Nový projekt Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility

01. 02. 2019

Jedním z nejobtížnějších úkolů měst a obcí je správně plánovat a řídit dopravu a vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj mobility. Faktorů, které je třeba vzít v úvahu, je velká řada (územní plánování, obchod, trávení volného času, energetika, sociální oblast, životní prostředí atd.). Stejně tak je náročné sledovat nejnovější vývoj technologií v oblasti dopravy a zkušenosti s nimi. Od dubna loňského roku proto probíhá projekt, jehož cílem je pomoci městům a obcím při jejich rozhodování o tom, jak směřovat dopravu ve městech a jaká opatření zavádět na podporu udržitelné mobility s důrazem na využívání moderních technologií a nejnovějších zkušeností.

Hlavními výstupy projektu budou webová aplikace pro podporu při rozhodování o vhodných dopravních opatřeních pro města a obce, odborná kniha, která seznámí odbornou veřejnost a zaměstnance státní správy a samosprávy s problematikou výběru, monitorování a hodnocení dopravních opatření a představí inspirativní příklady z evropských měst, a certifikovaná metodika pro plánování, monitoring a evaluaci (hodnocení) nástrojů udržitelné městské mobility. Všechny výstupy projektu včetně webového nástroje budou k dispozici zdarma všem zájemcům na konci projektu.

V rámci projektu v současné době probíhá dotazníkové šetření mezi městy. Posbíraná data z tohoto šetření budou sloužit při tvorbě databáze dopravních opatření a webové aplikace pro podporu při rozhodování o vhodných dopravních opatřeních. Zástupci měst a obcí mohou sdílet svoje zkušenosti v dotazníku, který je k vyplnění na tomto odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3cFFDpJdlJfyQDC0Oyb699369-yAxmYeheeyBEJitAK6OA/viewform?usp=sf_link

Obracíme se proto na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho vyplnění trvá přibližně 20 minut.

Průběžné výstupy projektu budou postupně k dispozici na odkazu: http://www.ieep.cz/strategicke-nastroje-na-podporu-rozhodovani-municipalit-v-oblasti-udrzitelne-mobility/. Hlavní řešitelem projektu je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem, Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, PhD. Projekt probíhá díky finanční podpoře Technologické agentury ČR.

Zdroj: Hana Brůhová Foltýnová


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality