PRAŽSKÉ ŽIDLE & STOLKY OPĚT HLEDAJÍ NOVÉ LOKALITY!

29. 01. 2019

IPR Praha opět realizuje výzvu v rámci projektu Pražské židle & stolky.

Zapojte se do projektu a pomozte rozšířit mapu míst, kde se všichni můžeme pohodlně posadit! Stačí, když do 28. února 2019 vyplníte tento formulář!

Pokud tedy hledáte způsob, jak snadno a rychle obohatit veřejný prostor ve vaší lokalitě, vyplňte formulář na iprpraha.cz/prazskezidle a pražské židle mohou být i u vás!
CO IPR Praha nabízí?

  • zdarma zapůjčení dohodnutého počtu Pražských židlí & stolků na období duben – říjen 2018
  • dovoz a instalaci mobiliáře
  • pozitivní prezentace vás či vaší instituce v médiích a materiálech projektu Pražské židle & stolky
  • asistence při získání záboru
  • návrh uspořádání mobiliáře v místě

Co IPR Praha požaduje?

  • celodenní volný přístup veřejnosti k židlím a stolkům
  • zajištění dohledu a údržby na místě (základní čistota během dne, zabezpečení na noc)
  • nekomerční využití


Kontakt pro podrobné informace:
Alexandra F. Lipovská
koordinátorka projektu Pražské židle & stolky
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2, CZ
lipovska@ipr.praha.eu
T) +420 236 004 744
M) +420 720 422 086
www.iprpraha.cz

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality