Vize Manchester 2040

16. 12. 2017

Protože většinu měst čeká formulace Vize vlastního rozvoje, ať už specificky pro oblast dopravy (SUMP), nebo jiné oblasti, uvádíme zde Vizi do roku 2040 průmyslového centra Střední Anglie, Manchesteru, půl milionového města vévodící 2,5 milionovému kraji.

Přinášíme další článek z webu www.cityone.cz v plném znění.

Nedávno prezentovaná Vize je založena na těchto cílech:

 • rostoucí ekonomice zaměřené na kvalifikovaná pracovní místa a dobrou dopravní obslužnost
 • odklonu od modelu pracovního života od 9 h do 5 h se zaměřením na různorodé potřeby cestování lidí, kteří pracují z domova, a v různých denních či nočních dobách
 • rostoucí populaci – očekává se, že v aglomeraci Manchesteru v roce 2040 bude žít více než 3 mil. lidí 
 • změně demografie, jeden ze čtyř občanů bude do roku 2040 ve věku nad 60 let 
 • zvýšení porodnosti a imigrace – vzniknou nové různorodé cestovní potřeby
 • řešení sociálních nerovností 
 • minimálně 200 000 nových domácností, napojených na integrovanou dopravní síť
 • změna klimatu v rámci aglomerace Manchesteru bude mít očekávaný dopad na „více záplav v zimě a více sucha v létě“; je potřeba na to dopravní systém připravit
 • řešit dopady emisí CO2 způsoby, jak zlepšit vážné problémy s kvalitou ovzduší v aglomeraci Manchester, včetně zavedení elektrických automobilů a zvýšení podílu pěších a cyklistů
 • technologický pokrok poskytuje způsoby, jak navýšit kapacity, poskytovat lepší služby a informace, i inteligentně odbavit (čipová karta Oystercard), i snížit emise CO2
 • decentralizace – přenesení více pravomocí na řešení aglomerace Manchester jako celku za účasti mnoha stran s cílem správně využít rozpočet na dopravu. Úzká spolupráce s ostatními vedoucími politiky a stratégy, například v oblasti zdravotnictví, aby byly podporovány zdravější způsoby dopravy 
 • propagovat společné nadrezortní cíle, a tím efektivněji využívat různé finanční zdroje

Časová osa VIZE###2015:

 • reformy v dopravě kolem dohody o decentralizaci
 • snaha vytvořit vizuální a identitu celého dopravního systému
 • řízení dopravy ve prospěch místních komunit a jejich integrace
 • koordinovanější přístup kolem dálniční sítě, zachycení dojíždějících na okraji města
 • hlavní programy dopravy, včetně rekonstrukce přestupního terminálu, výstavba druhé linky metra, vybudování bezpečné sítě cyklostezek ve městě, programy srovnávající jednotlivé možnosti cestování

2025:

 • dosažení významného pokroku v oblasti vysokorychlostních železničních služeb sever–jih a východ–západ
 • integrovanější a moderní systém veřejné dopravy kombinující všechny druhy, jejich propojení z hlediska jednotného jízdného (elektronického odbavení), jednodušší platební systémy
 • významné rozšíření nízkouhlíkových vozidel
 • mnohem více pěší a cyklistické dopravy nejen v rámci místních čtvrtí, ale i v mnoha klíčových městských centrech
 • využívání mnoha zdrojů dat a práce s daty pro optimalizaci a vyšší účinnost dopravního systému 
 • spolehlivější dálniční sítě, vylepšení skrze technologie, posílení kapacit
 • více cestujících ve veřejné dopravě, kteří ji vnímají jako atraktivní možnost cestování
 • méně řidičů ale za to existence snadného přístupu k autu prostřednictvím „autoklubů“ nebo konceptů sdílení

2040:

 • vysokorychlostní železnice, úroveň 2, tj. všechna města v aglomeraci mají centrální nádraží, do kterého zajíždí vysokorychlostní vlakový spoj
 • vysokorychlostní železnice, úroveň 3, tj. spojení Manchesteru s Leedsem a Liverpoolem
 • transformace stávajících linek železničního i silničního spojení, dosažení spojení město – město a spojení na letiště v Manchesteru jako mezinárodní brány vedoucí na Sever
 • růst počtu cestujících autobusem, jako v jiných městech po celém světě
 • snížení dopravní rychlosti, snížení počtu smrtelných nehod, lepší prostředí pro pěší a cyklistickou dopravu
 • vozidla s nulovými emisemi se stávají „normou“
 • Informační a digitální technologie transformována v celé aglomeraci města a v kraji


Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Aktuality