Co si může odnést Česká republika z třídenního školení projektu SIMPLA?

26. 11. 2018

Projekt SIMPLA přichází s jednoduchou myšlenkou. Propojit, či harmonizovat pro města dva strategické dokumenty. Na jedné straně se jedná o dokument Plán udržitelné městské mobility, tzv. SUMP, na druhé straně strategie energetických úspor, známá v Evropě pod značkou SEAPs. Možná v Česku by se pod tím dala skrýt dnes tolik populární strategie Smart Cities.

A v čem je přínos takového propojení?

Cílem dokumentu SEAPs je do roku 2020 snížit CO2 o 20% a do 2030 o 40%. Za zajímavost stojí, že v České republice má 6 měst zpracovanou tuto strategii energetických úspor. Klobouk dolů. Takže která česká města tento dokument mají? A ví vůbec o tom, že se přihlásila k tomuto cíli?

Součástí dokumentu SEAPs je i řešení dopravy, ale většinou jen na úrovni podpory čistých, ekologických dopravních prostředků, případně rozvoje systému bike sharingu apod. Jenže aby se dosáhlo stanovených cílů, pak je třeba vynaložit daleko více úsilí, než jen podpora zaměřena na čistá, ekologická vozidla.

A právě v tomto momentě přichází na scénu Plán udržitelné městské mobility, který má daleko lépe vypracovanou koncepci řešení dopravy a mobility, ale jen ve vazbě na lokální cíle, bez vazby na snižování CO2.

Cíl je tedy jednoduchý: propojme s obou dokumentů to nejlepší a dejme si společný cíl, aby doprava výrazně přispěla k naplnění cíle do roku 2020 snížit CO2 o 20% a do 2030 o 40%.

Ostatně mělo by to být i logickou prioritou našeho ministerstva životního prostředí a dopravy, neboť se k tomu zavázala na setkání s Evropskou komisí dne 8. 11. 2018.

V příloze jsou pak ke stažení prezentace z dnešního dne. Jsou zatím v angličtině, ale ty nejdůležitější pasáže přeložíme.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Prezentace z 26. 11. 2018

Replicators LM_01.pdf (617 kB)
Replicators LM_02.pdf (543 kB)
Replicators LM_03.pdf (401 kB)
Replicators LM_04.pdf (467 kB)
SIMPLA_implementation.pdf (931 kB)
Aktuality