormním investicím do silniční a především dálniční infrastruktury – a tím i k rostoucímu počtu aut v ulicích. V současnosti však v oblasti plánování rozvoje měst a mobility hraje stále větší roli faktor kvality života. Velká část měst dnes dává přednost investování do projektů udržitelné mobility a politickým opatřením zaměřeným na specifické potřeby jednotlivců i firem v oblasti mobility.

Vládám Brazílie, Indie, Mexika a zemí EU se již podařilo nastavit mechanismy, které navádějí města na cestě ke strategickému přístupu k plánování městské mobility. V některých případech jim dokonce tuto cestu ukládají jako povinnou. V rámci EU vznikl koncept plánů udržitelné městské mobility (PUMM).

„PUMM je strategický nástroj plánování, jehož cíle a opatření jsou orientované na bezpečné, efektivní, dostupné a udržitelné systémy městské dopravy. PUMM vychází ze stávající praxe plánování a zohledňuje principy integrace, participace a evaluace.“ Doporučení pro plánování udržitelné městské mobility (EU)

Účelem přípravy a realizace PUMM je:

  • odhalit faktické problémy, které řeší vaše město
  • určit účinná a nákladově efektivní opatření k řešení těchto problémů
  • poznat a pochopit různé scénáře vývoje a politické možnosti
  • poznat a pochopit zájmy a očekávání občanů města a místních firem
  • vytvořit společnou vizi městské mobility
  • vybrat a odsouhlasit soubor vhodných a proveditelných opatření
  • vytvořit harmonogram realizace jednotlivých opatření podle priorit města
  • sladit aktivity jednotlivých partnerských stran a zajistit přijetí všech intervencí v oblasti dopravy, které město chystá.

Následující otázka zní Co pro to může udělat primátor a starosta? Brzy pak zveřejníme zcela jednoduchý příklad primátora města Lipska.

Třetí otázka už počítá s tím, že posledních 5 let ukázalo na mnoho problémů s realizací a tak je na čase se ptát: Jaké problémy jsou s takovým plánováním?


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality