Co může město udělat pro podporu chytré logistiky

18. 11. 2018

Okolo 60% všech cest v městských oblastech je uskutečňováno kvůli přepravování zboží. Toto překvapující číslo se týká jak přepravy zboží v kamionech, tak také denních přeprav do domu. Velká část tohoto nákladu se přepravuje s využitím motorové dopravy. Řada měst už dnes pracuje na změně směrem k udržitelnějšímu modelu. 

Přesunutím přepravy zboží pod 500kg na kolo se podaří výrazně uspět ve zlepšování kvality života v našich městech. Pojmem cyklo logistika může být myšlena profesionální logistika jako doručovací služby, sběr odpadu nebo malé obchodní služby. To obvykle zahrnuje použití cargo kol (2, 3 nebo 4 kolových) a vozíčků na kolo. Stejně tak může být cyklo logistika myšlena jako soukromá logistika – kde jsou běžná kola vybavena košíky, brašnami a vozíčky a jsou využívána pro nakupování nebo volný čas. Pokud se podíváme na potenciál cyklo logistiky, je evidentní, že tento přístup je používán více než okrajově. Podle údajů sdružení EPOMM až 42% motorizovaných cest v městských oblastech by mohlo být nahrazeno cyklo logistikou (což odpovídá až 25% všech cest). 

Zde jsou podstatné výhody používání kol místo dodávek k přepravě zboží (založeno na rozsáhlé studii Dopravy v Londýně z roku 2009).

  • Nižší náklady: nižší pořizovací náklady, nižší provozní náklady (daně, pojištění, skladování)a žádné náklady na parkování. GobaX,výrobce německého cargokola vypočítal, že i pizzerie může ušetřit 6 300 euro ročně, pokud bude pizzu rozvážet na kole.
  • Rychlost navzdory dopravním zácpám: kola jsou daleko méně zasažena problémy v dopravě než dodávky, a tím pádem jsou rychlejší a spolehlivější
  • Povolený vjezd do zón bez aut: úzké uličky, ulice, kde je vjezd během dne povolen jen kolům nebo žádným vozidlům? Žádný problém pro cargo kola! To je například případ Cambridge (VB), kde Outspoken Delivery poskytuje služby pro 200 místních obchodníků. Nedávno společnost vyhrála cenu „Příspěvek ke snížení uhlíkové stopy města“.
  • Nižší dopad na životní prostředí: redukce emisí CO2.Univerzita ve Westminsteru vypočítala potencionální snížení emisí o 62% v centru Londýna. Hajtás Pajtás společnost v Budapešti (M), odlehčuje ucpané hlavní město od 100 aut, uspoří takto odhadem 150 tun CO2 ročně.
  • Dobrá image: důležitá výhoda, například pro britské společnosti AV2Hire a Gnewt Cargo).
  • Sociální inkluze: pro jízdu na kole není potřeba řidičský průkaz! V Bukurešti (RU) jsou pro sbírání papírového odpadu na cargo kole zaměstnáváni znevýhodnění občané, jako první krok pro jejich začlenění do pracovního trhu.
  • Lepší kvalita života: žádné hlukové emise, více místa pro lidi.

Zdá se, že během posledních dvou desetiletí jsou cargo kola znovu objevována. Na trhu můžeme najít různé modely, schopné převážet náklad až do 500kg, jejich cena se pohybuje od 800 do 6000 euro.

Samotná nabídka na trhu tedy existuje, co tedy může ale udělat město pro podporu cyklistické logistiky?

1) Pronajmout provozovatelům Cargokol prostory (ideálně v majetku města a za rozumných podmínek), kde by mohla vniknout nemotorova logostická centra (NLC). Tato centra by měla umožnit manipulace a parkovaní nákladních kol před jejich vytížením, dále třídit a dočasně skladovat zásilky. NLC by se měla vyskytovat na strategických místech, v blízkosti významných dopravních uzlů. 

2) Zástupci měst by měli jít příkladem a sami využívat cyklistickou logistiku (CL).
Buď používat svoje nákladní kola, pro chod jejich úřadů (denní transport interních zásilek mezi pobočkami, občerstvení, podpora venkovních akcí, propagační a reklamní činnosti atd.), případně využívat alespoň služby CL. Tzn:"Objednáme si pečivo (cokoli), ale musí být doručeno šetrným zpusobem pro naše místo." Prodejcům pak doporučit služby CL, pokud nemají vlastní.
 
3) Budovat cyklistickou infrastrukturu s tím, že není pouze pro dopravu osob či sport. Veškeré bariéry a nekvalitní povrchy (jednosměrky, rozbitá dlažba apod.) v přímé cestě snižují konkurenceschopnost CL proti motorovým alternativám.
 

S využitím materiálů EPOMM v rámci projektu Nakupuj na kole připravila Jitka Vrtalová a Jiří Štrupl


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Aktuality