Představujeme průběžné výsledky projektu SUMPs_Up

11. 02. 2019

V rámci projektu SUMPs-Up vznikla celá řada vedlejších produktů, které by bylo dobré dál šířit a sdílet.

V současnosti byla finalizována publikace, která představuje podobu SUMP v jednotlivých členských státech – viz zde a v plném znění zde. Krátká verze je uvedena v příloze.

Na základě jak tohoto dokumentu, tak i zprávy o vyhodnocení potřeb  a na základě výsledků hodnocení byly vypracovány doporučení pro místní samosprávu, pro členské státy EU i pro orgány EU. Cílem doporučení je pomoci urychlit realizaci PUMM v evropských státech. Doporučení jsou uvedena v příloze.

Kromě toho asociace evropských měst EuroCities připravila manuály, které mohou místní samosprávě pomoci vytvořit skutečně funkční balíček opatření. Manuály cílí na obce začátečníky, středně pokročilé i pokročilé a jsou stejně jako standardy pro vypracování akčního plánu k dispozici na http://sumps-up.eu/manuals/.

A právě podle těchto standardů bude i vypracován český manuál, zohledňující český kontext. Na tomto dokumentu budou spolupracovat dopravní fakulty spolu s Asociací měst pro cyklisty (od 29. 3. 2019 spolku Parnerství pro městskou mobilitu). Manuál bude k dispozici městům v roce 2020.

Projekt SUMPs-Up je jeden ze tří projektů, který řeší problematiku městské úrovni na evropské úrovni. Druhým je projekt PROSPERITY a třetím je projekt SUITS.

Nyní je prostor na jejich implementaci do českého prostředí, třeba díky nově připravované vládní koncepce městské mobility.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality