Proč investovat do cyklostezek?

20. 10. 2018

Ekonom se často ptá po efektivitě výstavby cyklostezek. Zvláště v České republice je tato otázka často na pořadu dne. Zkusme se tedy podívat jinde, kde se investuje do cyklostezek. Za příklad si nevezmene ani Nizozemí, ani Dánsko, ani Německo, ale Velkou Británii.

Nedávno na území Londýna otevřeli další tři tzv. Tiché cyklostezky (Quietways)  a to za účasti komisaře pro pěší a cyklistickou dopravu (Doprava pro Londýn) Willa Normana a radních z londýnských čtvrtí Southwark, Newham a Redbridge. Nově vybudované stezky prodloužily síť londýnských Tichých stezek o dalších 15 km.

Podíl cyklistů v hlavním městě velké Británie roste současně s expanzí stezek

Zcela dokončené a k dispozici veřejnosti jsou Qiuetway 22 z Newham Way do Stratford High Street, Qiuetway 14 v Southwarku a Quietway 6 z Wanstead Flats do Barkingside. Lidé se díky nim mohou po vybraných londýnských čtvrtích pohybovat jen na vlastní pohon. A v plánu je otevírání dalších úseků, protože jak ukazují nejnovější údaje úřadu Doprava pro Londýn, počet cyklistů v centrálním Londýně mezi dubnem a květnem 2018 vzrostl meziročně o 8 %. Až doposud bylo vybudováno víc než 150 km Tichých stezek.

Sustrans se společně s Dopravou pro Londýn a příslušnými úřady v jednotlivých částech města podílí na realizaci. Cílem je vybudovat 400 km nových cyklostezek a vytvořit tak pro cyklisty velmi kvalitní síť tras, která pokryje celé území Londýna a pomůže zlepšit kvalitu ovzduší pro všechny účastníky dopravy.

Rozšíření sítě je zásadní krok, který pomůže dostat na kola víc Londýňanů  a snížit počet motorových vozidel v ulicích.

Počet osob, které jezdí na Tichých stezkách, neustále roste

Masivní nárůst počtu cyklistů, zaznamenaný na Tichých stezkách v letech 2014 až 2017:

  • 71% nárůst počtu cyklistů v ulici Great Suffolk Street (Quietway 1)
  • 64% nárůst počtu cyklistů v ulici Trinity Street (Quietway 1)
  • 188% nárůst počtu cyklistů v ulici Law Street (Quietway 1)
  • 94% nárůst počtu cyklistů na náměstí Chatham Place (Quietway 2)
  • 61% nárůst počtu cyklistů na Coppermill Lane (Quietway 2)
  • 32% nárůst počtu cyklistů na Middleton Road (Quietway 2)

Bezpečnější londýnské křižovatky, cyklistická doprava pro všechny

Tiché stezky do dnešního dne zklidnily dopravu na 86 křižovatkách napříč celým Londýnem. Na první trase Quietway 1 vzrostl počet cyklistů po zahájení veřejného provozu v roce 2016 o 54%. Podíl žen cyklistek na trase se zvýšil z 29 % na 35 %.

Stavíme na úspěchu

Otevření dalších Tichých stezek bude navazovat na nedávno zprovozněnou šestici významných cyklotras.

Slova starosty Londýna Sadiqa Khana: „Jsem nadšený, že dnes můžeme otevírat další tři nové trasy Quietways, které se stanou součástí neustále se rozšiřující sítě na území Londýna. Vzhledem k ničivému dopadu toxického ovzduší na naše hlavní město musíme udělat maximum pro to, aby co nejvíc obyvatel města jezdilo na kole, a ne autem. Podle posledních údajů se díky Tichým stezkám počet cyklistů v ulicích města významně zvyšuje, např. hned první týden po otevření trasy Quietway 2 se po ní projelo 24 000 cyklistů. Je skvělé vidět, jak Londýňané všech věkových skupin vítají možnost bezpečné jízdy na kole, v bočních uličkách a bez hustého provozu aut.“

Ředitel londýnské pobočky Sustrans Matt Winfield k tomu říká:

„Je to fantastické! Další tři trasy přibyly k rostoucí síti Tichých stezek, a zase bude jízda na kole o něco bezpečnější, jednodušší a zábavnější. A to samé platí i pro pěší dopravu. Jako jeden z realizátorů sítě jsme hrdí, když vidíme, že to funguje.

Víc a víc lidí se chce přepravovat na vlastní pohon, zlepšovat si pohybem fyzičku a nepřispívat k dalším zácpám v ulicích města. Aby se ale problémy v hlavním městě vyřešily, musíme přistoupit k transformaci dalších městských částí. Londýnská samospráva jako vlastník většiny uličního prostoru hlavního města se nesmí vyhýbat odvážným a smělým rozhodnutím, která podpoří pěší a cyklistickou dopravu na území Londýna.“

Více k londýnským cyklotrasám

Quietway 22 – otevírá propojení s ulicí Stratford High Street, a to s celodenním osvětlením

Quietway 22 je nová 6,5 km dlouhá trasa propojující Stratford High Street s cyklostezkou Cycle Superhighway 3 v Newham Way. Součástí trasy je i nové osvětlení a kamerový systém, a také tři nové lávky pro chodce i cyklisty, které tvoří propojení se stávající trasou Greenway mezi Stratfordem a Backtonem. Tato klidná trasa, ideální pro rodinné vyjížďky, se tak konečně otvírá i lidem, kteří žijí v jejím okolí, ale doposud neměli možnost, jak se k ní dostat.

Quietway 6 – víc tras ve východním Londýně – z Wanstead Flats do Barkingside

Quietway 6 ve východním Londýně je nová 6,5 km dlouhá trasa, propojující Wanstead Flats s Barkingside pomocí nového mostu pro chodce a cyklisty, který vznikl podle návrhu Sustrans v parku Valentine’s Park, a pomocí nové obousměrné cyklostezky na Forest Drive.

Quietway 14 – propojení jihovýchodního Londýna

Nová trasa Quietway 14 je součástí rozšiřující se sítě cyklostezek v jihovýchodním Londýně a vytváří bezpečné propojení pro cyklisty jedoucí z Blackfriars Road do Bermondsey.

Quietway 14 se v současnosti napojuje na Cycle Superhighway 6 a Cycle Superhighway 7. Její trasa vede v blízkosti Quietway 1 a plánované Quietway 7. Je možné, že bude prodloužena dál na východ až k trase Cycle Superhighway 4 a napojí se na trasu Thames Path.

https://www.sustrans.org.uk/news/three-more-quietways-cycle-routes-open-across-london


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality