Posuzování dopravy: cesta ke špatným rozhodnutím?

18. 10. 2018

Součástí každého Plánu udržitelné městské mobility musí být modelování. Co když je to ale cesta ke špatným rozhodnutím? Jedná se o hodně provokativní otázku, ale pokud má chuť někdo zjistit, kam tím míříme, tak jsme pro vás přeložili článek od britské společnosti SUSTRANS, ve kterém odpověď najdete. Nečejte ovšem žádnou revoluci. Jedná se o všeobecně známá fakta, ale která jsou přehlížena jak v Česku, tak ve Velké Británii. Samozřejmě v článku se vychází z britských reálií, ale je nutné pochopit vzorec, princip a ten platí jak pro Česko, tak Velkou Británii. Neboli jsme pro modelování, ale musíme na něj z úplně jiného konce.


Článek: Posuzování dopravy: cesta ke špatným rozhodnutím?

Jak nejlépe rozhodovat o tom, které dopravní systémy bychom měli financovat? Když dnes již dobře víme, jaké škody způsobují nákladné a rozsáhlé systémy, jejichž cílem je dopravit větší množství aut v kratším čase a na delší vzdálenosti, jak je můžeme stále prosazovat jako preferované primární řešení?

Standardní postup při rozhodování o tom, která dopravní opatření jsou vhodná pro řešení přepravy zboží a osob, je porovnat náklady daného systému a hodnotu potenciálních přínosů. Současně s tímto ekonomickým vyjádřením poměru nákladů a přínosů je při rozhodování zohledněna i celá řada dalších faktorů.

Tento systém se v Anglii nazývá WebTAG  (webové pokyny pro hodnocení dopravy) a je centrem rozhodovacího procesu o investicích v dopravě. WebTAG je velmi sofistikovaný soubor nástrojů, zahrnující různé typy modelovacích a hodnotících postupů. Naneštěstí jsou některé z používaných nástrojů nekvalitní a zkreslují následné rozhodování. A tyto nejisté modelovací postupy vedou k rozhodnutím, která mají obrovský dopad na naši volbu dopravy. A dopravní volba lidí zase ovlivňuje naše zdraví, životní pohodu, životní prostředí i veřejný prostor.

Sustrans prosazuje zásadní změny v posuzování dopravních systémů

Navrhujeme přeformulovat WebTAG způsobem, který by podporoval hierarchický přístup „co nejmenší vzniklé škody“ k posuzování dopravních systémů. To znamená, že u každého problému v oblasti dopravy bychom měli v první řadě zvážit, nakolik by bylo možné tento problém řešit prostřednictvím lepší podpory pro pěší a cyklistickou dopravu jako primární řešení.

Další možné řešení, které by přicházelo v úvahu, by byla místní veřejná doprava. Jako třetí potom regionální veřejná doprava. Až jako čtvrté přicházejí na řadu škodlivější způsoby řešení dopravní situace, jako např. rozsáhlé silniční stavby.

Měl by existovat reálný předpoklad, že nejprve provedeme vhodné investice do opatření pro chodce a cyklisty, které otestujeme z hlediska dopadů, vezmeme v úvahu možná řešení z oblasti veřejné dopravy, a teprve potom přistoupíme k tomu, abychom do investičního balíčku zahrnuli i dopravní systémy, které způsobují značné škody.

Takový přístup by pomohl nastartovat větší vyváženost rozhodovacích procesů ve prospěch méně škodlivých dopravních řešení.

Jak by to fungovalo v praxi? Vezměme si jako příklad projekt výstavby dálnice

Sustrans nedávno spolupracoval na zprávě, která se stavěla kriticky k rozhodnutí „zdokonalit“ dálnici M4 v jižním Walesu. A jak by mohla pěší nebo cyklistická doprava pomoci s problémem přetížené dálnice, která umožňuje dopravu mezi jihozápadním Walesem a jižní Anglií, a také dopravu na území jihovýchodního Walesu?

Při podrobném prostudování výchozích a cílových destinací na stávajícím úseku dálnice dojdeme ke zjištění, že velká část cest je relativně krátká – bývají většinou mezi menšími a většími městy či vesnicemi v této oblasti. Případně jde o objíždění centra města – pravděpodobně se řidič chce dostat z jedné strany města na druhou. Zajištěním alternativních možností dopravy pro ty, kdo jezdí autem právě tyto kratší trasy, by pomohlo odstranit podstatnou část dopravního provozu z přetížené dálnice. Lepší možnosti mohou podpořit lepší dopravní volbu.

Lze tedy poměrně jednoznačně dokázat, že investice do infrastruktury pro chodce a cyklisty a také do kvalitních služeb veřejné dopravy by se významně podepsaly na objemu motorové dopravy na stávajícím úseku dálnice M4 mezi Cardiffem a Newportem, což by přineslo žádoucí uvolnění prostoru pro silniční dopravu, která je skutečně nezbytná (např. pro výrobce v jihozápadním Walesu).

Investice do pěší, cyklistické a hromadné dopravy nabízí lepší řešení našich problémů, než budování dalších úseků dálnic, na kterých budeme dříve či později znovu řešit stejné problémy s přetížením.

Ovšem současné mechanismy posuzování dopravy nabízejí jen řešení v podobě investic do velkých dopravních komunikací.

Proto se domníváme, že by pro nás byl výhodnější vyvážený přístup k posuzování dopravních problémů, který by se hned v prvních fázích zaměřil na méně škodlivá, zdravější, čistší a férovější řešení.

Tento blog shrnuje část reakce Sustrans v rámci konzultací ke Strategii posuzování a modelování. Celá reakce Sustrans viz zde

https://www.sustrans.org.uk/blog/transport-appraisal-pathway-poor-decision-making

Autor Dr Andy Cope, 11. 10. 2018


Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Aktuality