Celonárodní zavedení limitu 30 km/h - námět pro novou vládní koncepci městské mobility

19. 01. 2019

Během několika příštích měsíců bude na půdě skotského parlamentu probíhat diskuze o ustanovení maximální rychlosti 30 km/h jako standardního limitu ve všech rezidenčních oblastech. Vzhledem k tomu, že v České republice se bude připravovat nová vládní koncepce městské mobility, pak je tedy dobré se ptát, zda by podobná diskuse nemohla proběhnout i u nás.

Článek pro diskusi:  Celonárodní zavedení limitu 30 km/h pomáhá chránit zdraví a vytvářet lepší místa pro život

Autor Alexander Quayle, 15. 1. 2019

https://www.sustrans.org.uk/blog/nationwide-20mph-speed-limits-save-lives-and-create-better-places-live

Maximální povolená rychlost 30 km/h pomáhá chránit lidské životy a předcházet vážným zraněním – o tom dnes již máme obrovské množství důkazů

​Během několika příštích měsíců bude na půdě skotského parlamentu probíhat diskuze o ustanovení maximální rychlosti 30 km/h jako standardního limitu ve všech rezidenčních oblastech.

Jde o jednoduchou změnu, která však výrazně pomůže zvýšit bezpečí v ulicích měst a obcí i spokojenost obyvatel.

Proč 30 km/h?

V současné době již existuje celá řada důkazů o tom, jak maximální povolená rychlost 30 km/h pomáhá při prevenci zranění a ochraně lidských životů na silnicích. Výsledky z pilotní rezidenční zóny v jižním Edinburghu ukazují snížení počtu zranění o 20 %.

Pro mnohé z nás je představa nižšího počtu dopravních nehod a jejich následků důvodem pro ukončení diskuze – pomalejší ulice mají 66% podporu ze strany veřejnosti. Existují však i další závažné skutečnosti, proč je rychlost 30 km/h v některých místech pro člověka lepší.

Zaprvé, vysoká rychlost dopravy je jedním z nejčastěji uváděných problémů, které rodičům brání nechat děti jezdit do školy na kole nebo chodit pěšky. Snížení rychlostního limitu na 30 km/h motivuje veřejnost k využití pěší a cyklistické dopravy, ale také k trávení společného času venku na ulici. Je pravděpodobné, že na ulici s pomalejší dopravou si budou hrát děti a lidé spolu budou víc komunikovat. Dalším pozitivem je nižší hlučnost a dominance aut.

 

Přínosy celostátního zavedení limitu

Návrh zákona počítá s nahrazením rychlostního limitu 50 km/h limitem 30 km/h na „vyhrazených komunikacích“. Tyto vyhrazené dopravní komunikace víceméně korespondují s ulicemi v rezidenčních oblastech, kde lidé žijí a tráví svůj čas. Ačkoliv již dnes v mnohých z těchto ulic platí rychlost 30 km/h, v celém Skotsku je spousta lidí, kteří žijí v ulicích s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h, a pro ně je třeba udělat změnu.

Lidé v znevýhodněných oblastech se pravděpodobněji stávají účastníkem dopravní nehody, v jejímž důsledku musí být hospitalizováni. Když si uvědomíme, že lidé žijící v těchto oblastech jsou také ti, u kterých je nejméně pravděpodobné, že vlastní auto, je jasné, že jde i o otázku sociální spravedlnosti. Musíme zajistit, aby si výhod klidnějšího prostředí v ulicích mohly užívat všechny skupiny obyvatel, a k tomu je celostátní zavedení limitu ideálním nástrojem. Nastal ten pravý čas!

Proč by celonárodní postup měl být úspěšnější

Protože zabrání zmatkům mezi řidiči. Jednou z překážek pro zavádění rychlosti 30 km/h ve městech je skutečnost, že podle řidičů je matoucí přeskakovat z jedné rychlosti na jinou. Celonárodní postup doplněný o celonárodní kampaň by zajistil potřebnou informovanost o změnách u maximálního počtu lidí.

Dá se předpokládat, že větší počet řidičů bude vědět o nutnosti jezdit v rezidenčních ulicích pomaleji. Samozřejmě i tak bude někdy nutné zklidňovat ulice pomocí fyzických opatření nebo restrikcí. Celonárodní postup je však v případě pomalejších ulic rozhodně nejlepší cestou k úspěchu.

Co tedy dál?

Vzhledem k tomu, kolik již máme důkazů o přínosech rychlostního limitu 30 km/h, zůstává jen jediná otázka, a to zda zůstat u současného lokálního postupu a řešit kousek po kousku, nebo se rovnou vrhnout na postup celostátní.

Domníváme se, že pro Skotsko je vhodným řešením celonárodní návrh zákona, který lépe vyhovuje potřebám bezpečnosti obyvatel, zajištění sociální rovnosti a vytváření městských komunit. Podpoří rozvoj bezpečnějšího, férovějšího a příjemnějšího prostoru - proč bychom zrovna tohle neměli chtít ve všech obcích a městech Skotska?


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Aktuality