Co ještě nevíme o podpoře městské mobility a cyklistické dopravy?

29. 09. 2018

40 expertů z České republiky mělo možnost diskutovat s Rubenem Loenderslootem z Holandské cyklistické ambasády na téma Nová městská agenda a cyklistická doprava. Akce proběhla ve dnech 25. – 26. 9. 2018 v Javoříčku.

Otázka zní: Mohli se vůbec naši odborníci od nizozemského experta něco naučit, když už všechno znají?

Odpověď je následující: Jeho úkolem nebylo něco převratného naučit, ale pomoci podívat se na známé věci v nových souvislostech a z nového úhlu pohledu. Diskuse byla do značné míry interaktivní. Nebyla totiž postavena jen na nizozemské zkušenosti, ale i na té české, reprezentované českým cyklistickým městem Uničovem.

První den probíhala diskuze o 11 principech, na kterých by měl být postaven další rozvoj městské mobility a cyklistické dopravy. Níže uvádíme velmi stručné závěry, které vznikly na základě šestihodinové diskuse. Zcela úmyslně necháváme názvy principů v původní anglické verzi. Každé slovo tak lze symbolicky přeložit více způsoby. V tomto kontextu je třeba rozumět následujícím závěrům. Je to jen zlomek toho, co v Javoříčku skutečně zaznělo.

 1. Strategy – město sice potřebuje cca 900stránkový strategický dokument, ale porozumí mu veřejnost? Pokud jej město nedokáže „přeložit“ do jednostránkového textu, veřejnost nemá šanci se s ním seznámit.
 2. Knowledge – je super mít informace a vědomosti, ale otázkou je, odkud je bereme. Na jedné straně jsou zdrojem kapacity jako profesoři, inženýři, úředníci, odborná literatura, na druhé straně to však mohou být i děti, studenti, senioři, prostě celá veřejnost. Jsme ochotní tento fakt přijmout? O frázi nejde. První pokus byl uplatněn u Koncepce rozvoje cyklodopravy Středočeského kraje pro léta 2107 – 2023. Úplně na konci jsou uvedeny podněty studentů z Českého Brodu - viz strana 119 přiloženého dokumentu. Pravda, nikdo je zatím nebral vážně, ale v tomto trendu chceme pokračovat a pevně věříme, že hlas nejen těch mladších bude vyslyšen.
 3. Courage – je třeba si přiznat, že téma udržitelné městské mobility je naprosto nepopulární politické téma. Ale mluvit s lidmi o záležitostech, které nejsou populární, ale přitom nutně potřebují vyřešit, k tomu musí být politik vybaven odvahou.
 4. Perseverance – dopravu ve městech nevyřešíme za jeden den, za jeden rok, za jedno volební období. Je třeba přijít s dlouhodobými vizemi, které vyžadují vytrvalost - i o tom by měla být nová vládní strategie.
 5. Experience – anglické slovo, které v překladu nabízí mnohé varianty, např. „vzrušující zážitek“. Právě ono je symbolem toho, jak se fixujeme na své subjektivní zkušenosti a zapomínáme, že jsou často nepřenositelné. Otázka pak zní, co vlastně znamená termín „Dobrá praxe“?
 6. Research – patří výzkum jen do sféry výzkumných organizací? Ano, ale dokážeme se opřít i o data „laické“ veřejnosti? Jsme ochotni je podpořit i drobnými dotacemi?
 7. Commitment – dokážete si představit např. tiskovou konferenci státu, kraje a měst na téma „Máme ambiciózní plán – do pěti let vybudujeme 1000 km nových cyklostezek a víme jak“. Prostě nejde o nic jiného, než dát veřejnosti jasně najevo, že se změnami to myslíme vážně.
 8. Marketing/community/mindset – samozřejmě, na jedné straně musí být propracovaná komunikační či marketingová strategie města, která však na straně druhé musí být postavena na místních aktivitách, na zapojení místních skupin, na změně myšlení ve vztahu k udržitelné mobilitě. A na závěr nepochybně platí, že se vzděláváním musíme začít už v mateřských a základních školách. Nemyslíme tím klasickou dopravní výchovu, ale výchovu k aktivní mobilitě (k tomu je ale potřeba zajistit odpovídající infrastrukturu).
 9. Early adopters – město by mělo najít své ambasadory, nikoliv z řad politiků a úředníků, ale z řad veřejnosti.
 10. Smart policy making – pořád hovoříme o „Smart Cities“, o chytrých řešeních, ale zapomíná se na chytrou politiku, kdy všechny politické strany mohou být vítězové, protože každá může přijít s vhodným řešením.
 11. Strong included policy on all governmental levels – pokud chceme brát vážně změny v oblasti městské a regionální mobility, musíme si uvědomit, že se to týká nejen všech institucí na státní, regionální a místní úrovni, ale i partnerských odborných institucí, firem, a především samotné veřejnosti. Jako příklad byla uvedena prezentace Olomouckého kraje, která zazněla na Dopravní komisi Asociace krajů dne 21. 9. 2018. Prezentace uvádí seznam problémů, které musíme vyřešit, pokud rozvoj cyklistické dopravy bereme vážně.

Akci uspořádalo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty, Fakultou dopravní ČVUT v Praze a Velvyslanectvím Nizozemského království.

Cílem akce bylo sbírat první podněty pro vznik nové vládní strategie zaměřené na podporu regionální a městské mobility.

Video z akce: https://www.facebook.com/cyklozlin/videos/301572853904202/


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality